Ipinagpaliban na Form ng Annuity | Paano Kalkulahin ang PV ng Deferred Annuity?

Formula upang Kalkulahin ang Kasalukuyang Halaga ng Deferred Annuity

Ang deferred annuity formula ay ginagamit upang makalkula ang kasalukuyang halaga ng ipinagpaliban na annuity na ipinangakong matatanggap pagkalipas ng ilang oras at kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng kasalukuyang halaga ng pagbabayad sa hinaharap sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa rate ng interes at tagal ng oras.

Ang isang annuity ay ang serye ng mga pana-panahong pagbabayad na natanggap ng isang namumuhunan sa isang hinaharap na petsa at ang term na "deferred annuity" ay tumutukoy sa naantala na annuity sa anyo ng installment o lump-sum na pagbabayad kaysa sa isang agarang agos ng kita. Karaniwan ito ay ang kasalukuyang halaga ng hinaharap na pagbabayad sa isang taon. Ang pormula para sa isang ipinagpaliban na annuity batay sa isang ordinaryong annuity (kung saan ang pagbabayad na may annuity ay tapos na sa pagtatapos ng bawat panahon) ay kinakalkula gamit ang ordinaryong pagbabayad na annuity, ang mabisang rate ng interes, bilang ng mga panahon ng pagbabayad at mga ipinagpaliban na panahon.

Ang ipinagpaliban na Annuity batay sa isang ordinaryong annuity, ay kinakatawan bilang,

Deferred Annuity = P Karaniwan * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t * r]

saan,

 • P Karaniwan = Karaniwang pagbabayad sa annuity
 • r = Mabisang rate ng interes
 • n = Bilang ng mga panahon
 • t = Mga ipinagpaliban na panahon

Ang pormula para sa isang ipinagpaliban na annuity batay sa annuity due (kung saan ang pagbabayad ng annuity ay tapos na sa simula ng bawat panahon) ay kinakalkula gamit ang bayad sa annuity na dapat bayaran, mabisang rate ng interes, isang bilang ng mga panahon ng pagbabayad at mga ipinagpaliban na panahon.

Ang ipinagpaliban na Annuity batay sa annuity due, ay kinakatawan bilang,

Deferred Annuity = P Dahil * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t-1 * r]

kung saan

 • P Dahil = Dapat bayaran ang Annuity
 • r = Mabisang rate ng interes
 • n = Bilang ng mga panahon
 • t = Mga ipinagpaliban na panahon

Pagkaliban sa Pagkaliban sa Annuity (Hakbang sa Hakbang)

Ang pormula para sa ipinagpaliban na annuity na gumagamit ng ordinaryong annuity ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

 • Hakbang 1: Una, alamin ang pagbabayad sa isang taon at kumpirmahing kung ang pagbabayad ay magagawa sa pagtatapos ng bawat panahon. Ito ay sinasabihan ni P Karaniwan.
 • Hakbang 2: Susunod, kalkulahin ang mabisang rate ng interes sa pamamagitan ng paghati sa taunang rate ng interes sa pamamagitan ng bilang ng mga pana-panahong pagbabayad sa isang taon at ito ay sinasabihan ng r. r = Taunang nabayaran na rate ng interes / Hindi. pana-panahong pagbabayad sa isang taon
 • Hakbang 3: Susunod, kalkulahin ang kabuuang bilang ng mga panahon na kung saan ay ang produkto ng isang bilang ng mga taon at bilang ng mga pana-panahong pagbabayad sa isang taon at ito ay sinasabihan ng n. n = Bilang ng mga taon * Bilang ng mga pana-panahong pagbabayad sa isang taon
 • Hakbang 4: Susunod, tukuyin ang panahon ng pagpapaliban ng pagbabayad at ito ay isinaad ng t.
 • Hakbang 5: Sa wakas, ang ipinagpaliban na annuity ay maaaring makuha gamit ang ordinaryong pagbabayad sa annuity (hakbang 1), mabisang rate ng rate ng interes (hakbang 2), bilang ng mga panahon ng pagbabayad (hakbang 3) at mga ipinagpaliban na yugto (hakbang 4) tulad ng ipinakita sa ibaba.

