Magagamit para sa Mga Seguridad sa Pagbebenta (Kahulugan, Halimbawa) | Mga Entry sa Journal

Ano ang Magagamit Para sa Pagbebenta ng Mga Seguridad?

Magagamit para sa Pagbebenta ng Seguridad ay ang mga pamumuhunan sa utang o equity na seguridad ng kumpanya na inaasahang magbebenta sa maikling panahon at samakatuwid ay hindi gaganapin hanggang sa kapanahunan. Iniulat ito sa sheet ng balanse sa patas na halaga. Gayunpaman, ang anumang hindi napagtanto na kita at pagkalugi na nagmumula sa naturang mga seguridad ay hindi kinikilala sa Pahayag ng Kita ngunit iniulat sa iba pang komprehensibong kita bilang isang bahagi ng equity ng mga shareholder. Ang anumang dividend na natanggap sa naturang mga security, kita sa interes at aktwal na mga nadagdag at pagkalugi kapag naipagbenta ang mga security ay kinikilala sa Pahayag ng Kita.

Magagamit para sa Halimbawa ng Pagbebenta ng Seguridad

pinagmulan: Starbucks SEC Filings

Magagamit para sa Pagbebenta ng Mga Pamumuhunan para sa Starbucks kasama ang Mga Obligasyon ng Ahensya, Komersyal na Papel, Mga Seguridad sa Utang ng Korporasyon, mga obligasyon ng pamahalaang dayuhan, mga mahalagang papel ng pananalapi ng US, Mortgage, at iba pang ABS, at Sertipiko ng mga deposito.

Ang kabuuang patas na halaga ng naturang mga seguridad ay $ 151.7 milyon noong 2017.

Magagamit Para sa Pagbebenta ng Mga Entry ng Journal ng Seguridad

Bumili ang ABC Bank ng $ 100000 equity Securities of Divine Limited sa 01.01.2016, na nauri bilang AFS sa mga libro ng account nito. Napagtanto ng ABC Bank sa pagtatapos ng taon ng accounting na ang halaga ng Magagamit na Pagbebenta ng pamumuhunan ay tinanggihan sa $ 95000 sa pagtatapos ng panahon. Sa pagtatapos ng pangalawang taong halaga ng pamumuhunan ay tumaas sa $ 110000, at ang ABC Bank ay nagbenta ng pareho.

# 1 - Pagbili ng Seguridad

Ang Journal Entry upang maitala ang pagbili ng $ 100000 ng mga security ng equity ng Divine Limited ay nabanggit tulad ng sumusunod:

# 2 - Pagtanggi ng Halaga

Ang Journal Entry upang maitala ang pagtanggi sa halaga ng mga security ng equity sa pagtatapos ng taon ay nabanggit tulad ng sumusunod:

# 2 - Pagtaas sa Halaga

Ang Journal Entry upang maitala ang pagtaas sa halaga ng mga security ng equity sa pagtatapos ng ikalawang taon, pati na rin ang pagbebenta ng isang pamumuhunan, ay nabanggit tulad ng sumusunod:

Sa gayon maaari nating makita kung ang isang Magagamit para sa Pagbebenta ng pamumuhunan ay inuri sa ilalim ng kategorya ng AFS; ang anumang hindi napagtanto na pakinabang o pagkawala ay naiulat sa Iba Pang Comprehensive Income tulad ng ipinakita sa itaas sa kaso ng ABC Bank. Kapag ang pareho ay napagtanto sa pagbebenta ng naturang mga security ay naiulat sa Pahayag ng Kita.

Magagamit para sa Pagbebenta ng Seguridad sa Mga Bangko at Institusyong Pinansyal

Malawak silang naiuri ng Bangko at Mga Institusyong Pinansyal sa ilalim ng Booking ng Banking o ng aklat na Trading.

