Bad Formula ng Gastos sa Utang | Paano Makalkula? (Mga Halimbawa)

Ano ang Formula ng Hindi Magagastos na Utang?

Ang Masamang Gastos na utang ay isang gastos na naitala sa mga pahayag sa pananalapi kung ang halaga na matatanggap mula sa mga may utang ay hindi mababawi dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga may utang na matugunan ang kanilang obligasyong pampinansyal at maaaring kalkulahin gamit ang direktang pamamaraan ng allowance / estimation na pamamaraan.

Paliwanag ng Bad Form ng Gastos sa Utang

Kung ang isang organisasyon ay gumagawa ng negosyo nito sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal sa kredito, palagi itong may panganib na hindi mabawi ang gayong halaga. Ang hindi nababawi na ito ay kilala bilang Bad debt, at ang pagtatala ng naturang halaga bilang isang gastos ay kilala bilang masamang gastos sa utang. Ang pagkukumpara sa hindi magagastos na utang ay maaaring makilala gamit ang dalawang pamamaraan:

 • Direktang Paraan
 • Paraan ng allowance / Tinantyang Paraan

Direktang Paraan

Sa ilalim ng pamamaraang ito, direktang naitala ng samahan ang hindi magagandang gastos sa utang kapag nangyari ito. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi karaniwang ginagamit ng samahan dahil ang pamamaraang ito ay hindi sinusuportahan ang katugmang prinsipyo na nakasaad sa "pangkalahatang tinatanggap na prinsipyo ng accounting." Alinsunod sa prinsipyong ito, ang mga gastos para sa kita ay dapat kilalanin sa parehong panahon kung saan sila nai-book.

Pormula

            Sa ilalim ng direktang pamamaraan, walang kinakailangang pormula dahil ang tunay na masamang utang ay naitala sa mga libro ng mga account bilang isang gastos.

Paraan ng Paraan / Estimasyon ng Pamamaraan

Ang mga utang sa kama sa ilalim ng pamamaraang ito ay kinikilala bilang isang tiyak na porsyento ng nabenta o natitirang mga nangungutang batay sa kanilang pagtanda at ilipat ang naturang halaga sa isang hiwalay na account na kilala bilang Allowance para sa Mga nagdududang utang. Kapag ang isang tunay na may utang ay hindi na mababawi, ang naturang account ay na-debit, at ang matatanggap na balanse ng account ay nabawasan sa pamamagitan ng pag-kredito.

Ang mga hindi magagandang utang sa ilalim ng paraan ng allowance ay maaaring kalkulahin gamit ang dalawang pamamaraan:

 1. Paraan ng porsyento ng pagbebenta
 2. Porsyento ng natitirang mga nangungutang

Sa porsyento ng pamamaraan ng pagbebenta, ang isang tiyak na porsyento ng pagbebenta ay naitala bilang masamang gastos sa utang sa bawat panahon ng accounting batay sa nakaraang karanasan at pagtantya sa hinaharap.

Formula # 1

Bad Formula ng Gastos sa Utang = Pagbebenta para sa Panahon ng Accounting * Tinantyang% ng Masamang Utang

Sa porsyento ng natitirang may utang, ang isang tiyak na porsyento ng mga may utang ay naitala bilang masamang gastos sa utang batay sa kanilang pagtanda o sa simpleng salita batay sa kung gaano karaming mga may utang. Halimbawa, magtatala ang kumpanya ng 1% bilang masamang utang mula sa mga may utang, na hindi mas matanda sa 30 araw at 2.5% mula sa mga may utang, na hindi mas matanda sa 60 araw.

Formula # 2

Masamang Gastos sa Utang = Natitirang Mga Utang batay sa pagtanda * Tinantyang% ng Masamang Utang

Ang dalawang pamamaraang ito ay mas mahusay na inilalarawan sa tulong ng mga sumusunod na halimbawa.

Mga halimbawa ng Bad Form ng Gastos sa Utang (na may Template ng Excel)

Isaalang-alang natin ang isang sitwasyon upang maunawaan ang mga halimbawa ng hindi magandang equation ng gastos sa utang gamit ang isang direktang pamamaraan.

Maaari mong i-download ang Template ng Excel ng Formula ng Hindi Magastos na Utang na ito dito - Maliit na Template ng Excel sa Maliit na Utang na Utang

Halimbawa # 1

Ang Sell Expert Co. ay nagbebenta ng mga kalakal na may kredito kay G. Smart, na nagkakahalaga ng $ 1,200 sa kredito na dapat bayaran sa loob ng 7 araw. Pagkalipas ng 5 araw, ang kumpanya ay nakakuha ng balita ng kawalan ng bayad kay G. Smart dahil hindi niya kayang bayaran ang kanyang natitirang mga utang sa bangko. Kinumpirma ni G. Smart na hindi siya makakabayad upang magbenta ng eksperto co dahil wala siyang sapat na mapagkukunan upang magbayad ng utang sa bangko pati na rin ang pagbebenta ng eksperto sa utang. Anong paggamot sa accounting ang dapat gawin ng kumpanya upang maitala ang isang hindi maibabalik na may utang?

