Totoong GDP (Kahulugan, Formula) | Paano Makalkula ang Tunay na GDP?

Ano ang Tunay na GDP?

Ang Real GDP ay maaaring tukuyin bilang isang pagsasaayos na nababagay sa inflation na dapat sumalamin sa halaga ng mga serbisyo at kalakal na ginawa sa isang naibigay na solong taon ng isang ekonomiya na maaaring ipahayag sa mga presyo ng pangunahing taon, at maaari itong tawaging "Pare-pareho ang dolyar GDP", "naitama ng inflation ang GDP". Sa ibaba ay ibinigay ang pormula upang makalkula ang totoong GDP.

Tunay na Formula ng GDP

Tunay na Formula ng GDP = Nominal GDP / Deflator

Kung saan,

  • Ang Deflator ay isang pagsukat ng implasyon

Paliwanag

Ang tunay na gross domestic product ay maaaring makuha bilang isang nominal GDP na higit sa o paghahati ng pareho sa pamamagitan ng isang deflating number (N): (nominal GDP) / (N). Paghahambing sa batayang taon, ang deflator ay maaaring isaalang-alang bilang pagsukat ng implasyon; at sa wakas, kapag hinahati ang nominal na numero ng GDP ng deflator na ito aalisin ang anumang mga epekto sa implasyon.

Ang isang malaking pagkakaiba o isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng nominal ng isang bansa at ang tunay na gross domestic product ay dapat magpahiwatig ng isang malaking deflasyon (kung ang nominal ay mas mababa) o implasyon (kung sakaling ang tunay ay mas mababa) sa ekonomiya nito kung ihahambing sa pangunahing taon ng ang deflator.

Mga halimbawa

Maaari mong i-download ang Real GDP Formula Excel Template dito - Real GDP Formula Excel Template

Halimbawa # 1

Ipagpalagay na ang GDP ng ekonomiya ay $ 2 milyon at mula pa noong batayang taon, ang mga presyo ng ekonomiya ay tumaas ng 1.5%. Kinakailangan mong kalkulahin ang totoong GDP batay sa mga pagtantya na ito.

Solusyon

Samakatuwid, ang pagkalkula ng totoong GDP ay maaaring gawin gamit ang formula sa itaas bilang,

= $2,000,000/ (1+1.5%)

=$2,000,000 /(1.015)

Ang tunay na gross domestic product ay magiging -

Totoong gross domestic product = 1,970,443.35

Samakatuwid, ang totoong gross domestic product ay $ 1,970,443.35

Halimbawa # 2

Ang ABC ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sumali si G. VJ sa departamento ng istatistika na nag-uulat ng mga pangunahing istatistika ng bansa kabilang ang pagkalkula ng kabuuang domestic product. Hiniling kay G. VJ na kalkulahin ang totoong GDP batay sa ibabang impormasyon na ibinigay ng kanyang nakatatanda.

Solusyon:

Batay sa impormasyon sa itaas, kinakailangan mong kalkulahin ang totoong GDP, ipinapalagay na ang implasyon ay 2% kumpara sa batayang taon. Dito, hindi kami binibigyan ng direktang nominal na halaga ng GDP, kaya't kailangan muna nating kalkulahin ang nominal GDP.

Upang makalkula ang nominal GDP, kailangan lamang naming idagdag ang lahat ng mga paggasta kasama ang pag-export at bawasan ang pag-import dahil hindi ito ginawa sa ekonomiya.

Samakatuwid, ang nominal na pagkalkula ng GDP ay maaaring gawin tulad ng sumusunod

Nominal GDP = 10,00,000 + 50,00,000 + 25,00,000 + 15,00,000 - 90,00,000

Nominal GDP = 10,00,000

Samakatuwid, ang pagkalkula ng tunay na gross domestic product ay maaaring gawin gamit ang formula sa itaas bilang,

=  10,00,000 /(1+2.00%)

=10,00,000/(1.02)

Ang tunay na gross domestic product ay magiging -

totoong gross domestic product = 9,80,392.16

Samakatuwid, ang totoong gross domestic product ay 9,80,392.16

Halimbawa # 3

Si Rico ay isang umuusbong na bansa. Si G. Waffet ay isinasaalang-alang ang pamumuhunan sa Rico at mahaba sa bansa. Gayunpaman, ang ilan sa mga analista sa kalye ay kahit papaano ay hindi sumasang-ayon kay G. Waffet. Si G. Waffet ay may pananaw na si Rico ay nasa gilid ng listahan sa nangungunang 10 umuusbong na merkado tulad ng kasalukuyan, nasa 20 ito ayon sa na-publish na listahan. Ang mga analista sa kalye ay may pananaw na kung ang tunay na gross domestic product ay higit sa 1 milyon pagkatapos ay maaari itong gawin sa nangungunang 10 listahan sa susunod na taon. Ang isa sa mga kilalang mga website ng istatistika ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa bansa.

Kinakailangan mong kalkulahin ang tunay na kabuuang produktong domestic, na ipinapalagay na ang rate ng implasyon kumpara sa batayang taon ay 3%.

Solusyon:

Dito, hindi kami binibigyan ng direktang nominal na halaga ng GDP, kaya't kailangan muna nating kalkulahin ang nominal GDP.

Upang makalkula ang nominal GDP, kailangan lamang naming idagdag ang lahat ng kita kasama ang pamumura at hindi derektang buwis dahil binabawasan ang kabuuang kita.

Samakatuwid, ang Nominal GDP ay maaaring kalkulahin tulad ng sumusunod,

= 1,15,000 + 4,20,000 + 2,87,500 + 1,72,500 + 35,000

Nominal GDP = 10,30,000

Samakatuwid, ang pagkalkula ng totoong GDP ay maaaring gawin gamit ang formula sa itaas bilang,

= 10,30,000/(1+3.00%)

= 10,30,000/(1.03)

tunay na gross domestic product ay magiging -

tunay na gross domestic product = 10,00,000

Dahil ang totoong gross domestic product ay hindi hihigit sa 1 milyon, maaaring mabigo ang bansa na gawin ito sa nangungunang 10 listahan.

Kaugnayan at Paggamit

Dahil ang nominal GDP ay kinakalkula sa halaga ng pera ng lahat ng mga serbisyo at kalakal na ginawa, mananagot ang mga iyon sakaling magkaroon ng pagbabago sa presyo. Halimbawa, sa kaso ng pagbagsak ng mga presyo na hahantong sa pagbaba ng nominal GDP at sa kabilang panig sa kaso ng tumataas na presyo, gagawin nitong mas malaki o masasabi na mas malaki ang nominal GDP.

Ngunit muli, ang mga pagbabagong ito ay hindi makakaapekto o ilarawan ang anumang pagbabago sa kalidad o dami ng lahat ng mga serbisyo at kalakal na ginagawa. At dahil dito, magiging mahirap na sagutin lamang mula sa nominal na GDP kung ang paggawa ng bansa o ng ekonomiya ay sa katunayan lumalawak. Malulutas ito ng pag-aayos o pagbibigay ng pagsasaayos para sa mga pagbabago sa presyo.

Ang resulta na ang tunay na gross domestic product ay dapat magbigay ng isang mas mahusay na paghuhusga o mas mahusay na batayan para sa pagtatapos ng pangmatagalang pambansang pang-ekonomiyang pagganap ng bansa.