Degree ng Operating Leverage (Formula) | Mga Halimbawa ng Pagkalkula

Ano ang Degree of Operating Leverage (DOL)?

Sinusukat ng Degree ng Operating Leverage ang pagiging sensitibo ng kita sa pagpapatakbo ng kumpanya sa mga pagbabago sa mga benta; ang isang mas mataas na DOL ay nagpapahiwatig ng mas mataas na proporsyon ng nakapirming gastos sa mga pagpapatakbo ng negosyo samantalang ang mas mababang DOL ay nagpapahiwatig ng mas mababang nakapirming gastos na pamumuhunan sa pagpapatakbo ng negosyo.

Degree ng Operating Leverage Formula

Ginagamit ang formula upang matukoy ang epekto ng isang pagbabago sa mga benta ng isang kumpanya sa kita sa pagpapatakbo ng kumpanyang iyon.

 • Ang konsepto ng DOL ay umiikot sa proporsyon ng mga nakapirming gastos at variable na gastos sa pangkalahatang istraktura ng gastos ng isang kumpanya.
 • Ang isang kumpanya na may mas mataas na proporsyon ng mga nakapirming gastos ay may mas mataas na DOL kumpara sa isang kumpanya na may mas mataas na proporsyon ng mga variable na gastos.
 • Kung sakaling mataas ang DOL, kung gayon ang mga kita bago ang interes at buwis (EBIT) ay mas sensitibo sa pagbabago ng porsyento sa mga benta habang lahat ng iba pang mga variable ay nananatiling pareho, at kabaligtaran.

Ang pormula ng Degree of Operating Leverage (DOL) ay nakuha sa pamamagitan ng paghahati ng porsyento ng pagbabago sa EBIT ng porsyento ng pagbabago sa mga benta, at kinakatawan ito bilang,

Formula = Porsyento ng pagbabago sa EBIT / Porsyento ng pagbabago sa mga benta

Sa kabaligtaran, ang pormula para sa DOL ay maaari ding makuha sa pamamagitan ng paghahati ng margin ng kontribusyon ng EBIT ng kumpanya, na kinatawan ng matematika bilang,

Formula = Contribution margin / EBIT

Maaari pa itong palawakin tulad ng ipinakita sa ibaba,

Degree ng Operating Leverage Formula = (Sales - Variable cost) / (Sales - Fixed cost - Variable cost)

Paliwanag

Maaaring makuha ang formula sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na tatlong hakbang:

Hakbang 1: Una, tukuyin ang kita sa pagpapatakbo kumpara sa EBIT sa kasalukuyang taon at nakaraang taon. Ngayon, kalkulahin ang pagbabago ng porsyento sa EBIT nang una sa pamamagitan ng pagbabawas ng EBIT ng nakaraang taon mula sa kasalukuyang taon at pagkatapos ay paghatiin ang resulta ng EBIT ng nakaraang taon tulad ng ipinakita sa ibaba,

Pagbabago ng porsyento sa EBIT = (EBIT kasalukuyang taon - EBIT nakaraang taon) / EBIT nakaraang taon * 100%

Hakbang 2: Susunod, tukuyin ang mga benta sa kasalukuyang taon at nakaraang taon. Ngayon, kalkulahin ang pagbabago ng porsyento sa mga benta sa una sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga benta ng nakaraang taon mula sa kasalukuyang taon at pagkatapos ay paghatiin ang resulta sa mga benta ng nakaraang taon tulad ng ipinakita sa ibaba,

Pagbabago ng porsyento sa mga benta = (Pagbebenta kasalukuyang taon - Pagbebenta nakaraang taon) / Pagbebenta nakaraang taon * 100%

Hakbang 3: Panghuli, ang formula ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paghahati ng halaga sa Hakbang 1 sa pamamagitan ng Hakbang 2 tulad ng nasa itaas.

Mga halimbawa

Tingnan natin ang ilang simple at advanced na mga halimbawa upang maunawaan ito nang mas mabuti.

Maaari mong i-download ang Template ng Degree ng Operating Leverage na Formula na dito - Degree ng Operating Leverage Formula Excel Template

Halimbawa # 1

Gawin nating halimbawa ang Company A, na mayroong orasan na benta ng $ 800,000 sa taong una, na higit na tumaas sa $ 1,000,000 sa taong dalawa. Sa isang taon, ang mga gastos sa pagpapatakbo ng kumpanya ay nasa $ 450,000, habang sa taon dalawa, ang pareho ay umabot sa $ 550,000. Tukuyin ang DOL para sa Kumpanya A.

Gamitin ang sumusunod na data para sa pagkalkula ng Degree ng Operating Leverage.

