Inferred Revenue Journal Entry (Hakbang sa Hakbang) | Nangungunang 7 Mga Halimbawa

Pagpasok sa Journal ng Nakalangit na Kita

Ang sumusunod na Deferred Revenue Journal Entry ay nagbibigay ng isang balangkas ng mga pinaka-karaniwang mga entry sa journal sa Accounting. Sa simpleng mga termino, nangangahulugan ang Deferred Revenue na ang kita na hindi pa nakamit ng Mga Produkto / Serbisyo ay naihatid sa Customer at matatanggap mula sa pareho.

 • Hindi ito Kita para sa Kumpanya dahil hindi ito nakuha.
 • Ito ay isang paunang bayad na natanggap mula sa Mga Customer para sa Produkto / Mga Serbisyong naihatid at isang Pananagutan ng Kumpanya.
 • Ito ay ipinakita bilang "Advance from Customers" sa panig ng Pananagutan ng sheet ng Balanse at isinasaalang-alang bilang Kita kapag nakuha ito. Halimbawa, Kung ang isang Kumpanya ay tumatanggap ng $ 100,000 mula sa isang Customer para sa isang Produkto na gagawin at maihatid. Sa kasong ito, ang $ 100,000 na talaan bilang Pananagutan sa Balanse Sheet, at ang parehong ay isasaalang-alang bilang Kita sa pamamagitan ng pagsulat lamang ng Pananagutan kapag ang produkto ay talagang naihatid sa Customer.

Mga halimbawa ng Enferred Revenue Journal Entry

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pagpapaliban sa entry sa journal ng kita.

Halimbawa # 1

Ipagpalagay na ang Company A ay nagbenta ng Software sa isa pang Kumpanya B at natanggap ang Bayad sa Subscription para sa pareho ng $ 100,000 bawat taon para sa susunod na 5 Yrs.

 • Sa kasong ito, magpapakita ang Company A ng $ 100,000 bilang taunang kita, at $ 400,000 sa panig ng pananagutan ng Balanse sheet bilang "Advance mula sa Mga Customer," na pagkatapos ay maitatala bilang Kita bawat taon para sa susunod na 4 na Taon.
 • Mga Entry ng Journal:

Halimbawa # 2

Ipagpalagay na ang Kumpanya A ay nagbigay ng mga kalakal sa Kumpanya B at nakatanggap ng paunang pagbabayad na 250000 para sa pareho sa kasunduan na mag-supply ng mga kalakal sa susunod na taon.

 • Sa kasong ito, ang Buong Pera ay sumasalamin sa Bahagi ng Pananagutan ng Balanse na sheet, at walang maitatala bilang Pagbebenta dahil walang mga kalakal na ibinibigay sa Customer sa Taon 1.
 • Mga Entry ng Journal:

Halimbawa # 3

Ipagpalagay na binayaran ni Mr.A si Rent kay MrB. Para sa nakatira sa dating bahay. Ang pagrenta ay 10,000 bawat buwan. Si G. A ay nagsimulang manirahan sa bahay mula Disyembre 2018 at nagbabayad ng 120000 bilang Rentals kay G. B.

 • Sa kasong ito, Kung inihanda ni G. B ang kanyang Taunang Pahayag sa Pinansyal sa Marso 31, 2019, magtatala siya ng 30,000 habang ang Rental Income mula kay Mr.A at ang balanse na 90,000 ay ipagpaliban sa susunod na taon dahil ang pareho ay hindi nakuha sa kasalukuyang Pinansyal. Taon
 • Mga Entry ng Journal sa Mga Libro ni B:

Halimbawa # 4

Ipagpalagay na ang isang Pest Control Company ay tumatanggap ng isang Kontrata mula sa isang Multinasyunal na Kumpanya para sa buong taon upang mag-alok ng Mga Serbisyo sa Pagkontrol ng Pest sa Opisina ng Corporate @ 1200000 taun-taon.

