Income Tax Accounting (Kahulugan, Mga Halimbawa) | Hakbang-hakbang

Pag-account para sa Buwis sa Kita

Kinakailangan ang accounting sa buwis sa kita para sa pagkilala sa buwis sa kita na babayaran sa mga libro ng account at pagtukoy ng mga gastos sa buwis para sa kasalukuyang panahon. Kailangang bayaran ito alinman bago o pagkatapos ng katapusan ng taon ng pananalapi at kinikilala sa mga libro ng account nang naaayon. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng halagang kinikilala sa mga pahayag sa pananalapi para sa pag-uulat sa pananalapi at halagang kinikilala para sa mga layunin sa buwis.

Pangunahing Mga Tuntunin sa Accounting para sa Buwis sa Kita

Pag-unawa sa accounting sa buwis sa kita muna kailangan nating maunawaan ang kahulugan ng mga sumusunod na bahagi: -

 1. Kita sa Accounting - Ang kita sa accounting ay nangangahulugang tubo, na ipinapakita sa pahayag sa kita at pagkawala matapos isaalang-alang ang lahat ng kita at gastos ngunit bago ang buwis.
 2. Nakabuwis na Kita - Ang kita sa buwis ay nangangahulugang tubo, na narating ayon sa mga batas sa buwis at kung saan kailangang magbayad ng buwis ayon sa batas sa buwis.
 3. Kasalukuyang Buwis - Ang kasalukuyang buwis ay ang buwis, na maaaring bayaran o babayaran sa buwis na kita ayon sa naaangkop na rate ng buwis sa kasalukuyang taon.
 4. Ipinagpaliban na Buwis - Ang ipinagpaliban na buwis ay isang buwis na lumabas dahil sa pagkakaiba-iba ng oras. Pansamantala / Pag-iiba ng oras ay ang mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng pagdadala ng mga halaga ng mga assets at pananagutan sa pahayag sa pananalapi at halaga ng Mga Asset at pananagutang maiugnay sa batayan sa buwis.

Upang maunawaan ang mga tuntunin sa itaas, gumawa kami ng isang halimbawa -

Kung bumili kami ng isang asset na nagkakahalaga ng $ 1000 sa simula ng taon at ang rate ng Pag-rate ayon sa layunin sa pag-uulat ng pananalapi ay 10% at ayon sa batas sa buwis ay 20% at kita bago ang pamumura at ang buwis ay $ 500.

 • Kita sa accounting ay magiging ($ 500 - Pagbabawas ayon sa bawat accounting ($ 1000 * 10% = $ 100) ibig sabihin, $ 400.
 • Buwis na Kita ay magiging ($ 500 - Pagbabawas ayon sa bawat buwis ($ 1000 * 20% = $ 200)) ibig sabihin, $ 300
 • Kasalukuyang Buwis babayaran sa $ 300 * Rate ng Buwis.
 • Ipinagpaliban na Buwis ay lilitaw sa pansamantalang pagkakaiba, ibig sabihin, ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumura ayon sa bawat accounting at pamumura ayon sa bawat buwis. Sa halimbawa sa itaas, ang ipinagpaliban na buwis ay babangon sa $ 100.

Journal Entry ng Income Tax Accounting

1. Pagbibigay ng Kita-buwis - Ang paglalaan ng buwis sa kita na naitala sa mga libro ng account sa pamamagitan ng pag-debit ng Profit & Loss a / c, at ipapakita ito sa ilalim ng pananagutan sa Balanse na sheet.

2. Bayad sa paunang buwis sa Kita - Ipapakita ang paunang buwis sa kita sa ilalim ng Mga Asset sa Balance Sheet.

Mga ipinagpaliban na Asset sa Buwis at Mga Pananagutang Tanggalin na Buwis

Ang ipinagpaliban na buwis ay may dalawang uri - Ang ipinagpaliban na mga Asset sa buwis at mga pananagutang ipinagpaliban sa buwis.

