Kita sa Aklat (Kahulugan, Mga Halimbawa) | Paano Makalkula ang Kita sa Aklat?

Ang mga kita sa libro ay tumutukoy sa kita na nakuha ng entity ng negosyo mula sa mga operasyon at aktibidad nito at kinakalkula sa pamamagitan ng pagbawas sa lahat ng mga gastos sa negosyo na natamo sa loob ng isang taong pinansyal mula sa lahat ng kita sa benta at iba pang kita na nabuo mula sa pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa loob ng parehong pampinansyal taon

Kahulugan ng Kita sa Aklat

Maaari naming tukuyin ang kita ng Book bilang natitirang pera pagkatapos bayaran ng entity ang lahat ng mga gastos at tulad ng ipinakita sa pahayag ng kita at pagkawala. Sa madaling salita, tumutukoy ito sa perang kinita ng isang entity sa panahon ng isang pampinansyal na taon sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto at serbisyong ibinawas ng lahat ng gastos na natamo sa parehong taon ng pananalapi.

Book Profit = Mga Kita - Mga Gastos

Paano Makalkula ang Kita sa Aklat mula sa Kita sa Cash?

Ang kita sa libro, tulad ng tinalakay, ay ang kita na ipinakita sa kita at pagkawala account ng entity at itinuturing na aktwal na kita sapagkat isinasaalang-alang nito ang lahat ng mga transaksyong cash at non-cash. Tulad ng kita na nabuo sa pamamagitan ng mga benta na ginawa sa kredito at singilin ang taunang pagbawas ng halaga, kung saan walang aktwal na transaksyon sa cash na nangyayari at mga entry sa libro lamang.

Ang cash profit ay ang labis na nabuo sa pamamagitan ng aktwal na cash flow na naganap sa loob ng isang entity. Nangangahulugan ito na kinakalkula sa pamamagitan ng pagbawas ng lahat ng mga cash outflow (kasama ang lahat ng bayad na gastos tulad ng suweldo, renta, bayarin, atbp.) Mula sa mga cash flow (kabilang ang mga benta ng cash). Ang kita ng cash ay maaari ring kalkulahin gamit ang kita ng libro sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lahat ng mga gastos na hindi cash (tulad ng pamumura na na-debit sa Kita at pagkawala account at ibabawas ang mga hindi kita na cash (tulad ng mga benta sa kredito).

Pera sa Pera = Kita sa Aklat + Mga Gastos na Hindi Pang-Cash - Mga Hindi Kita na CashO Kita sa Aklat = Kita sa Cash - Mga Gastos na Hindi Cash + Mga Kita na Hindi-Cash

Halimbawa ng pagkalkula ng Kita sa Aklat

Ang Kita ng Cash, na kinakalkula ni G. Solo, ang may-ari ng isang solong kumpanya ng pagmamay-ari ay nagkakahalaga ng $ 10,000 sa nakaraang taon batay sa aktwal na mga recipe at pagbabayad. Sinisingil ni G. Solo ang isang taunang pagbawas ng halaga ng $ 800 sa mga assets nito. Ang mga benta sa kredito (hindi kasama sa kita ng cash) na ginawa sa loob ng taon ay nagkakahalaga ng $ 2300. Nais ni G. Solo na maghanap ng Mga Kita sa Aklat.

Solusyon:

= $ (10000 – 800 + 2300) = $11500

Kita sa Aklat: Mga Instrumentong Pinansyal o Mga Kagamitan sa Pamumuhunan

Ang mga kita na ginawa sa mga pamumuhunan na hindi pa namamalayan ay tinatawag na kita ng libro. Nangangahulugan iyon kapag halimbawa, ang kasalukuyang halaga ng mga security ay nagiging mas mataas kaysa sa aktwal na bayad na bayad, at ang mga security ay hindi pa nabebenta ngunit pagmamay-ari pa rin ng may-ari, kung gayon ang mga nasabing kita ay tinatawag na kita ng libro.

Halimbawa:

Sabihin nating bumili si G. John ng 100 pagbabahagi ng ABC Ltd sa rate na $ 90 bawat bahagi noong isang taon noong Enero 2018. Ang stock sa panahon ng Enero 2019 ay nakikipagkalakalan sa halagang $ 95. Si John bilang isang pangmatagalang mamumuhunan, inaasahan ang mga presyo ng stock na tumaas pa sa hinaharap at sa gayon nagpasya na manatiling namuhunan.

Solusyon:

Kaya't hindi ipinagbili ni John ang mga stock at kinakalkula ang mga kita na nakuha sa loob ng isang taong agwat tulad ng sumusunod: -

Bayad sa Gastos = 100 pagbabahagi * $ 90 bawat bahagi = $ 9000

Kasalukuyang Halaga = 100 pagbabahagi * $ 95 bawat bahagi = $ 9500

Book Profit (B - A) = $ (9500 - 9000) = $ 500

Mayroong posibilidad na maaaring burahin ang kita kung bumaba ang mga presyo. Hal., Sa panahon ng 2019, dahil sa mahinang paglago ng ekonomiya at mataas na pabagu-bago ng merkado, ang mga presyo ay bumaba sa $ 88 bawat bahagi, sa gayon binubura ang lahat ng kita at lumilikha ng pagkawala ng $ 2 bawat bahagi.

Tandaan: Pangkalahatan, ang mga nasabing kita sa mga instrumento sa pananalapi ay hindi nabubuwis hanggang sa maipagbili ito talaga, at maisasakatuparan ang kita o pagkalugi.

Mga Espesyal na Kaso

Sa iba't ibang mga bansa, ang pagkalkula ng halaga ng libro ng mga entity ng negosyo ay para sa mga layunin sa pagbubuwis. Ang halaga ng libro ay itinuturing na kita na maaaring mabuwis, at isang tukoy na rate ang nalalapat sa halaga ng aklat upang makalkula ang dami ng mababayarang buwis.

Pinag-uusapan namin ang dalawang pangunahing mga sitwasyon kung saan ang paggamit ng naturang kita ay para sa mga layunin sa pagbubuwis: -

# 1 - MAT para sa Mga Kumpanya sa India

Ang MAT o Minimum Alternatibong Buwis na inilalapat sa mga kumpanya na nagbabayad ng dividends sa mga shareholder ngunit hindi nagbabayad ng buwis sa ilalim ng normal na mga probisyon sa buwis sa Kita dahil sa iba't ibang mga pinahihintulutan at pagbawas.

Kinakalkula namin ang MAT gamit ang mga kita sa libro. Narito dumating ito pagkatapos ng naaangkop na mga karagdagan o pagbabawas na ginawa sa net profit, tulad ng ipinakita sa pahayag ng kita at pagkawala.

Book Profit = (Net Profit + Additions) - Mga Pagbawas

# 2 - Firm ng Pakikipagtulungan

Sa kasong ito, nangangahulugan lamang ito ng mga kita bilang kinalkula bago bayaran ang kabayaran sa kapareha. Sa madaling salita, Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng suweldo at komisyon na binayaran sa mga kasosyo (kung na-debit sa P&L account) sa net profit bilang bawat profit at loss account.

Book Profit = Net Profit + Gastos ng Kasosyo