Compound Formula ng Interes sa Excel (Hakbang sa Hakbang ng Hakbang sa Hakbang)

Compound Interes sa Excel Formula

Tambalang interes ay ang pagdaragdag ng interes sa punong-guro na kabuuan ng isang pautang o deposito, o maaari nating sabihin, interes sa interes. Ito ang kinalabasan ng muling pamumuhunan ng interes, sa halip na bayaran ito, upang ang interes sa susunod na panahon ay kikitain sa punong-guro ng kabuuan plus dating naipon na interes.

Habang simpleng interes ay kinakalkula lamang sa punong-guro at (hindi tulad ng compound na interes) hindi sa, punong-guro kasama ang interes na nakuha o natamo sa nakaraang (mga) panahon.

Ang kabuuang naipon na halaga, kabilang ang punong-punong kabuuan na P plus, pinagsamang interes I, ay ibinigay ng pormula:

Kung saan,

 • P ay ang orihinal na punong-guro na kabuuan
 • P ’ ay ang bagong punong-guro
 • n ay ang dalas ng compounding
 • r ay ang nominal taunang rate ng interes
 • t ay ang pangkalahatang haba ng oras na inilalapat ang interes (ipinahayag gamit ang parehong mga yunit ng oras bilang r, karaniwang mga taon).

Paano Makalkula ang Compound Interes sa Excel Formula? (na may mga Halimbawa)

Ipaunawa sa amin ang pareho gamit ang ilang mga halimbawa ng pormula ng Compound Interes sa excel.

Maaari mong i-download ang Template ng Compound Interes na Excel dito - Template ng Compound Interes na Excel

Halimbawa # 1 - Paggamit ng Matematika na Compound na Interes ng Excel Formula

Ipagpalagay, mayroon kaming sumusunod na impormasyon upang makalkula ang compound ng interes sa excel.

Ngayon dahil nailarawan din namin ang pormula sa itaas, ipapatupad namin ang pareho sa MS Excel gamit ang mga sanggunian ng cell sa excel at iba't ibang mga operator.

Hakbang 1 -Bilang C2 naglalaman ang cell ng punong-punong halaga (Maaari din nating tawagan ito bilang kasalukuyang halaga). Kailangan natin paramihin ang halagang ito sa rate ng interes.

Hakbang 2 -Sa aming kaso, ang interes ay naipagsama quarterly (C5) iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating hatiin ang taunang rate ng interes sa cell C5

Hakbang 3 -Tulad ng interes ay pinagsasama ng 4 na beses sa isang taon, kailangan naming magbigay ng sanggunian ng isang cell kung saan nabanggit ang bilang ng mga taon upang maparami namin ang 4 sa isang bilang ng mga taon. Iyon ang dahilan kung bakit magiging ganito ang formula:

Hakbang 4 -Matapos pindutin ang Enter button, makukuha natin ang resulta bilang Rs. 15764.18 bilang ang hinaharap na halaga na may tambalang interes.

Ito ay tulad ng isang calculator ng compound ng interes sa excel ngayon. Maaari nating baguhin ang halaga para sa Taunang Taas na Rate, ang bilang ng mga taon, at Pag-iipon ng mga panahon bawat taon tulad ng sa ibaba.

Halimbawa # 2 - Gamit ang talahanayan ng Pagkalkula ng Compound Interes sa excel

Ipagpalagay na mayroon kaming sumusunod na impormasyon upang makalkula ang interes ng tambalan sa isang format ng excel ng talahanayan (sistematiko).

Hakbang 1 - Kailangan naming pangalanan ang cell E3 bilang 'Rate' sa pamamagitan ng pagpili ng cell at pagbabago ng paggamit ng pangalan Pangalan ng Kahon.

Hakbang 2 -Mayroon kaming pangunahing halaga o kasalukuyang halaga bilang 15000 at ang taunang rate ng interes ay 5%. Upang makalkula ang halaga ng pamumuhunan sa pagtatapos ng quarter 1, magdaragdag kami ng 5% / 4 ibig sabihin, 1.25% na interes sa punong-guro na halaga.

Ang resulta ay ipinapakita sa ibaba:

Hakbang 3 -Kailangan lang naming i-drag ang formula hanggang sa C6 cell sa pamamagitan ng pagpili ng saklaw C3: C6at pagpindot Ctrl + D.

Ang hinaharap halaga pagkatapos ng 4 na tirahan ay magiging Rs. 15764.18.

Halimbawa # 3 - Compound Interes Gamit ang FVSCHEDULE Excel Formula

Ipagpalagay, mayroon kaming sumusunod na impormasyon upang makalkula ang compound ng interes sa excel.