# 1 - Mga ipinagpaliban na Asset sa Buwis (DTA) - Lumilitaw ang DTA kapag ang kita ng libro ay mas mababa kaysa sa kita na kinakalkula bilang bawat buwis. Nauunawaan namin ito sa halimbawa sa ibaba. E.g.- X Ltd. Mayroong kita ayon sa pahayag sa Kita at pagkawala ay $ 5000 bago ibigay ang epekto ng pamumura at ayon sa rate ng pamumura ay 20% ayon sa layunin sa pag-uulat ng pananalapi at 10% ayon sa hangarin sa buwis sa kita.

 • Kita ayon sa Pahayag sa Pinansyal - $ 5000 - ($ 5000 * 20%) = $ 4,000
 • Kita ayon sa Pakay sa Buwis - $ 5000 - ($ 5000 * 10%) = $ 4,500

Dahil ang kita sa Buwis ay higit pa sa kita ng libro, samakatuwid, kailangan nating magbayad ng higit pang buwis ngayon, at mas kaunting buwis sa hinaharap at dahil sa DTA na ito ay babangon, at ang DTA ay ($ 4,500 - $ 4,000) * Buwis sa Buwis

# 2 - Mga Pinanagutan na Mga Pananagutan sa Buwis (DTL) - Lumilitaw ang DTL kapag ang kita ng libro ay higit pa sa kita na kinakalkula bilang bawat buwis. Nauunawaan namin ito sa halimbawa sa ibaba.

Ang E.g., X Ltd. ay may kita na $ 5,000 pagkatapos isaalang-alang ang tatanggap ng interes na $ 500, ngunit ayon sa kita sa interes sa buwis sa kita ay maaaring mabuwisan kapag talagang natanggap ito.

 • Kita ayon sa Pahayag sa Pinansyal - $ 5000
 • Kita ayon sa Pakay sa Buwis - $ 5000 - $ 500 = 4,500

Dahil ang kita sa Buwis ay mas mababa kaysa sa kita ng libro, samakatuwid, kailangan naming magbayad ng mas kaunting buwis ngayon, at higit na buwis sa hinaharap at dahil sa DTL na ito ay babangon, at ang DTL ay ($ 5000 - $ 4000) * Buwis sa Buwis

Pagkilala sa ipinagpaliban na Buwis

Ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis ay makikilala sa mga libro ng account sa pamamagitan ng pagkredito sa kita at pagkawala ng a / c at ang magkakaibang mga pananagutan sa buwis ay makikilala sa pamamagitan ng pag-debit ng kita at pagkawala a / c

Ang mga Entry ng Journal ay ang mga sumusunod:

Kalamangan

 • Kung ang isang entity ng negosyo ay gumagawa ng accounting sa buwis, makakatulong sa kanila na mag-file ng tax return.
 • Makatipid ito ng oras ng isang entity ng negosyo para sa paggawa ng pagkalkula sa oras ng pagsumite ng isang tax return.
 • Ang isang entity ng negosyo ay maaaring gumawa ng pagpaplano ng buwis.
 • Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng isang sistema ng accounting, maaari mong i-save ang gastos ng tauhan at gastos ng accounting software.

Mga Dehado

 • Ang isang maliit na entity ng negosyo ay maaaring mapanatili lamang ang accounting sa buwis.
 • Hindi ito magbibigay ng tamang larawan ng gastos at benepisyo sa pagpapatakbo.
 • Ang mga kumpanya na kinakailangang ma-awdit ang kanilang mga account ay hindi maaaring sundin lamang ang pamamaraan ng accounting tax tax.

Konklusyon

Matapos basahin ang nasa itaas, naintindihan namin na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng kita sa accounting at nabuwisang kita. Bago makarating sa kita ayon sa buwis sa kita, dapat nating maunawaan ang mga probisyon sa ilalim ng buwis sa kita at kalkulahin ang kita na maaaring mabuwis. Kung ang isang nilalang ay sumusunod sa sistema ng accounting sa buwis pagkatapos sa pagtatapos ng taon, hindi nila kinakailangang gawin ang pagkalkula para sa kita na maaaring mabuwis, ngunit limitado lamang ito para sa samahan na kung saan ang Batas ng mga kumpanya ay hindi naaangkop at o hindi kinakailangan na panatilihin ang mga libro ng Mga Account ayon sa pamantayan sa accounting.