Zero Batay sa Template ng Badyet | Libreng Pag-download (Excel, PDF, CSV, ODS)

Template ng Pag-download

Excel Google Sheets

Iba pang mga Bersyon

 • Excel 2003 (.xls)
 • OpenOffice (.ods)
 • CSV (.csv)
 • Portable Doc. Format (.pdf)

Zero-based na Budget Spreadsheet Template

Ang template ng badyet na batay sa zero ay tumutukoy sa badyet na inihanda pangunahin upang bigyang katwiran ang mga gastos para sa bawat isa sa mga bagong panahon kung saan nagsisimula ang badyet mula sa zero, hindi katulad sa kaso ng isang tradisyonal na badyet kung saan ang mga pagsasaayos ay ginawa sa mga nakaraang badyet. Ang mga badyet na batay sa zero ay inihanda sa isang paraan kung saan ang pagkakaiba sa pagitan ng kita mula sa lahat ng mga mapagkukunan at mga gastos mula sa lahat ng mga mapagkukunan ay dumating sa zero.

Tungkol sa Template

 • Itinatampok nito ang kita ng isang tao mula sa lahat ng mga mapagkukunan para sa panahong isinasaalang-alang, kasama ang mga gastos para sa parehong panahon-sa wakas, ang pagkakaiba sa pagitan ng kita at gastos, na dapat ay katumbas ng zero.
 • Sa kaso ng zero-based na badyet, sa huli, ang badyet ay dapat na ganap na balansehin, at ang isa ay dapat na may zero na badyet bilang naiwan. Ang template na ibinigay sa itaas ay nagpapakita ng naka-budget na kita at mga gastos na inaasahang maabot ng kumpanya kasama ang kita at gastos na aktwal na balanse para sa panahon.

Mga Bahagi

Ang mga sumusunod ay ang iba't ibang mga detalye na naroroon sa pangkalahatan sa template:

# 1 - Pamagat sa Itaas:

Sa template, mababanggit ang heading na 'Zero base budget Template'. Mananatili itong buo para sa lahat ng mga gumagamit ng template. Sinasabi sa heading ang gumagamit ng layunin ng paglikha ng isang template.

# 2 - Buod ng Badyet:

Ang detalye ng buod na ito ng badyet ay ipinapakita sa simula ng template. Naglalaman ito ng mga detalye ng Kabuuang Kita sa panahon, Kabuuang Gastos sa panahon, at kabuuang balanse sa panahon sa isang aktwal pati na rin isang inaasahang batayan. Ang mga figure na ito ay awtomatikong mapupunan mula sa mga halagang nagmula sa mga sumusunod na hakbang.

# 3 - Nakapirming Mga Gastos:

Sa ilalim nito, ilalagay ng gumagamit ang lahat ng mga nakapirming gastos sa na-budget at aktwal na mga halaga mula sa lahat ng mga lugar.

# 4 - Mga Variable na Gastos:

Sa ilalim nito, ilalagay ng gumagamit ang lahat ng mga variable na gastos sa na-budget at aktwal na mga halaga mula sa lahat ng mga lugar.

# 5 - Balanse:

Ang natitirang balanse ay awtomatikong makakalkula pagkatapos ibawas ang kabuuan ng naayos at ang mga variable na gastos mula sa kabuuang kita. Ang balanse ng mga inaasahang numero ay dapat na katumbas ng zero, ibig sabihin, ang badyet ay dapat na ganap na balansehin.

Paano Magamit ang Template na Walang Batay sa Budget na Ito?

Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang upang magamit ang template ng badyet na Zero base:

 • Ang isang tao na gumagamit ng template na ito ay kailangang ipasok ang lahat ng mga detalye tulad ng kinakailangan sa mga patlang na hindi pa napuno.
 • Para sa mga ito, una, lahat ng mga mapagkukunan ng kita ay nakilala at naipasok sa patlang Kita / Pondo na Natanggap sa panahong iyon. Ang halagang ipinasok ay dapat na net take-home pay at hindi ang gross pay dahil handa ang mga badyet na isinasaalang-alang kung ano ang inaasahan na matanggap ng tao.
 • Matapos ang mga detalye ng kita, ipapasok ng gumagamit ang lahat ng mga gastos na inaasahan na makukuha ng kumpanya para sa panahong isinasaalang-alang. Ang mga gastos na ito ay karagdagang ikinategorya sa mga nakapirming at variable na gastos upang makapagbigay ng isang malinaw na larawan ng likas na katangian ng mga gastos. Gayunpaman, ang kategorya ay maaaring mabago sa template ayon sa kinakailangan ng tao.
 • Pagkatapos ng template na iyon ay awtomatikong makalkula ang natitirang balanse pagkatapos ibawas ang kabuuang gastos mula sa kabuuang kita ng tao. Dahil ito ang zero-based na badyet, ang pagkakaiba sa pagitan ng kita at gastos ng panahon ay dapat na katumbas ng zero. Kaya, hanggang sa oras na ang balanse na ito ay dumating sa zero, ang mga tao ay kailangang gumawa ng mga pagbabago upang makuha ang pagkakaiba na ito bilang zero.
 • Matapos ang mga detalyadong badyet, ang mga numero para sa tunay na kita na natanggap at aktwal na gastos na natamo para sa panahon laban sa bawat aktibidad ay dapat na ipasok.
 • Mula sa mga numero sa itaas, ang isang pagkakaiba-iba ay awtomatikong makakalkula sa pamamagitan ng pagbawas ng aktwal na mga numero mula sa na-budget na mga numero para sa lahat ng mga aktibidad nang paisa-isa at ang kabuuang badyet bilang isang buo.