Bayad na Interes (Kahulugan) | Mga Halimbawa sa Entry sa Journal

Ano ang Bayad sa Interes?

Ang Bayad na Bayad ay ang halaga ng gastos na nagastos ngunit hindi nabayaran hanggang ngayon (ang petsa kung saan ito naitala sa balanse ng kumpanya).

Kung mayroong anumang interes na natamo pagkatapos ng petsa kung saan naitala ang nabayarang interes na naitala sa sheet ng balanse, hindi isasaalang-alang ang interes na iyon.

Mga halimbawa ng Bayad na babayaran

Tingnan natin ang mga sumusunod na halimbawa.

Halimbawa 1

Sabihin nating ang Company Tilted Inc. ay nagkaroon ng interes na umabot ng $ 10,000 sa loob ng sampung buwan, at ang kumpanya ay kailangang magbayad ng $ 1000 bawat buwan habang ang gastos sa interes sampung araw pagkatapos ng bawat buwan. Ang interes ay nagsimulang magkaroon noong ika-10 ng Oktubre 2016.

Ang balanse ay inihanda noong ika-31 ng Disyembre 2016. Nangangahulugan ito na ang kumpanya ay nagbayad na ng $ 3000 bilang gastos sa interes para sa Setyembre, Oktubre, at Nobyembre. Nangangahulugan iyon, sa sheet ng balanse, maipapakita lamang ng kumpanya ang "babayaran na interes" na $ 1000 ($ 1000 para sa Disyembre). At ang natitirang halaga (ibig sabihin, $ 6000) ay hindi magaganap sa sheet ng balanse.

Ang pinaka-mahalagang bahagi ay na ito ay ganap na naiiba mula sa gastos sa interes. Kapag ang isang kumpanya ay nanghihiram ng isang halaga mula sa isang institusyong pampinansyal, kailangan itong magbayad ng gastos sa interes. Ang gastos sa interes na ito ay nasa pahayag ng kita. Gayunpaman, hindi maipakita ng isang kumpanya ang buong halaga ng gastos sa interes sa sheet ng balanse. Maipapakita lamang nito ang halaga ng interes na hindi nabayaran hanggang sa petsa ng pag-uulat ng sheet ng balanse.

Halimbawa 2

Sabihin nating ang Rocky Gloves Co. ay humiram ng $ 500,000 mula sa isang bangko para sa pagpapalawak ng negosyo noong ika-1 ng Agosto 2017. Ang rate ng interes ay 10% bawat taon na kailangan nilang bayaran ang gastos sa interes 20 araw matapos ang bawat buwan. Alamin ang gastos sa interes ng kumpanya at pati na rin ang interes na mababayaran noong ika-31 ng Disyembre 2017.

Una, kalkulahin natin ang gastos sa interes sa utang.

Ang gastos sa interes sa utang ay magiging = ($ 500,000 * 10% * 1/12) = $ 4,167 bawat buwan.

Ngayon, dahil ang utang ay kinuha noong ika-1 ng Agosto 2017, ang gastos sa interes na darating sa pahayag ng kita ng taong 2017 ay para sa limang buwan. Kung ang utang ay kinuha noong ika-1 ng Enero, kung gayon ang gastos sa interes para sa taon ay para sa 12 buwan.

Kaya, sa pahayag ng kita, ang halaga ng gastos sa interes ay magiging = ($ 4,167 * 5) = $ 20,835.

Ang pagkalkula ng babayaran na interes ay magiging ganap na magkakaiba.

Dahil nabanggit na ang interes para sa buwan ay binabayaran 20 araw pagkatapos magtapos ang buwan, kapag inihanda ang balanse, ang interes na hindi binabayaran ay Nobyembre lamang (hindi Disyembre). At gayun din, ang gastos sa interes na kailangang bayaran pagkatapos ng ika-31 ng Disyembre ay hindi isasaalang-alang, tulad ng tinalakay natin kanina.

Kaya, ang babayaran na interes ay $ 4,167 lamang.

Anong mga entry sa journal ang maipapasa para mabayaran ang interes?