EBIT sa taon 1

 • EBIT sa taon 1 = Pagbebenta sa taon 1 - Gastos sa pagpapatakbo sa taong 1
 • = $800,000 – $450,000
 • = $350,000

EBIT sa Taon 2

 • EBIT sa taon 2 = Pagbebenta sa taon 2 - Gastos sa pagpapatakbo sa taon 2
 • = $1,000,000 – $550,000
 • = $450,000

Pagbabago sa EBIT

 • Pagbabago sa EBIT = EBIT sa taong 2 - EBIT sa taong 1
 • = $450,000 – $350,000
 • = $100,000

Pagbabago ng Porsyento sa EBIT

 • Pagbabago ng porsyento sa EBIT = Pagbabago sa EBIT / EBIT sa taong 1 * 100%
 • = $100,000 / $350,000 * 100%
 • = 28.57%

Pagbabago sa Pagbebenta

 • Pagbabago sa benta = Benta sa taon 2 - Pagbebenta sa taon 1
 • = $1,000,000 – $800,000
 • = $200,000

Pagbabago ng Porsyento sa Mga Benta

 • Pagbabago ng porsyento sa mga benta = Pagbabago sa mga benta / Pagbebenta sa taong 1 * 100%
 • = $200,000 / $800,000 * 100%
 • = 25.00%

Ang pagkalkula ng Degree ng Operating Leverage ay magiging -

Ngayon, DOL Formula = Porsyento ng pagbabago sa EBIT / Porsyento ng pagbabago sa mga benta

 • DOL Formula = 28.57% / 25.00%
 • = 1.14

Samakatuwid, ang DOL ng Kumpanya A ay 1.14.

Halimbawa # 2

Gawin nating halimbawa ang isa pang Kumpanya B, na nasa negosyo ng paggawa ng tsokolate at, sa kasalukuyang taon, ay nakakamit ang dami ng benta na 18,000 piraso na may average na presyo ng benta na $ 50 bawat piraso. Ang pangkalahatang istraktura ng gastos ng kumpanya ay tulad na ang nakapirming gastos ay $ 100,000, habang ang variable na gastos ay $ 25 bawat piraso. Kalkulahin ang Degree ng Operating Leverage para sa Kumpanya B.

Gamitin ang sumusunod na data para sa pagkalkula ng Degree ng Operating Leverage.

Benta = Dami ng benta * Average na presyo ng benta bawat piraso

 • = 18,000 * $50
 • = $900,000

Variable cost = Dami ng benta * Variable na gastos bawat piraso

 • = 18,000 * $25
 • = $450,000

Margin ng Kontribusyon

Margin ng kontribusyon = benta - variable na gastos

 • = $900,000 – $450,000
 • = $450,000

EBIT

EBIT = Benta - Variable cost - Fixed cost

 • = $900,000 – $450,000 – $100,000
 • = $350,000

Ang pagkalkula ay ang mga sumusunod -

Ngayon, DOL Formula = Contribution margin / EBIT

 • DOL Formula = $ 450,000 / $ 350,000

 • = 1.29

Samakatuwid, ang DOL ng Kumpanya B ay 1.29.

Degree ng Operating Leverage Calculator

Maaari mong gamitin ang sumusunod na Degree ng Operating Leverage Calculator.

Pagbabago ng Porsyento sa EBIT
Pagbabago ng Porsyento sa Mga Benta
Form ng DOL
 

DOL Formula =
Pagbabago ng Porsyento sa EBIT
=
Pagbabago ng Porsyento sa Mga Benta
0
=0
0

Kaugnayan at Paggamit

Mahalagang maunawaan ang konsepto ng formula ng DOL sapagkat nakakatulong ito sa isang kumpanya na pahalagahan ang mga epekto ng operating leverage sa mga maaaring kita ng kumpanya. Ito ay isang pangunahing ratio para sa isang kumpanya upang matukoy ang isang naaangkop na antas ng operating leverage na maaaring magamit upang ma-secure ang maximum na benepisyo mula sa kita sa pagpapatakbo ng isang kumpanya.

Kung ang isang kumpanya ay may mataas na operating leverage, nangangahulugan ito na ang isang malaking proporsyon ng pangkalahatang istraktura ng gastos ay dahil sa mga nakapirming gastos. Ang nasabing kumpanya ay masisiyahan sa malaking pagbabago sa kita na may isang maliit na pagtaas ng benta. Sa kabilang banda, kung ang isang kumpanya ay may mababang operating leverage, nangangahulugan ito na ang mga variable na gastos ay nakakatulong sa isang malaking proporsyon ng pangkalahatang istraktura ng gastos. Ang nasabing isang kumpanya ay hindi kailangang dagdagan ang mga benta bawat se upang masakop ang mas mababang mga nakapirming gastos, ngunit kumikita ito ng isang maliit na kita sa bawat dagdag na pagbebenta.

Gayunpaman, ang isang kumpanya na may mataas na operating leverage ay dapat palaging tandaan na vis-à-vis ng isang kumpanya na may mababang operating leverage, ito ay mas mahina laban sa hindi magandang mga desisyon sa korporasyon at iba pang mga variable na maaaring magresulta sa isang makabuluhang pagbaba ng kita.