Pamamaraan sa Pag-recover ng Gastos (Kahulugan, Mga Halimbawa) | Kailan gagamitin ang Paraan na ito?

Ano ang Pamamaraan sa Pag-recover ng Gastos?

Ang Pamamaraan sa Pag-recover ng Gastos ay isa sa mga pamamaraan ng pagkilala sa kita kung saan ang kumpanya ay hindi nagtatala ng kabuuang kita o kita na nabuo laban sa mga kalakal na ibinebenta sa kostumer hanggang sa ang kabuuang elemento ng gastos na may kaugnayan sa kani-kanilang pagbebenta ay natanggap nang buo ng kumpanya mula sa customer at pagkatapos matanggap ang buong halaga ng gastos, ang natitirang halaga ay maitatala bilang isang kita.

Mga halimbawa ng Pamamaraan sa Pag-recover ng Gastos

Halimbawa # 1

Halimbawa, ang Company A ltd. ibinebenta ang mga kalakal sa kredito sa mga customer nito. Para sa pagkilala sa kita, sinusunod ng kumpanya ang pamamaraan ng pagbawi ng gastos dahil walang katiyakan tungkol sa rate ng pagbawi ng pera mula sa marami sa mga customer ng negosyo. Noong Setyembre 1, 2016, nagbenta ito ng ilang mga kalakal na may kredito sa isa sa mga kostumer na si G. Y, sa halagang $ 250,000. Ang halaga ng mga kalakal na ibinebenta para sa kumpanya ng A ltd ay $ 200,000.

Sa oras ng pagbebenta, nakatanggap agad ang kumpanya ng $ 50,000, at natanggap ng kumpanya ang natitirang mga pagbabayad sa mga sumunod na taon. $ 50,000 ang natanggap sa taong 2017, $ 100,000 sa taong 2018, at ang balanse na $ 50,000 ay natanggap sa taong 2019. Kailan makikilala ang kita ng kumpanya ayon sa pamamaraan ng pagbawi ng gastos?

Ayon sa pamamaraan ng pagbawi ng gastos, hindi maitatala ng kumpanya ang kabuuang kita o ang kita na nabuo laban sa mga kalakal na ibinebenta sa kostumer hanggang sa ang kabuuang elemento ng gastos na may kaugnayan sa kani-kanilang pagbebenta ay natanggap nang buo ng kumpanya mula sa customer. Matapos matanggap ang buong halaga ng gastos, ang natitirang halaga ay maitatala bilang isang kita.

 • Sa kasalukuyang kaso, ang kumpanya ay nagbebenta ng ilang mga kalakal sa kredito kay G. Y noong Setyembre 1, 2016, sa halagang $ 250,000. Ang aktwal na halaga ng mga ipinagbebentang kalakal ay $ 200,000.
 • Natanggap ng kumpanya ang pagbabayad laban sa mga kalakal na ipinagbibili nang hulugan. $ 50,000 ang natanggap kaagad, $ 50,000 ang natanggap sa taong 2017, $ 100,000 sa taong 2018, at ang balanse ng $ 50,000 sa taong 2019.
 • Ngayon, ang $ 50,000 ($ 250,000 - $ 200,000) ay ang kita ng kumpanya na hindi nito makikilala sa panahon ng accounting kung saan ang pagbebenta ay ginawa sa halip ay makikilala rin bilang kita sa panahon kung saan natanggap ang bayad pagkatapos ng pag-recover ang halaga ng ipinagbibiling mga bilihin.
 • Ang kabuuan ng halagang natanggap sa taong 2016, 2017 at 2018 ay $ 200,000 ($ 50,000 + $ 50,000 + $ 100,000) na katumbas ng gastos ng mga kalakal na ipinagbili, kaya, walang naitalang mga kita sa mga taong iyon.
 • Gayunpaman, ang halagang natanggap sa itaas ng gastos ng mga kalakal na naibenta sa taong 2019, na nagkakahalaga ng $ 50,000, ay maitatala bilang mga kita ng taong 2019.

Halimbawa # 2

Noong Oktubre 1, 2013, ang Sapphire Corporation, isang gumagawa ng bakal, ay nagbenta ng ilang mga steel bar sa halagang $ 80,000. Kinakailangan ang mga customer na masiyahan ang apat na pantay na taunang pagbabayad ng $ 20,000 kasama ang mga pagbabayad ng interes tuwing Oktubre 1, simula Nobyembre 1, 2013, ayon sa kasunduan. Ang gastos sa pagbuo ng steel bar ay $ 56,000. Ang taon ng pananalapi ng kumpanya ay magtatapos sa Disyembre 31.