Solusyon

Natitiyak ng kumpanya na ang halagang matatanggap mula kay G. Smart ay hindi na makokolekta dahil sa kanyang pagiging walang kabayaran; dapat itala ng kumpanya ang naturang hindi mababawi bilang gastos sa pahayag na pampinansyal.

Ang sumusunod na pagpasok sa journal ay dapat na maipasa:

Ngayon ay mauunawaan natin ang hindi magagandang paggamot sa gastos sa mga utang gamit ang paraan ng allowance / pamamaraang pagtantya:

Halimbawa # 2

Ang Future first Co. ay nakikipag-usap sa mga produktong FMCG. Karamihan sa mga benta nito ay nangyayari sa kredito na may tinatayang tagal ng pagbawi ng 15 araw. Ang kumpanya ay nagtala ng isang pagbebenta ng $ 145,000 sa panahon ng taon 1. Ang nakaraang kalakaran ng kumpanya ay nagpapakita na ang 2% ng mga benta ay hindi nakokolekta.

Ipagpalagay na sa susunod na panahon ng accounting ay naitala ng mga benta ng $ 195,000. Walang pagbabago sa masamang pagtantiya ng utang. Sa pagtatapos ng taon 2, ang tunay na masamang utang ng kumpanya ay $ 5000. Iminumungkahi na gawin ang paggamot sa accounting kung susundin ng kumpanya ang paraan ng allowance ng pagtatala ng masamang gastos sa utang.

Solusyon

Una sa lahat, makakalkula namin ang masamang gastos sa utang na makikilala sa taong 1 at 2

Pagkalkula ng Masamang Gastos sa Utang

 • =145000*2%

Ang Hindi Magagastos na Gastos ay -

 • =2900

Masamang Gastos sa Utang para sa Taon 1 at 2

 • Masamang Gastos sa Utang para sa Taon 1 = 2900
 • Masamang Gastos sa Utang para sa Taon 2 = 3900

Kabuuan ay magiging -

 • =2900+3900
 • = $6,800

Naipon na balanse sa allowance para sa mga kaduda-dudang mga utang sa pagtatapos ng taon 2 sumusunod -

Ngayon ang tunay na masamang utang ay $ 5,000; itatala ng kumpanya ang sumusunod na entry sa journal -

Halimbawa # 3

Ang pagkuha ng konsepto ng masamang gastos sa utang, ilarawan natin ang isang sitwasyon kung saan ang masamang utang ay kinikilala batay sa pagtanda ng mga may utang.

Ang isang lokal na tagapagtustos ng maramihang pakyawan ay naghahatid ng mga paninda sa pakyawan sa mga nagtitinda. Ipinapakita ng kanyang dating kalakaran na mula sa mga may utang hindi hihigit sa 30 araw, 2% ay nagiging masama. At mula sa mga may utang na mas matanda sa 30 araw, 3% ay nagiging masama. Ang pagtantya na ito ay mananatiling pareho para sa kasalukuyang taon din. Ang kanyang mga may utang sa taon ay ang mga sumusunod:

 • 0-30 araw = $ 76,500
 • Mahigit sa 30 araw = $ 82,500

Inirerekumenda ang paggamot na gagawin sa mga libro ng mga account ng buong nagbebenta kung pipiliin niya ang paraan ng allowance para sa pagkilala ng masamang utang.

Solusyon

Una sa lahat, makakalkula namin ang bilang ng mga hindi magagandang gastos sa utang na makikilala:

Pagkalkula ng Masamang Gastos sa Utang

 • =76500*2%

Ang Hindi Magagastos na Gastos ay -

 • Masamang Gastos sa Utang = 1530

Masamang Gastos sa Utang para sa Taon 1 at 2

 • Masamang Gastos sa Utang para sa Taon 1 = 1530
 • Masamang Gastos sa Utang para sa Taon 2 = 2475

Kabuuan ay magiging -

 • = 1530+2475
 • Kabuuang masamang gastos sa utang na mai-book = $ 4,005

Ang entry sa journal ay maitatala sa mga libro ng account:

Kaugnayan at Paggamit

Ang hindi magandang equation ng gastos sa utang ay isang pamamaraan sa accounting sa pangkalahatan na sinusunod sa paghahanda ng taunang mga pampinansyal na pahayag. Ang kaugnayan at paggamit nito ay maaaring maunawaan sa tulong ng mga sumusunod na puntos:

 • Ang hindi magandang equation ng gastos sa utang ay tumutulong sa pagkuha ng isang totoo at patas na pagtingin sa mga pahayag sa pananalapi bilang netong kita at mga may utang ay wastong tinantya sa pamamagitan ng pagkilala ng masama at may pag-aalinlangan na mga utang.
 • Ang hindi magagandang gastos sa utang ay kinikilala sa pamamagitan ng paraan ng allowance ay tumutulong sa samahan na panatilihin ang ilang pondo para sa pagtugon sa mga gastos sa hinaharap.
 • Ang pamamaraan ng allowance ay batay sa prinsipyo ng pagtutugma sa accounting, kaya't pinatutunayan nito na ang mga pahayag sa pananalapi ay ginawa gamit ang pangkalahatang tinatanggap na mga prinsipyo sa accounting.
 • Ang pagbawi ng masamang utang na kinikilala bilang kita sa mga libro ng mga account nang mas maaga ito ay kinilala bilang isang gastos.