Quasi-Contract (Kahulugan, Mga Halimbawa) | Nangungunang 5 Mga Uri

Kahulugan ng Quasi-Contract

Ang quasi-contract ay tumutukoy sa obligasyon ng kontrata na nilikha mula sa kautusan ng korte na may layuning huwag hayaan ang isang partido na makakuha ng hindi patas na benepisyo sa sitwasyon sa gastos ng ibang mga partido kung saan walang kawalan ng paunang kasunduan sa mga partido at mayroong pagtatalo sa pagitan nila.

Paliwanag

Ang mga quasi-contract ay ang kasunduan na ipinataw ng batas, na binabalangkas ang obligasyon ng isang partido patungo sa isa pang partido kung sakaling ang dating ay magtataglay ng pag-aari ng huling partido, ibig sabihin, isang bagay na nakuha ng isang partido na gastos ng ibang partido. Lumilikha ang korte ng mga ito upang maiwasan ang hindi makatarungang pagpapayaman ng anumang labis na pagbabayad ng partido laban sa mabuti o serbisyo. Dahil nilikha ito ng korte, kaya't alinmang partido ay hindi maaaring sumang-ayon sa pareho, at obligado silang sundin ito.

Mga halimbawa ng Quasi-Contract

 • Ang isang tao ay nag-order ng ilang mga nabubulok na item sa online sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang address at bayad para sa pareho. Sa oras ng paghahatid ng mga kalakal, maihahatid ito ng taong naghatid sa maling address. Ang tumatanggap na partido noon, sa halip na tanggihan ang paghahatid, tatanggapin ang order at kumonsumo ng pareho.
 • Ang kaso ay napunta sa korte at pagkatapos ay nag-utos ang korte na mag-isyu ng isang quasi-contract ayon sa kung saan ang tatanggap ay kailangang bayaran ang gastos ng item sa partido na ang taong nagbayad para sa item sa una. Kaya, sa kasong ito, ang mga benepisyo ng mga kalakal ay natamasa ng tumatanggap na partido, kaya't ang naturang isang pagtanggap na partido ay dapat magbigay ng kabayaran sa dating partido.

Mga Tampok

Ang mga tampok ay ang mga sumusunod:

 1. Karaniwan, ang mga quasi-contract ay nagbibigay ng karapatan sa pera.
 2. Mayroong kawalan ng kontrata o ang pagsang-ayon sa isa't isa sa mga partido, at sa gayon ito ay ipinataw ng batas at hindi ito ang kinalabasan ng anumang kasunduan.
 3. Ang mga ito ay batay sa konsepto ng katarungan, mabuting budhi, hustisya, at mga prinsipyo ng natural na hustisya.

Mga Kinakailangan ng Quasi-Contract

Mayroong ilang mga uri ng kinakailangan na kinakailangan para sa isang hukom upang matupad para sa paggawa ng isang pagpapasya para sa quasi-kontrata tulad ng tinalakay sa ibaba:

 1. Ang nagsasakdal ng kaso ay dapat na nagbigay serbisyo o nasasalat na kalakal sa nasasakdal, at ang tagasasakdal ay may impression na tatanggap siya ng bayad laban sa naturang kabutihan o serbisyo.
 2. Gayundin, dapat na bigyang katwiran ng nagsasakdal na ang nasasakdal ay hindi makatarungang pagyamanin kung tatanggap siya ng mga kalakal o serbisyo nang hindi ito binabayaran.

Mga uri ng Quasi-Contract

Ang mga uri ay inilalagay sa ilalim ng seksyon 68 hanggang 72, na binabanggit tulad ng sa ibaba:

# 1 - Seksyon 68

Nakasaad dito na kung sakaling mayroong isang tao na hindi may kakayahang pumasok sa anumang kontrata, at ang mga suplay ay ibinibigay sa kanya o sa sinumang kanino ang taong walang kakayahan ay ligal na suportado ng ikatlong partido, kung gayon ang tagapagtaguyod ng ikatlong partido ay may karapatang makuha ang presyo ng naturang tagapagtustos mula sa pag-aari ng taong walang kakayahan.