Ang gastos sa interes ay isang uri ng gastos. At tuwing tataas ang gastos para sa kumpanya, nai-debit ng kumpanya ang account ng gastos sa interes at kabaliktaran.

Ang babayaran na sheet na dapat bayaran na interes ay isang uri ng pananagutan. Alinsunod sa panuntunan sa accounting, kung tataas ang pananagutan ng kumpanya, kredito namin ang account, at kapag nabawasan ang pananagutan, debit namin ang account.

Ngayon, narito ang journal entry na ipinasa ng kumpanya para sa gastos sa interes at interes na babayaran sa sheet ng balanse.

Kapag ang nabayaran na interes ay naipon, ngunit hindi binabayaran, ipinapasa ng kumpanya ang sumusunod na entry sa journal -

Gastos sa interes A / C …… .. Dr.

Sa Bayad na Interes na Bayad A / C

Dahil ang gastos ay tumaas para sa kumpanya sa anyo ng gastos sa interes, ang kumpanya ay nagde-debit sa account ng gastos sa interes. At sa parehong oras, pinapataas din nito ang pananagutan ng kumpanya hanggang sa magawa ang pagbabayad ng interes; iyan ang dahilan kung bakit kredito ang babayaran na interes na mga entry sa journal.

Kapag binayaran ang gastos sa interes, ipinapasa ng kumpanya ang sumusunod na entry -

Bayad na Interes na A / C …… ..Dr

Sa Cash A / C

Sa oras ng pagbabayad, idi-debit ng kumpanya ang account na maaaring bayaran na interes dahil, pagkatapos ng pagbabayad, ang pananagutan ay mawawala. At narito, ang kumpanya ay pinagkaka-credit ang cash account. Ang cash ay isang pag-aari. Kapag nagbabayad ang isang kumpanya ng cash, bumababa ang cash, kaya't dito ay nai-kredito ang cash.

Matapos mapasa ang entry na ito, nakakakuha kami ng net entry -

Gastos sa Interes A / C …… .Dr

Sa Cash A / C

Gastos sa Interes kumpara sa Halimbawa ng Bayad na Interes

Ang Gigantic Ltd. ay kumuha ng pautang na $ 2 milyon mula sa isang bangko. Kailangan nilang magbayad ng 12% interes bawat taon sa utang. Ang halaga ng interes ay dapat bayaran ng tatlong buwan. Paano natin titingnan ang gastos sa interes at babayaran ang interes?

Sa halimbawa sa itaas, ang lahat ay katulad ng mga nakaraang halimbawa na nagtrabaho kami. Ang pagkakaiba lamang sa halimbawang ito ay ang panahon kung kailan kailangang bayaran ang gastos sa interes. Narito ito tuwing tatlong buwan.

Una, kalkulahin natin ang gastos sa interes sa loob ng isang taon.

Ang gastos sa interes para sa isang taon ay magiging = ($ 2 milyon * 12%) = $ 240,000.

Kung kinakalkula namin ang gastos sa interes para sa bawat buwan, makakakuha kami ng = ($ 240,000 / 12) = $ 20,000 bawat buwan.

Sa pagtatapos ng unang buwan, habang ang kumpanya ay nakakaipon ng $ 20,000 na interes, ang kumpanya ay magdebolyo ng $ 20,000 bilang gastos sa interes at kredito ang parehong halaga tulad ng bayad na dapat bayaran sa balanse.

Sa pagtatapos ng ikalawang buwan, ang kumpanya ay magpapasa ng parehong pagpasok, at bilang isang resulta, ang balanse na mababayaran ng account na interes ay $ 40,000.

Sa pagtatapos ng isang isang-kapat, ang kumpanya ay magpapasa sa parehong pagpasok, at ang balanse sa account na mababayaran ng interes ay $ 60,000 (hanggang mabayaran ang mga gastos sa interes).

Sa sandaling mabayaran ang mga gastos sa interes, ang account na mababayaran ng interes ay magiging zero, at bibigyan ng kredito ng kumpanya ang cash account sa halagang binayaran nila bilang gastos sa interes.