Formula ng DCF | Kalkulahin ang Makatarungang Halaga gamit ang Discounted Cash Flow Formula

Ano ang DCF Formula (Discounted Cash Flow)?

Ang diskarteng Discounted Cash Flow (DCF) ay isang diskarte sa pagsusuri na batay sa Kita at tumutulong sa pagtukoy ng patas na halaga ng isang negosyo o seguridad sa pamamagitan ng pagwawasto sa inaasahang cash flow sa hinaharap. Sa ilalim ng pamamaraang ito, ang inaasahang mga daloy ng cash sa hinaharap ay inaasahang hanggang sa buhay ng pinag-uusapan na negosyo o pag-aari, at ang nasabing mga daloy ng cash ay nabawasan ng isang rate na tinatawag na Discount Rate upang makarating sa Kasalukuyang Halaga.

Ang pangunahing pormula ng DCF ay ang mga sumusunod:

DCF Formula = CFt / (1 + r) ^ t

Kung saan,

 • CFt = cash flow sa panahon t
 • R = naaangkop na rate ng diskwento na binigyan ng peligro ng mga cash flow
 • t = buhay ng pag-aari, na kung saan ay nagkakahalaga.

Hindi posible na hulaan ang daloy ng cash hanggang sa buong buhay ng isang negosyo, at tulad nito, karaniwan, ang mga cash flow ay tinataya sa loob ng isang 5-7 taon lamang at dinagdagan ng pagsasama ng isang Halaga ng Terminal para sa panahon pagkatapos. Ang Halaga ng Terminal ay karaniwang Tinantyang Halaga ng negosyo na lampas sa panahon kung saan tinataya ang mga daloy ng salapi. Napakahalagang bahagi ng pormula ng daloy ng Discounted Cash at nag-account ng hanggang 60% -70% ng halaga ng Firm at sa gayon ay nagbibigay ng angkop na pansin.

Ang terminal halaga ng isang negosyo ay kinakalkula gamit ang Perpetual na rate ng paglago ng rate o Exit Multiple Method.

Sa ilalim ng Perpetual Growth Rate Method, ang terminal na halaga ay kinakalkula bilang

TVn= CFn (1 + g) / (WACC-g)

Kung saan,

 • TVn Halaga ng Terminal sa pagtatapos ng tinukoy na panahon
 • CFn kumakatawan sa cash flow ng huling tinukoy na panahon
 • g ang rate ng paglaki
 • Ang WACC ay ang Timbang na Karaniwang Gastos ng Capital.

Sa ilalim ng Exit Maramihang mga pamamaraan, ang halaga ng terminal ay kinakalkula gamit ang maramihang EV / EBITDA, EV / Sales, atbp., At pagbibigay ng isang multiplier dito. Halimbawa, ang paggamit ng Exit maramihang mga maaaring mapahalagahan ang Terminal na may 'x' beses sa pagbebenta ng EV / EBITDA ng negosyo na may daloy na cash ng Terminal Year.

Ang FCFF at FCFE na ginamit sa DCF Formula Calculation

Ang diskwentong Cashflow (DCF) na pormula ay maaaring magamit upang pahalagahan ang FCFF o Libreng Cash flow sa Equity.

Unawain natin ang pareho at pagkatapos ay subukang hanapin ang ugnayan sa pagitan ng dalawa sa isang halimbawa:

# 1 - Libreng Cashflow to Firm (FCFF)

Sa ilalim ng diskarteng ito ng pagkalkula ng DCF, ang buong halaga ng negosyo, na kinabibilangan bukod sa mga equity, ang iba pang mga may hawak ng claim sa firm pati na rin (mga may hawak ng utang, atbp.). Ang cash flow para sa inaasahang panahon sa ilalim ng FCFF ay kinakalkula bilang sa ilalim

FCFF = Net na kita pagkatapos ng buwis + Interes * (1-rate ng buwis) + Hindi gastos sa cash (kasama ang pamumura at mga probisyon) - Pagtaas sa gumaganang kapital - Paggasta sa kapital

Ang mga daloy ng Cash na kinakalkula sa itaas ay may diskwento ng Weighted Average Cost of Capital (WACC), na kung saan ay ang gastos ng iba't ibang mga bahagi ng financing na ginamit ng firm, tinimbang ng mga proporsyon sa halaga ng merkado.

WACC = Ke * (1-DR) + Kd * DR

kung saan

 • Kinakatawan ni Ke ang halaga ng equity
 • Kinakatawan ng Kd ang halaga ng utang
 • Ang DR ay ang proporsyon ng utang sa kumpanya.

Ang Cost of Equity (Ke) ay kinalkula sa pamamagitan ng paggamit ng CAPM sa ilalim ng:

Ke = Rf + β * (Rm-Rf)

saan,

 • Kinakatawan ng Rf ang rate na walang panganib
 • Kinakatawan ng Rm ang rate ng pagbabalik sa merkado
 • β - Ang Beta ay kumakatawan sa isang sistematikong peligro.