# 2 - Seksyon 69

Nakasaad dito na kung sakaling mayroong isang tao na mayroong interes sa pagbabayad ng pera at nagbabayad sa ngalan ng ibang tao na nakagaganti na magbayad ng batas, kung gayon ang taong nagbabayad ay may karapatang makakuha ng muling pagbabayad ng ibang partido (sa para sa kung kanino siya nagbayad).

# 3 - Seksyon 70

Nakasaad dito na kung sakaling ang isang tao ay gumawa ng anumang bagay para sa ibang tao ayon sa batas o nagbibigay ng paghahatid ng isang bagay nang hindi nilalayon na gawin ang parehong walang bayad kung saan ang tumatanggap na partido ay natamasa ang mga benepisyo ng pareho. Kung gayon ang naturang isang pagtanggap na partido ay nakasalalay na magbigay ng kabayaran sa dating partido.

# 4 - Seksyon 71

Nakasaad dito na kung sakaling may isang tao na makahanap ng mga kalakal na kabilang sa ibang partido at kunin ang mga naturang kalakal sa kanyang kustodiya, kung gayon ang una ay may pananagutan na katulad ng sa isang bailee.

# 5 - Seksyon 72

Nakasaad dito na kung sakaling mayroong isang tao na nabayaran o naihatid nang nagkakamali o sa ilalim ng pamimilit, pagkatapos ay dapat niyang bayaran o dapat ibalik ang parehong likod.

Pagkakaiba sa Pagitan ng Quasi-Kontrata at Kontrata

Ang mga kontrata ay ang mga ipinahayag na naaprubahan ng mga partido na isinasaalang-alang bilang usapin ng batas kung saan nagbabahagi sila ng mga interes at kahihinatnan bagaman partikular na ipinahayag ang mga kundisyon. Sa kaibahan, sa ilalim ng mga quasi-kontrata, ang mga obligasyon ay ipinatutupad ng pagpapatupad ng batas batay sa pag-uugali ng mga partido na isinasaalang-alang upang maiwasan ang labis na kalamangan ng isang partido sa gastos ng ibang partido.

Mga kalamangan

Ang mga kalamangan ay ang mga sumusunod:

 • Pinipigilan nito ang labis na kalamangan ng isang partido kaysa sa gastos ng iba pang mga partido dahil ito ay batay sa prinsipyo ng Unjust Enrichment.
 • Ito ay nilikha sa pamamagitan ng utos ng korte, kaya wala sa mga partido na kasangkot ang maaaring magtangkang hindi sumasang-ayon sa mga naturang utos. Kaya't ang lahat ng mga kasangkot na partido ay obligadong sundin ito.

Mga Dehado

Ang Mga Disadvantages ay ang mga sumusunod:

 • Ang pinayaman na partido ay hindi mananagot sa mga kaso kung saan ang benefit na natanggap sa kanya ay tendered pabaya, hindi kinakailangan, at ng maling pagkalkula.
 • Sa pangkalahatan ito ay nilikha lamang hanggang sa lawak na kinakailangan para mapigilan ang hindi makatarungang pagpapayaman, at ang tagasasakdal ay kailangang talikuran ang lahat ng inaasahang kita na kikitain niya kung sakaling mayroong isang buong ipinahayag na kasunduan sa pagitan ng mga kasangkot na partido.

Konklusyon

Mayroong mga sitwasyon kung walang kontrata sa pagitan ng mga partido. Gayunpaman, kahit na, ang ilang mga ugnayan sa lipunan ay lumilikha ng mga tiyak na obligasyon na kinakailangang gampanan ng ilang mga partido sa pamamagitan ng utos ng korte. Ang mga obligasyong ito ay kilala bilang mga quasi-contract dahil ang mga parehong obligasyon ay nilikha na nilikha sa kaso ng regular na kontrata. Ang mga Quasi-contract na ito ay nilikha batay sa mga prinsipyo ng hustisya, pagkakapantay-pantay, at mabuting budhi.