Katibayan ng Audit (Kahulugan, Halimbawa) | Nangungunang 6 Mga Uri ng Katibayan ng Audit

Kahulugan ng Ebidensya ng Audit

Ang Katibayan ng Audit ay ang impormasyon na kinokolekta ng awditor ng kumpanya mula sa kumpanya. Bahagi ito ng gawaing pag-audit para sa pagsusuri at pagpapatunay sa iba't ibang mga transaksyong pampinansyal ng kumpanya, panloob na kontrol sa lugar, at iba pang mga kinakailangan upang maipahayag ang kanyang opinyon sa tunay at patas na pagtingin sa mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya sa panahong isinasaalang-alang.

Mga Uri ng Katibayan ng Audit

# 1 - Physical Examination

Ang pisikal na pagsusuri ay kung saan susuriin ng audit ang pisikal na pag-aari at bibilangin ang mga ito kahit kailan kinakailangan. Ang ebidensya na ito ay nakolekta hangga't maaari batay sa likas na katangian ng pag-audit.

# 2 - Dokumentasyon

Sa ilalim ng dokumentasyon, kinokolekta ng awditor ang mga nakasulat na dokumento tulad ng mga invoice ng pagbili, mga invoice ng benta, dokumento ng patakaran ng kumpanya, atbp, na maaaring panloob o panlabas. Ang ebidensya na ito ay mas maaasahan dahil mayroong ilang katibayan sa pagsulat batay sa kung saan binubuo ng kanyang opinyon ang auditor.

# 3 - Mga Pamamaraan ng Pagsusuri

Gumagamit ang auditor ng pamamaraang analitikal upang makuha ang kinakailangang data o upang malaman ang kawastuhan ng iba't ibang impormasyon. Kasama rito ang paggamit ng mga paghahambing, kalkulasyon, at mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang data ng awditor.

# 4 - Mga Pagkumpirma

Maraming beses na kinakailangan ng mga auditor ang mga kumpirmasyon sa balanse mula sa third party upang matiyak na hindi manipulahin ng mga kliyente ang mga balanse na nakalarawan sa mga financial statement. Ang resibo na ito ng nakasulat na tugon nang direkta mula sa ikatlong partido upang mapatunayan ang kawastuhan at pagiging tunay ng iba't ibang impormasyon na kinakailangan ng auditor.

# 5 - Mga Pagmamasid

Ang pagmamasid ay kung saan sinusunod ng tagasuri ng kumpanya ang iba't ibang mga aktibidad ng mga kliyente at kanilang mga empleyado bago gumawa ng anumang konklusyon.

# 6 - Mga Katanungan

Ang mga katanungan ay ang iba't ibang mga katanungan na tinanong ng awditor ng kumpanya sa pamamahala o nag-aalala na empleyado ng kumpanya sa mga lugar kung saan may pag-aalinlangan ang auditor. Nakukuha ng tagasuri ang mga sagot sa mga katanungang ito.

Halimbawa ng Mga Katibayan ng Audit

Ang kumpanyang Y ltd ay nagtalaga ng M / s B bilang tagasuri ng kumpanya para sa pag-awdit ng mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya para sa piskal na taon 2018-19. Humihiling ang auditor para sa nakasulat na kumpirmasyon ng mga balanse mula sa mga customer ayon sa kanilang napili upang matiyak na ang mga balanse na makikita sa mga pahayag sa pananalapi ay tama.

Ang resibo ng nakasulat na tugon, direkta mula sa third party, ay kinakailangan upang mapatunayan ang kawastuhan at pagiging tunay ng iba't ibang impormasyon na kinakailangan ng auditor. Binubuo nito ang bahagi ng ebidensya sa pag-audit ng pagtatrabaho ng auditor. Sa kaso sa itaas, humihiling ang auditor para sa nakasulat na kumpirmasyon ng mga balanse mula sa mga customer na pinili nila upang matiyak na ang mga balanse na nakalarawan sa mga pahayag sa pananalapi ay tama. Kaya, ang mga nakasulat na kumpirmasyon na ito ay isang halimbawa ng ebidensya sa pag-audit.

Mga Kalamangan ng Katibayan ng Audit

  1. Nakatutulong ito sa pagtiyak sa kawastuhan at pagiging tunay ng auditor ng impormasyong ibinigay sa kanya ng kanyang kliyente.
  2. Ito ang bumubuo ng batayan kung saan ipahayag ng awditor ng kumpanya ang kanyang opinyon sa mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya sa panahong isinasaalang-alang, ibig sabihin, kung ang mga pananalapi na pahayag ng kumpanya ay nagpapakita ng tama at patas na larawan o hindi.

Mga Disadentaha ng Katibayan ng Audit

  1. Minsan ang impormasyong nakuha bilang ebidensya sa pag-audit, pangunahin na nagmula sa mga panloob na mapagkukunan, ay manipulahin ng mga kliyente. Kung ang mga auditor ay umaasa sa impormasyong iyon, hahantong ito sa pagpapahayag ng maling opinyon sa pag-audit sa mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya.
  2. Kung ang laki ng data ay napakalubha, sa pangkalahatan ay isinasaalang-alang ng tagasuri ang mga materyal na bagay lamang bilang kanyang sample para sa pag-verify ng data at hindi ang buong data. Kung sakaling ang datos na nagkakaroon ng problema ay naiwan ng auditor sa kanyang sample, kung gayon hindi ito magpapakita ng tamang larawan ng kumpanya.

Mahahalagang Punto

  • Ang tagasuri ay maaaring makakuha ng iba't ibang mga uri ng katibayan sa pag-audit, at nagsasama ito ng Physical Examination, dokumentasyon, pamamaraang analitikal, pagmamasid, kumpirmasyon, mga katanungan, atbp.
  • Ang uri at halaga ay nakasalalay sa uri ng samahan na na-e-audit at ang kinakailangang saklaw ng pag-audit.
  • Maaari itong makuha mula sa panloob pati na rin mga panlabas na mapagkukunan. Gayunpaman, ang katibayan na nakuha mula sa panlabas na mapagkukunan ay mas maaasahan kaysa sa katibayan na nakuha mula sa panloob na mapagkukunan ng kumpanya.

Konklusyon

Ang Katibayan ng Audit ay ang mahalagang impormasyon na kinolekta ng awditor ng kumpanya bilang bahagi ng gawaing pag-audit nito upang ipahayag ang kanyang opinyon sa mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya sa panahong isinasaalang-alang, ibig sabihin, kung ang mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya ay nagpapakita ng karapatan at patas na larawan o hindi.