Gagamitin natin FVSCHEDULE pagpapaandar upang makalkula ang hinaharap na halaga. FVSCHEDULE ibinalik ng formula ang hinaharap na halaga ng isang paunang punong-guro pagkatapos maglapat ng isang serye ng mga rate ng interes ng tambalan.

Upang gawin ang pareho, ang mga hakbang ay:

Hakbang 1 - Sisimulan namin ang pagsusulat ng FVSCHEDULE function sa cell B6. Ang pagpapaandar ay tumatagal ng dalawang mga argumento ibig sabihin, punong-guro at iskedyul.

 • Para sapunong-guro, kailangan nating ibigay ang halaga, kung saan tayo namumuhunan.
 • Para saiskedyul, kailangan naming ibigay ang listahan ng mga rate ng interes na may mga kuwit sa mga kulot na brace upang makalkula ang halaga na may compound na interes.

Hakbang 2 - Para kay 'Punong-guro', ibibigay namin ang sanggunian ng B1 cell at para sa ‘Iskedyul’, tutukuyin namin ang 0.0125 dahil ito ang halaga na makukuha namin kapag hinati namin ang 5% sa 4.

Ang resulta ay ipinapakita sa ibaba:

Inilalapat namin ngayon ang formula na FVSCHEDULE sa excel.

Hakbang 3 - Matapos pindutin ang Enter button, makakakuha kami ng Rs. 15764.18 bilang ang hinaharap na halaga na may compound na interes sa excel.

Halimbawa # 4 - Compound Interes Gamit ang FV Excel Formula

Ipagpalagay, mayroon kaming mga sumusunod na data upang makalkula ang compound ng interes sa excel.

Gagamitin namin ang FV excel formula upang makalkula ang interes ng tambalan.

FV pagpapaandar (pinaniniwalaan Halaga sa Hinaharap) ibabalik ang hinaharap na halaga ng isang pamumuhunan batay sa pana-panahon, patuloy na pagbabayad at isang pare-pareho ang rate ng interes.

Ang syntax ng pagpapaandar ng FV ay

Ang argumento sa pagpapaandar ng FV ay:

 • Rate: Ang rate ay pare-pareho ang rate ng interes bawat panahon sa isang annuity.
 • Nper: Ang Nper ay kumakatawan sa kabuuang bilang ng mga panahon sa isang annuity.
 • Pmt: Ang PMT ay nangangahulugang pagbabayad. Ipinapahiwatig nito ang halaga, na idaragdag namin sa annuity bawat panahon. Kung tinanggal namin upang banggitin ang halagang ito, mandatory na banggitin Ang PV
 • Ang PV: Ang PV ay nangangahulugang kasalukuyang halaga. Ito ang halaga, kung saan kami namumuhunan. Dahil ang halagang ito ay lalabas mula sa aming bulsa kaya't sa pamamagitan ng kombensiyon, ang halagang ito ay nabanggit na may negatibong pag-sign.
 • Uri: Ito ay isang opsyonal na argument. Kailangan naming tukuyin ang 0 kung ang halaga ay idinagdag sa pamumuhunan sa pagtatapos ng panahon o 1 kung ang halaga ay idinagdag sa pamumuhunan sa simula ng panahon.

Kailangan nating banggitin ang alinman sa pagtatalo ng PMT o PV.

Tutukuyin namin ang rate bilang 'Taunang Taas na Rate ng interes (B2) / Mga panahon ng pag-compone bawat taon (B4)'.

Kailangan nating tukuyin nper bilang 'Kataga (Taon) * Mga panahon ng pagsasama bawat taon'.

Dahil hindi kami magdaragdag ng anumang karagdagang halaga sa punong halaga sa pagitan ng panahon ng pamumuhunan na kung saan ay tutukuyin namin ang ‘0’ para sa 'Pmt'.

Tulad ng tinanggal namin ang halaga para sa 'Pmt' at namumuhunan kami ng Rs. 15000 bilang punong-guro (kasalukuyang halaga), magbibigay kami ng sanggunian ng B1 cell na may isang negatibong pag-sign para sa 'PV'

Matapos pindutin ang Enter button, makukuha natin Rs. 15764.18 bilang ang hinaharap na halaga na may tambalang interes.

Mga Bagay na Dapat Tandaan tungkol sa Compound Interes Formula sa Excel

 • Kailangan naming ipasok ang rate ng interes sa porsyento na form (4%) o sa decimal form (0.04).
 • Bilang ‘PMT ’ at 'PV' pagtatalo sa Pagpapaandar ng FV ay mga pag-agos sa real, kailangan nating banggitin ang mga ito sa negatibong form (na may minus (-) sign).
 • Ang pagpapaandar ng FV ay nagbibigay sa #VALUE! Error kapag ang anumang di-numerong halaga ay ibinigay bilang argument.
 • Kailangan nating banggitin din PMT o Ang PV pagtatalo sa Pagpapaandar ng FV.