  • Booking sa Pagbabangko tumutukoy sa mga assets sa balanse ng isang Bangko na inaasahang mananatili hanggang sa kapanahunan. Ang mga bangko at Institusyong Pinansyal ay hindi kinakailangan upang markahan ang mga assets na ito sa isang marka sa merkado (MTM), at ang mga naturang mga pag-aari ay karaniwang gaganapin sa makasaysayang gastos sa mga libro ng mga account ng kumpanya. Kasama sa tanyag na kategorya ang mga assets sa ilalim ng kategoryang Held to Maturity (HTM).
  • Trading Book ay tumutukoy sa mga assets na hawak ng isang Bangko na magagamit para sa pagbebenta at regular na ipinagpapalit. Ang mga assets na ito ay nakuha sa hangarin na hindi gaganapin hanggang sa pagkahinog ngunit upang kumita sa kanila sa malapit na term. Kinakailangan ang mga Bangko at Institusyong Pinansyal na markahan ang mga assets na ito sa isang marka sa merkado (MTM) araw-araw, at ang mga nasabing assets ay naitala sa patas na halaga, na kilala rin bilang Mark sa market accounting. Kasama sa tanyag na kategorya ang mga assets na hawak sa ilalim ng kategoryang Held for Trading (HFT) at kategorya na Magagamit para sa Pagbebenta (AFS).

Mga Pagkakaiba sa Pagitan para sa Pagbebenta ng Mga Seguridad kumpara sa Mga Seguridad sa Trading kumpara sa Ginampanan sa Mga Seguridad ng Maturity

Batayan para sa paghahambingMagagamit na Ipinagbibili (AFS)Gaganapin para sa Trading (HFT)Gaganapin sa Kapanahunan (HTM)
KahuluganKasama rito ang mga security at equity security, na hindi inaasahang mapanghahawakang hanggang sa kapanahunan o ipagpalit sa malapit na panahon. Simpleng sinasabi lamang, kasama dito ang lahat ng mga seguridad na hindi bahagi ng HFT at HTM.Kasama dito ang mga security at equity security, na nakuha na may hangaring kumita sa malapit na term.Kasama rito ang mga security security, na nakuha na may hangarin na gaganapin hanggang sa pagkahinog.
PagsukatNaitala sa mga libro ng account sa Makatarungang Halaga;Naitala sa mga libro ng account sa Makatarungang Halaga;Naitala sa mga libro ng account na Amortized na gastos; (Ang amortized na gastos ay katumbas ng orihinal na presyo na binawasan ang anumang pangunahing pagbabayad kasama ang anumang amortized na diskwento o minus ng anumang na-amortize na premium, na ibinawas sa anumang pagkawala ng pagkasira.
Paggamot ng Hindi napagtanto na pakinabang / pagkalugiAng anumang hindi napagtanto na pakinabang o pagkawala ay naiulat sa ilalim ng Iba Pang Comprehensive Income.Ang anumang hindi natanto na pakinabang o pagkawala ay naiulat sa ilalim ng Pahayag ng Kita.Ang nasabing mga security ay naiulat bilang kasalukuyang mga assets (kung ang kapanahunan ay mas mababa sa o katumbas ng isang taon) o pangmatagalang mga assets (kung ang kapanahunan ay higit sa isang taon).
Booking ng Pakikipagkalakalan / Booking BankingInuri sa ilalim ng Trading Book ng Bank / FIInuri sa ilalim ng Trading Book ng Bank / FIInuri sa ilalim ng Booking ng Banking ng Bank / FI

Konklusyon

Magagamit para sa Pagbebenta ng Seguridad ay isang mahalagang kategorya ng isang portfolio ng pamumuhunan na gaganapin sa mga libro ng mga account ng Mga Bangko / FI. Ang hangarin ng pamamahala ay magpasya ang pag-uuri ng Magagamit para sa Pagbebenta ng pamumuhunan. Sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga ito sa ilalim ng kategorya ng AFS Securities kapag mababa ang patas na halaga, ang hindi napagtanto na pagkawala ay maaaring iulat sa Iba Pang Comprehensive Income nang hindi nakakaapekto sa Pahayag ng Kita.