EOMONTH sa Excel | Paano magagamit ang EOMONTH Funtion? (Mga Halimbawa)

Pag-andar ng Excel EOMONTH

EOMONTH ay isang pagpapaandar ng petsa ng worksheet sa excel na kinakalkula ang katapusan ng buwan para sa naibigay na petsa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang tinukoy na bilang ng mga buwan sa mga argumento, ang pagpapaandar na ito ay tumatagal ng dalawang mga argumento bilang isang petsa at isa pa bilang integer at ang output ay nasa format ng petsa, ang ang pamamaraan upang magamit ang pagpapaandar na ito ay ang mga sumusunod = EOMONTH (Petsa ng Pagsisimula, Buwan).

Pormula

Mayroon itong dalawang mga argumento kung saan kapwa kinakailangan. Kung saan,

  • start_date = Kinakatawan nito ang petsa ng pagsisimula. Ang petsa ay dapat na ipasok sa pamamagitan ng paggamit ng DATE function. Hal .: DATE (2018,5,15)
  • buwan = Ang bilang ng mga buwan bago o pagkatapos ng start_date. Kung positibo ang numero, isinasaad nito ang hinaharap na petsa. Kung ang numero ay negatibo, magbubunga ito ng isang petsa sa nakaraan.

Ang halaga ng pagbabalik ng EOMONTH ay isang serial number na maaaring higit na mai-convert sa isang format ng petsa na madaling gamitin ng gumagamit gamit ang DATE function.

Paano Gumamit ng EOMONTH Function sa Excel? (na may mga Halimbawa)

Maaari mong i-download ang EOMONTH Function na ito sa Excel Template dito - EOMONTH Function sa Excel Template

Halimbawa # 1 - 1 buwan na pasulong

Tulad ng ipinakita sa nabanggit na formula ng EOMONTH,

=EOMONTH (B2,1)

Ang EOMONTH ay inilalapat sa cell B2 na may halaga ng petsa bilang ika-21 ng Agosto '2018. Ang halaga ng ika-2 na parameter ay 1 na nagpapahiwatig ng 1 buwan na pasulong hal. Setyembre.

Kinakatawan ng Cell C2 ang nagresultang cell kung saan ang halaga ay 43373 na kung saan ay ang serial number ng resulta na petsa ie ang huling araw ng buwan ng Setyembre ng taon 2018. Ang serial number ay karagdagang nai-convert sa isang nababasa na format ng petsa gamit ang TEXT function sa excel kung saan tumatagal ang halagang mababago at ang format ng petsa bilang mga parameter nito.

Dito, ang halaga mula sa cell C2 ay na-convert sa format ng petsa bilang 'dd / mm / yyyy' at ang resulta na petsa ay ipinapakita sa cell D2 na ika-30 ng Setyembre 2018.

Halimbawa # 2 - 6 Buwan Paatras

Tulad ng ipinakita sa ibaba EOMONTH formula,

=EOMONTH (B4, -6)

Ang EOMONTH sa excel ay inilalapat sa cell B4 na may halaga ng petsa bilang ika-21 ng Agosto '2018. Ang halaga ng ika-2 na parameter ay -6 na nagpapahiwatig ng 6 na buwan na paatras ibig sabihin Pebrero. Kinakatawan ng Cell C4 ang cell ng resulta kung saan ang halaga ay 43159 na kung saan ay ang serial number ng resulta na petsa ibig sabihin ay ang huling araw ng buwan ng Pebrero ng taong 2018.

Ang serial number ay karagdagang nai-convert sa isang nababasa format ng petsa gamit ang TEXT function sa excel na tumatagal ang halagang mababago at ang format ng petsa bilang mga parameter nito. Dito, ang halaga mula sa cell C4 ay nabago sa format ng petsa bilang 'dd / mm / yyyy' at ang resulta na petsa ay ipinapakita sa cell D4 na ika-28 ng Peb. 2018.

Halimbawa # 3 - Ang Parehong Buwan

Tulad ng ipinakita sa ibaba EOMONTH formula,

=EOMONTH (B6, 0)

Ang pagpapaandar ng EOMONTH ay inilalapat sa cell B6 na may halaga ng petsa bilang ika-21 ng Agosto '2018. Ang halaga ng ika-2 na parameter ay 0 na nagpapahiwatig ng parehong buwan ibig sabihin Agosto. Kinakatawan ng Cell C6 ang cell ng resulta kung saan ang halaga ay 43343 na kung saan ay ang serial number ng resulta na petsa ibig sabihin ay ang huling araw ng buwan ng Agosto ng taong 2018.

Ang serial number ay karagdagang nai-convert sa isang nababasa format ng petsa gamit ang TEXT function sa excel na tumatagal ang halagang mababago at ang format ng petsa bilang mga parameter nito. Dito, ang halaga mula sa cell C6 ay na-convert sa format ng petsa bilang 'dd / mm / yyyy' at ang resulta na petsa ay ipinapakita sa cell D4 na ika-31 ng Agosto 2018.

Bagay na dapat alalahanin

  • Kung ang start_date ay hindi wastong petsa, ibabalik ng EOMONTH ang #NUM! nagpapahiwatig ng isang error sa numero.
  • Kung ang resulta ng petsa ibig sabihin pagkatapos ng pagdaragdag o pagbabawas ng ibinigay na bilang ng mga buwan (ang ika-2 na parameter) ay hindi wasto pagkatapos, ibabalik ng EOMONTH ang #NUM! nagpapahiwatig ng isang error sa numero.
  • Kung ang start_date ay nakasulat sa isang hindi naaangkop na format pagkatapos, ibabalik ng pagpapaandar ng EOMONTH ang #VALUE! nagpapahiwatig ng isang error sa halaga.
  • Ang halaga ng pagbalik ng excel ng pagpapaandar ng EOMONTH ay isang serial number na maaaring higit na mai-convert sa isang format ng petsa na madaling gamitin ng gumagamit gamit ang DATE Excel function.
  • Bilang default, tinatrato ng Excel ang Enero 1, 1900, bilang serial number 1, at Enero 1, 2008, bilang 39448 na nagpapahiwatig na ito ay 39,448 araw pagkatapos ng Enero 1, 1900.