Sa wakas, ang lahat ng mga numero ay idinagdag upang makarating sa halaga ng enterprise sa ilalim ng:

Formula sa Halaga ng Enterprise = PV ng (CF1, CF2… ..CFn) + PV ng TVn

# 2 - Libreng Cashflow sa Equity (FCFE)

Sa ilalim ng pamamaraang ito ng DCF Pagkalkula, ang halaga ng equity stake ng negosyo ay kinakalkula. Nakuha ito sa pamamagitan ng pagbawas sa inaasahang cash flow sa equity, ibig sabihin, mga natitirang daloy ng cash pagkatapos na matugunan ang lahat ng mga gastos, obligasyon sa buwis, at interes at pangunahing pagbabayad. Ang mga daloy ng cash para sa inaasahang panahon sa ilalim ng FCFE ay kinakalkula bilang sa ilalim ng:

FCFE = FCFF-Interes * (1-rate ng buwis) -Net muling pagbabayad ng utang

Ang mga daloy ng cash sa itaas para sa tinukoy na panahon ay bawas sa halaga ng equity (Ke), na tinalakay sa itaas, at pagkatapos ay idinagdag ang Halaga ng Terminal (tinalakay sa itaas) upang makarating sa Equity Value.

Halimbawa ng DCF Formula (na may Template ng Excel)

Maaari mong i-download ang DCF Formula EXCEL Template dito - DCF Formula EXCEL Template

Unawain natin kung paano kinakalkula ang Halaga ng Enterprise / Firm at Equity Value gamit ang isang Discounted Cash Flow Formula sa tulong ng isang halimbawa:

Ang sumusunod na data ay ginagamit para sa pagkalkula ng Halaga ng Firm at Halaga ng Equity gamit ang DCF Formula.

Gayundin, ipagpalagay na ang cash na nasa kamay ay $ 100.

Pagpapahalaga gamit ang FCFF Approach

Una, kinakalkula namin ang Halaga ng Firm gamit ang DCF Formula tulad ng sumusunod.

Gastos ng Utang

Ang halaga ng Utang ay 5%

WACC

 • WACC = 13.625% ($ 1073 / $ 1873) + 5% ($ 800 / $ 1873)
 • = 9.94%

Pagkalkula ng Halaga ng Firm gamit ang DCF Formula

Halaga ng Firm = PV ng (CF1, CF2… CFn) + PV ng TVn

 • Halaga ng Enterprise = ($ 90 / 1.0094) + ($ 100 / 1.0094 ^ 2) + ($ 108 / 1.0094 ^ 3) + ($ 116.2 / 1.0094 ^ 4) + ({$ 123.49 + $ 2363} /1.0094 ^^5)

Halaga ng firm gamit ang DCF Formula

Sa gayon ang Halaga ng Firm na gumagamit ng isang diskwento na daloy ng Cash formula ay $ 1873.

 • Halaga ng Equity = Halaga ng Firm - Natitirang Utang + Cash
 • Halaga ng Equity = $ 1873 - $ 800 + $ 100
 • Halaga ng Equity = $ 1,173

Pagpapahalaga gamit ang FCFE Approach

Ipaalam natin ngayon ang DCF Formula upang makalkula ang halaga ng equity gamit ang FCFE diskarte

Halaga ng Equity = PV ng (CF1, CF2… CFn) + PV ng TVn

Narito ang Libreng pagdaloy ng Cash sa Equity (FCFE) ay na-diskwento gamit ang Cost of Equity.

 • Halaga ng Equity = ($ 50 / 1.13625) + ($ 60 / 1.13625 ^ 2) + ($ 68 / 1.13625 ^ 3) + ($ 76.2 / 1.13625 ^ 4) + ({$ 83.49 + $ 1603} /1.13625 ^^5)

Halaga ng Equity gamit ang DCF Formula

Sa gayon ang halaga ng Equity na gumagamit ng isang Discounted Cash flow (DCF) na pormula ay $ 1073.

Kabuuang Halaga ng Equity = Halaga ng Equity gamit ang DCF Formula + Cash

 • $1073 + $100 = $1,173

Konklusyon

Ang formula na may diskwentong Cash flow (DCF) ay isang napakahalagang tool sa pagpapahalaga sa negosyo na matatagpuan ang utility at aplikasyon nito sa pagtatasa ng isang buong negosyo para sa layunin ng pagsasama-sama. Ito ay pantay na mahalaga sa pagtatasa ng Greenfield Investments. Ito rin ay isang mahalagang tool sa pagpapahalaga sa mga security tulad ng Equity o isang Bond o anumang iba pang kita na bumubuo ng kita na ang cash flow ay maaaring tantyahin o ma-model.