Paunang Seguro (Kahulugan, Mga Entry sa Journal) | Ito ba ay isang Asset?

Ano ang Prepaid Insurance?

Ang Paunang Seguro ay ang halaga ng premium ng seguro na binayaran ng kumpanya sa isang panahon ng accounting na hindi nag-expire sa parehong panahon ng accounting at samakatuwid, ang hindi nag-expire na bahagi ng seguro na ito ay ipapakita bilang isang asset sa balanse ng kumpanya.

Sa simpleng mga termino, tumutukoy ito sa bahaging iyon ng natitirang premium ng seguro, na binabayaran ng kumpanya nang maaga at kasalukuyang hindi dapat bayaran.

Ang premium ng seguro ay isang halaga na binabayaran ng isang organisasyon sa ngalan ng mga empleyado nito at iba pang mga patakaran na naibigay ng negosyo. Pangkalahatan, ang premium ng seguro ay binabayaran sa buwanang o tatlong buwan. Ang gastos, na kung saan ay hindi nag-expire at prepaid, ay iniulat sa mga libro ng mga account sa ilalim ng kasalukuyang mga assets. At ang gastos para sa panahong iyon ay ipinapakita sa ilalim ng pahayag ng kita at pagkawala.

Ang Prepaid Insurance ba ay isang Asset?

Ang kumpanya ng Fast Track ay bibili ng isang taong seguro para sa paghahatid ng trak at nagbabayad ng $ 1200 para sa parehong sa ika-1 ng Disyembre, 2017. Ngayon na mayroon kang prepaid para sa mga serbisyo na gagamitin, ito ay naiuri bilang isang asset

Sa kasong ito, ang Prepaid Insurance ay maiuuri bilang kasalukuyang mga assets sa Balance Sheet, tulad ng ipinakita sa ibaba.

Nangangahulugan ito na ang gastos sa seguro bawat buwan ay $ 1200/12 = $ 100. Sa loob ng isang buwan sa pagitan ng ika-1 ng Disyembre at ika-31, $ 100 na halaga ng seguro ang naubos.

Tingnan natin ang sheet ng balanse sa pagtatapos ng isang buwan sa Disyembre 31, 2017.

Mangyaring tandaan na ang halaga ng pag-uulat ng paunang bayad na seguro sa balanse na Aset ay $ 1200 - $ 100 = $ 1100.

Ang seguro na ginamit para sa Disyembre ay maiuulat bilang isang Gastos sa Seguro sa pahayag ng kita ng Disyembre. Ipinapakita ito sa ibaba sa halimbawang pahayag ng kita.

Mga Bayad na Entries sa Journal ng Seguro

Sabihin nating ang kumpanya ng XYZ na kailangang magbayad ng Seguro sa Pananagutan ng empleyado para sa buong isang taon ng pananalapi na nagtatapos sa 31-Disyembre-2018 ay nagkakahalaga ng $ 10,000. Ang kumpanya ay nagbayad ng $ 10,000 ng isang premium ng seguro para sa buong taon sa simula ng isang-kapat.

Ang sumusunod na entry sa journal ay ipapasa at makikita sa mga libro ng mga account ng kumpanya ng XYZ.

Journal Entry kapag Bayad na Paunang Seguro

  • Ang prepaid Insurance ay na-debit na nagsasaad ng paglikha ng isang asset sa sheet ng balanse
  • Sapagkat ang Bank ay kredito ng isang pantay na halaga na nagbabalanse sa patakaran ng accounting (para sa bawat kredito mayroong isang pantay na debit)

Mga Entry sa Journal kung kailan Dapat bayaran ang Seguro sa Paunang Bayad

Kapag natakda ang seguro, para sa bawat isang-kapat, ibig sabihin, ang $ 2,000 ay ibabawas mula sa prepaid account at ipapakita bilang isang gastos sa pahayag ng kita para sa ulat ng pag-uulat

  • Ang pahayag ng kita para sa pagtatapos ng isang-kapat ay magpapakita ng gastos na $ 2,000 sa ilalim ng linya ng item ng gastos sa Seguro
  • Sa Balanse sheet ng kumpanya ng XYZ, ang pagsasara ng balanse ng kasalukuyang account na prepaid account ay magpapakita ng isang balanse na $ 8,000 ($ 10,000- $ 2,000) para sa pagtatapos ng isang-kapat dahil ang halagang dapat bayaran para sa isang-kapat ay na-expaced para sa panahong iyon
  • Ang halagang dapat bayaran at gumastos sa quarter na ito ay kilala rin bilang gastos sa panahon dahil ito ang gastos na maaring maabot sa panahong ito
  • Ang proseso ng pagbawas mula sa account pana-panahon ay madalas na kilala bilang amortization

Entry ng pagsasaayos para sa Mga Paunang Gastos

Ang pagpasa ng mga entry sa pagsasaayos upang balansehin ang mga libro ng mga account ay madalas na nakakatulong, na iniiwasan kaming gumawa ng isang entry para sa mga bagong transaksyon sa negosyo. Upang makapasa sa isang entry sa pagsasaayos, kailangan mong i-debit ang totoong gastos at kredito ang prepaid expense account sa buong amortization. Ang prepaid account ay darating sa balanse ng NIL sa pagtatapos ng panahon ng accounting, at lahat ng mga gastos na naipon sa pahayag ng kita.