Pananagutan kumpara sa Utang | Nangungunang 6 Mga Pinakamahusay na Pagkakaiba (na may Infographics)

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Pananagutan at Utang ay ang Pananagutan ay isang malawak na term na kasama ang lahat ng pera o mga obligasyong pampinansyal na inutang ng kumpanya sa kabilang partido, samantalang, ang utang ay ang makitid na termino at bahagi ng pananagutan na lumitaw kapag ang mga pondo naitaas ng kumpanya sa pamamagitan ng paghiram ng pera mula sa kabilang partido.

Pagkakaiba sa Pagitan ng Pananagutan vs Utang

Ang bawat negosyo ay nagsasagawa ng iba't ibang mga aktibidad at transaksyon na naitala sa iba't ibang mga pampinansyal na pahayag ng kumpanya. Ang mga aktibidad sa negosyo na nagreresulta sa mga transaksyon ay inuri sa ilalim ng malawak na mga heading sa mga pahayag sa pananalapi tulad ng - mga assets, pananagutan, equity ng may-ari, kita, gastos, atbp.

Sa artikulong ito, titingnan natin ang dalawang elemento sa isang sheet ng balanse ng isang kumpanya, lalo - 'mga pananagutan' at 'utang.'

Pananagutan kumpara sa Mga Infographics ng Utang

Dito bibigyan ka namin ng nangungunang 6 pagkakaiba sa pagitan ng Pananagutan kumpara sa Utang.

Pananagutan kumpara sa Utang - Pangunahing Pagkakaiba

Ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Pananagutan kumpara sa Utang ay ang mga sumusunod -

  • Ang mga terminong 'pananagutan' at 'utang' ay may magkatulad na kahulugan, ngunit may isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang mga pananagutan ay isang mas malawak na termino, at ang utang ay nabubuo bilang isang bahagi ng mga pananagutan.
  • Ang utang ay tumutukoy sa pera na hiniram at kailangang bayaran pabalik sa susunod na petsa. Ang mga pautang sa bangko ay isang uri ng utang. Samakatuwid, nagmumula lamang ito sa mga aktibidad sa paghiram. Sapagkat, mga pananagutan na nagmumula sa iba pang mga aktibidad sa negosyo pati na rin. Halimbawa, ang naipon na sahod ay mga pagbabayad sa mga empleyado na hindi pa nababayaran. Ang mga sahod na ito ay mga obligasyon sa bahagi ng kumpanya at ikinategorya bilang isang pananagutan.
  • Ang pananagutan ay may kasamang lahat ng mga uri ng panandaliang at pangmatagalang obligasyon, tulad ng nabanggit sa itaas, tulad ng naipon na sahod, kita sa buwis, atbp. Gayunpaman, hindi kasama sa utang ang lahat ng mga pangmatagalang obligasyon at pangmatagalang kagaya ng sahod at buwis sa kita. Ang mga obligasyon lamang na lumabas dahil sa paghiram tulad ng mga pautang sa bangko, mga nababayarang bono ay bumubuo bilang isang utang. Samakatuwid, masasabing ang lahat ng mga utang ay nasa ilalim ng mga pananagutan, ngunit ang lahat ng mga pananagutan ay hindi napapailalim sa mga utang.
  • Ang utang ng isang kumpanya ay umiiral sa anyo ng pera. Kapag ang isang kumpanya ay nanghihiram ng pera mula sa isang bangko o sa mga namumuhunan nito, ang perang hiniram ay itinuturing na utang para sa kumpanya. Sa kabilang banda, ang pananagutan ay hindi kinakailangang maging sa anyo ng pera. Ang pananagutan ay maaaring maging anumang bagay na nagpapataw ng isang gastos sa kumpanya. Ang mga gastos sa hinaharap tulad ng sahod sa mga empleyado o pagbabayad sa mga tagapagtustos ay pananagutan para sa kumpanya at hindi utang.

Pananagutan kumpara sa Utang Ulo sa Pagkakaiba ng Ulo

Tingnan natin ngayon sa ulo upang mapunta ang pagkakaiba sa pagitan ng Pananagutan kumpara sa Utang.

Mga Punto ng Paghahambing - Pananagutan kumpara sa UtangPananagutanUtang
KahuluganAnumang pera o serbisyo na inutang ng kumpanya sa ibang indibidwal o partido.Katulad ng mga pananagutan, ang term na utang ay tumutukoy din sa isang halaga ng pera na inutang ng isang kumpanya sa ibang partido.
Paano ito bumangon?1. Ang mga pananagutan ng isang kumpanya ay bumangon dahil sa mga obligasyong pampinansyal na nangyayari habang nagsasagawa ng negosyo.

2. Ang mga negosyo ay kailangang magtipon ng mga pondo upang makabili ng mga assets, at ang pananagutan ay isang resulta ng mga aktibidad sa pangangalap ng pondo ng isang negosyo.