 • Sa kasong ito, makikilala ng Pest Control Company ang Kita nang pantay-pantay bilang 1 lac bawat buwan dahil ang mga serbisyo ay ibibigay buwan buwan sa MNC.
 • Mga Entry ng Journal:

Habang naghahanda ng buwanang Pinansyal ng Kumpanya, ang natanggap na 12 lakh na pera ay maihahati bilang 1 lakh bawat buwan, at 11 lac ang itatala bilang advance mula sa Customer sa Monthly Balance Sheet na inihanda ng Kumpanya.

Halimbawa # 5

Ipagpalagay ang Company A ay inilaan ng isang Kontrata upang makumpleto ang isang proyekto para sa susunod na 5 taon at 10,00,000 ang paunang ibinigay para sa pareho ng kumpanya B.

 • Sa kasong ito, kikilalanin ng Kumpanya A ang Kita ayon sa Pagkumpleto ng Proyekto. Kung ang 50% ng proyekto ay nakumpleto sa pagtatapos ng Taon 1, 5,00,000 ang itatala bilang Kita at Balanse 5,00,000 ay ipapakita bilang Na-Deferred na Kita at makikilala kapag ang Balanse 50% ng proyekto ay Kumpleto.
 •  Mga Entry ng Journal:

Halimbawa # 6

Ipagpalagay ang Company A ay nagbebenta ng mga magazine ng online sa mga customer @ 1000 bawat magazine bawat buwan. Kapag nag-subscribe ang Customer para sa parehong online at nagbabayad ng 12,000 taun-taon para sa magazine, magsisimulang kilalanin ng Kumpanya ang Kita buwan-buwan para sa 1000 at 11000 ay maitatala bilang Unearned Revenue, at ang pareho ay maililipat sa Kita ng A / c at kung kailan ang mga magazine naihatid talaga sa Customer.

 • Mga Entry sa Journal para sa Buwanang Accounting:

 • Susunod na buwan :

 • Bawat buwan:

Halimbawa # 7

Ipagpalagay ang Company A ay nagbebenta ng Mga Tiket para sa IPL Series. Bumili ang Customer ng 10 Mga Tiket sa Online para sa iba't ibang mga tugma. Gastos sa Tiket = 1,000

 • Sa kasong ito, makikilala ng Kumpanya A ang Kita sa lalong madaling pagtapos ng isang tugma, at ang halaga ng balanse ay ipagpaliban.
 • Mga Entry ng Journal:

 • Ang Balanse sa Pagbebenta ng Mga Tiket ng Account ay makikita sa panig ng Pananagutan ng Balanse Sheet at gagamitin bilang at kailan magtatapos ang Pagtutugma ng IPL. Kung natapos ang lahat ng 9 na mga tugma, at nakansela ang isang tugma, ang balanse sa Account ibig sabihin, ang 1,000 ay magpapatuloy na maging bahagi ng Liability Side ng Balanse Sheet maliban kung ang pareho ay babayaran sa Customer bilang Refund.

Konklusyon

Samakatuwid ang Nakabatay na Kita ay tumutukoy sa paunang Kita na natatanggap ng Kumpanya para sa Pagbebenta ng Mga Produkto / Serbisyo para sa isang partikular na panahon, at isang maliit na bahagi lamang nito ang kinikilala bilang Kumita na Kita. Ang balanse ay ipinapakita sa panig ng Pananagutan ng Balanse Sheet bilang Naantala.

Artikulo ng Rekomendasyon

Ang artikulong ito ay naging gabay sa Deferred Revenue Journal Entry. Pinag-uusapan dito ang hakbang-hakbang na Nangungunang 7 mga halimbawa ng pagpapaliban sa entry sa journal ng kita kasama ang detalyadong mga paliwanag. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa accounting mula sa mga sumusunod na artikulo -

 • Ang Unearned Revenue ay isang Pananagutan?
 • Natatanggap na Entry sa Journal ng interes
 • Mga Nakalangang Gastos
 • Mga Halimbawa na Maaaring Makatanggap ng Mga Entry sa Journal
 • <