PetsaKinokolekta ang CashPag-recover sa GastosKinikilala ang Gross Profit
ika - 1 ng Oktubre 2013$20,000$20,000$ –
Oktubre 1, 2014$20,000$20,000
Oktubre 1, 2015$20,000$16,0004,000
Oktubre 1, 2016$20,00020,000
Kabuuan$80,000$56,000$24,000

Dito, sinimulang kilalanin ng kumpanya ang kita pagkatapos ng 2 tuwid na taon ng pagpapatakbo simula Oktubre 1, 2015, at pagkatapos ng matagumpay na paggaling sa gastos.

Mga kalamangan

 • Gumagamit ang kumpanya ng diskarte sa pagbawi ng gastos mula sa layunin ng pagkilala sa kita kung sakaling may makatuwirang kawalan ng katiyakan tungkol sa pagkolekta ng pera mula sa mga customer laban sa mga benta na ginawa sa batayan ng kredito dahil, sa ngayon, ang pamamaraang ito ay pinaka-konserbatibo sa lahat ng magagamit ang mga pamamaraan ng pagkilala sa kita.
 • Sa pamamaraang pag-recover ng gastos, mayroong pagkaantala sa takdang petsa ng pagbabayad ng buwis dahil mababayaran lamang ang buwis matapos makuha ng kumpanya ang buong gastos ng produkto. Kaya, sa pamamaraang ito, ang may-ari ng negosyo ay maaaring makatipid.

Mga Dehado

 • Gamit ang pamamaraan ng pagbawi ng gastos, kahit na kinikilala ng kumpanya ang gastos at benta, ang kabuuang kita na patungkol sa pareho ay hindi makikilala kahit na ang ilang pagbebenta ay mahalagang matatanggap para sa kumpanya, at ang kabuuang kita ay makikilala lamang sakaling ang buong resibo ay natanggap.
 • Sa pamamaraang ito, ang mga kita ng kumpanya ay tinukoy sa panahon kung kailan natanggap ang pagbabayad laban sa kita na iyon. Kaya't kahit na ang pagbebenta ay tumutukoy sa isang panahon, hindi maipakita ito ng kumpanya bilang kita ng panahong iyon.

Kailan gagamitin ang Pamamaraan sa Pag-recover ng Gastos?

 • Ang pamamaraang ito ay ginagamit pangunahin sa mga sitwasyon kung kailan ang koleksyon laban sa mga benta ng mga kalakal mula sa mga customer ay hindi sigurado para sa kumpanya at kung saan mahirap ding bigyang-katwiran para sa pamamaraan ng pag-install.
 • Gayundin, kung sakaling hindi matukoy ng kumpanya nang wasto ang halaga ng pagbebenta. Mas gusto ang pamamaraang ito dahil, sa mga kasong iyon, dahil ang kabuuang kita na nakuha ng ay mahirap matukoy, ang pagtatala ng kita na katumbas ng mga resibo na tumutugma sa gastos na naipon ng kumpanya ay isang maingat na diskarte.
 • Sa pamamaraang pag-recover ng gastos, mayroong pagkaantala sa takdang petsa ng pagbabayad ng buwis dahil mababayaran lamang ang buwis matapos makuha ng kumpanya ang buong gastos ng produkto. Kaya, sa pamamaraang ito, ang may-ari ng negosyo ay maaaring makatipid.

Konklusyon

Sa gayon, sa kaso ng pamamaraan ng pagbawi ng gastos, makikilala ng kumpanya ang halagang nakamit nang higit sa gastos bilang kabuuang kita o kita kapag natanggap ang pareho matapos makuha ang lahat ng gastos na naipon ng kumpanya, ibig sabihin, makikilala ng kumpanya ang kita lamang kapag ang tunay na pera ay natanggap nito mula sa mga customer laban sa ginawang benta.

Gumagamit ang kumpanya ng diskarte sa pagbawi ng gastos mula sa layunin ng pagkilala sa kita kung sakaling may makatuwirang kawalan ng katiyakan patungkol sa koleksyon ng pera mula sa mga customer laban sa mga benta na ginawa batay sa kredito sapagkat sa ngayon ang pamamaraang ito ay pinaka-konserbatibo sa lahat ng magagamit ang mga pamamaraan ng pagkilala sa kita.