1. Ang utang ay lumitaw kapag ang isang kumpanya ay nagtipon ng mga pondo sa pamamagitan ng paghiram mula sa ibang partido. Ang utang na ito ay dapat bayaran pabalik sa isang darating na petsa, kasama ang isang halaga ng interes.

2. Samakatuwid, ang utang ay maaari ding tukuyin bilang isang uri ng pananagutan. Maraming mga kumpanya ang nagtataas ng utang para sa pagtustos ng malalaking pagbili.

Saan sila naitala sa isang sheet ng balanse?Ang mga pananagutan ay naitala sa kanang bahagi ng balanse at kasama ang iba't ibang mga elemento sa ilalim nito. Ang mga ito ay mga obligasyon sa hinaharap sa bahagi ng kumpanya na maaayos sa pamamagitan ng paglilipat ng pera, kalakal, at / o mga serbisyo.Ang utang ay isang uri ng pananagutan. Samakatuwid, naitala rin ito sa kanang bahagi ng balanse.
Mga sub-kategoryaSa balanse ng isang kumpanya, ang pananagutan ay lilitaw sa ilalim ng dalawang sub-kategorya, lalo, kasalukuyang pananagutan o panandaliang pananagutan at di-kasalukuyan o pangmatagalang pananagutan.Katulad nito, mayroong pangmatagalang utang (na ipinapakita sa ilalim ng mga panandaliang pananagutan) at pangmatagalang utang (ipinapakita sa ilalim ng pangmatagalang pananagutan).
Mga RatiosAng mga ratio ng pagkatubig ay tumutulong sa amin na masukat ang kakayahan ng kumpanya na bayaran ang maikling term nito pati na rin ang mga pangmatagalang obligasyon.Sinusukat ng mga ratio ng leverage o ratio ng utang ang mga antas ng utang ng kompanya. Ang mga ratios na ito ay makakatulong masuri kung gaano ang kumpanya ay nakasalalay sa utang. Tinutulungan din nito kaming maunawaan ang kakayahan ng firm na matugunan ang mga obligasyong pampinansyal nito.
Mga halimbawaMga tipikal na elemento sa ilalim ng Mga Pananagutan sa isang Pananagutan ng Sheet ng Balanse Hindi pananagutan sa kasalukuyan Mga tala ng bangko na mababayaran Mga tanggihan na buwis sa kita sa pananalapi Mga pananagutan sa mga benepisyo pagkatapos ng trabaho Iba pang mga hindi kasalukuyang pananagutan Mga PaglalaanBilang isang halimbawa, sabihin nating nais ng Kumpanya ABC ang isang napakalaking pautang na $ 10 milyon. Sa halip na mamuhunan sa equity ng shareholder o magbenta ng stock nito, nagpasya itong makalikom ng pondo o kapital sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5 taong bono sa mga namumuhunan. Dito, ang Kumpanya ABC ay nanghihiram ng pera, at samakatuwid, ang mga pondong ito ay bumubuo bilang utang, na kailangang bayaran pabalik sa mga nagpautang na may interes sa isang takdang petsa sa hinaharap.
Mga kasalukuyang pananagutan: Mga nabayaran na tala Kasalukuyang mga pananagutan sa buwis sa kita Mga nabayaran na account Na-akredit at iba pang mga kasalukuyang pananagutan Hindi nakuha na kitaTulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang isang kumpanya ay maaaring kumuha ng pautang upang makalikom ng mga pondo sa pamamagitan ng pag-isyu ng mga instrumento sa utang. Katulad ng anumang ibang utang, habang naglalabas ng utang, dapat panatilihin ng kumpanya ang mga assets nito bilang collateral. Nangangahulugan ito na ang utang na inisyu ng kumpanya ay isang pananagutan para dito dahil ang nagpapahiram ay kailangang bayaran pabalik sa isang hinaharap na petsa, at ang nagpapahiram ay nagtataglay din ng isang paghahabol sa mga collateralized assets.

Pangwakas na Kaisipan

Samakatuwid, ang pananagutan at utang at malapit na magkakaugnay na mga konsepto at maaari ring magamit na palitan. Ngunit tulad ng tinalakay sa itaas, mayroong ilang mga kritikal na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang mga pananagutan ay isang mas malawak na termino, at ang utang ay isang uri ng pananagutan. Ang mga pananagutang nagmumula sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng kumpanya, na nagreresulta sa isang gastos o obligasyong matutupad sa hinaharap. Samantalang ang utang ay lumitaw lamang kapag ang isang kumpanya ay nanghihiram ng pera mula sa ibang partido. Ito ang dalawang mahahalagang konsepto habang masusing sinusubaybayan ng mga namumuhunan kung magkano ang utang ng kumpanya at kung ano ang mga obligasyon sa hinaharap sa anyo ng mga pananagutan na mayroon ang kumpanya.