Deferred Annuity = P Karaniwan * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t * r]

Ang pormula para sa ipinagpaliban na annuity na gumagamit ng annuity dahil ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

 • Hakbang 1: Una, alamin ang pagbabayad sa isang taon at kumpirmahing kung ang pagbabayad ay magagawa sa simula ng bawat panahon. Ito ay sinasabihan ni P Dahil.
 • Hakbang 2: Susunod, kalkulahin ang mabisang rate ng interes sa pamamagitan ng paghati sa taunang rate ng interes sa pamamagitan ng bilang ng mga pana-panahong pagbabayad sa isang taon at ito ay sinasabihan ng r. ibig sabihin r = Taunang nabayaran na rate ng interes / Hindi. pana-panahong pagbabayad sa isang taon
 • Hakbang 3: Susunod, kalkulahin ang kabuuang bilang ng mga panahon na kung saan ay ang produkto ng bilang ng mga taon at bilang ng mga pana-panahong pagbabayad sa isang taon at ito ay sinasabihan ng n. ibig sabihin n = Bilang ng mga taon * Bilang ng mga pana-panahong pagbabayad sa isang taon
 • Hakbang 4: Susunod, tukuyin ang panahon ng pagpapaliban ng pagbabayad at ito ay isinaad ng t.
 • Hakbang 5: Sa wakas, ang ipinagpaliban na annuity ay maaaring makuha gamit ang pagbabayad ng annuity na dapat bayaran (hakbang 1), ang mabisang rate ng rate ng interes (hakbang 2) na bilang ng mga panahon ng pagbabayad (hakbang 3), at mga ipinagpaliban na yugto (hakbang 4) tulad ng ipinakita sa ibaba.

Deferred Annuity = P Dahil * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t-1 * r]

Mga halimbawa

Maaari mong i-download ang Deferred Annuity Excel Template na ito dito - Deferred Annuity Excel Template

Gawin natin ang halimbawa ni John na nakakuha ng isang kasunduan upang magpahiram ng $ 60,000 ngayon at bilang kapalit, tatanggap siya ng dalawampu't limang taunang pagbabayad na $ 6,000 bawat isa. Ang annuity ay magsisimula ng limang taon mula ngayon at ang mabisang rate ng interes ay 6%. Tukuyin kung ang deal ay magagawa para kay John kung ang pagbabayad ay ordinaryong annuity at annuity na dapat bayaran.

 • Ibinigay, P Karaniwan = $6,000,000
 • r = 6%
 • n = 25 taon
 • t = 5 taon

Pagkalkula ng Deferred Annuity kung ang Pagbabayad ay Ordianry due

Samakatuwid, ang ipinagpaliban na annuity ay maaaring kalkulahin bilang,

 • Deferred Annuity = $ 6,000 * [1 - (1 + 6%) - 25] / [(1 + 6%) 5 * 6%]

Ang ipinagpaliban na Annuity ay magiging -

Ipinagpaliban na Annuity = $57,314.80 ~ $57,315

sa kasong ito, hindi dapat ipahiram ni John ang pera dahil ang halaga ng ipinagpaliban na annuity ay mas mababa sa $ 60,000.

Pagkalkula ng Deferred Annuity kung ang pagbabayad ay Annuity due

 • Ibinigay, P Dahil = $6,000,000
 • r = 6%
 • n = 25 taon
 • t = 5 taon

Samakatuwid, ang ipinagpaliban na annuity ay maaaring kalkulahin bilang,

 • Deferred Annuity = $ 6,000 * [1 - (1 + 6%) - 25] / [(1 + 6%) 5-1 * 6%]

Ipinagpaliban na Annuity = $60,753.69 ~ $60,754

Sa kasong ito, dapat ipahiram ni John ang pera dahil ang halaga ng ipinagpaliban na annuity ay higit sa $ 60,000.

Kaugnayan at Paggamit

Mula sa pananaw ng isang namumuhunan, ang mga ipinagpaliban na annuity ay higit na kapaki-pakinabang para sa layunin ng pagpapaliban ng buwis ng mga kita dahil sa isang kakulangan ng mga paghihigpit sa halaga ng taunang pamumuhunan nito kasama ang garantiya ng habang-buhay na mapagkukunan ng kita. Gayunpaman, ang isa sa mga pangunahing drawbacks ng isang annuity ay ang mga kita nito ay ibinubuwis sa ordinaryong rate ng buwis sa kita na mas mataas kaysa sa pangmatagalang rate ng buwis sa mga nadagdag na kapital.