Mga Sining ng Palitan | Ibig sabihin | Mga Halimbawa | Nangungunang Mga Tampok

Ano ang Mga Sining ng Palitan?

Ang mga bill ng palitan ay mga instrumento na maaaring makipag-ayos na naglalaman ng isang order na magbayad ng isang tiyak na halaga sa isang partikular na tao sa loob ng isang itinakdang tagal ng panahon. Ang bayarin ng palitan ay ibinibigay ng nagpapautang sa may utang kapag ang may utang ay may utang ng pera para sa mga kalakal o serbisyo.

Ang pinakamahalagang bahagi ng isang bayarin ng palitan ay kailangan itong tanggapin ng may utang bago natin ito matawag na wasto. Kung hindi ito tanggapin ng may utang, wala itong anumang halaga. Kapag tinanggap ng nangungutang ang bayarin ng palitan, ipinapataw sa may utang upang mabayaran ang halagang dapat bayaran sa pinagkakautangan.

Kung nabigo ang may utang na bayaran ang halaga sa loob ng isang tukoy na tagal ng panahon na nabanggit sa bill ng exchange, ang bill ay hindi pinapahiya. At kapag ang bill ay hindi pinarangalan, isang paunawa ay inilabas sa lahat ng mga partido na kasangkot na banggitin na ang bill na naibigay ay hindi pinahihinala.

Ang mga partido na kasangkot sa transaksyon ay drawer, drawee, at payee.

Mga Pagsingil ng Halimbawang Halimbawa

Kumuha tayo ng isang pares ng mga halimbawa upang ilarawan ang kahulugan ng mga kuwenta ng palitan.

Mga Pagsingil ng Halimbawang Halimbawa ng # 1

Sabihin nating ang G. M ay naglabas ng isang bayarin para sa G. B na bumili ng mga kalakal na $ 100,000 mula kay G. M. Ang panukalang batas ay naibigay noong 05.10.2017. Ito ay ang parehong petsa kung kailan ang mga kalakal ay binili sa kredito. Ngunit hindi tinanggap ni G. B ang panukalang batas sa parehong petsa. Sa halip tinanggap niya ang panukalang batas noong 10.10.2017.

Sa sitwasyong ito, makikita natin na nagbigay ng isang panukalang batas si G. M. Si G. M narito ang nagpapautang kay G. B. Si G. B ay isang may utang na bumili ng mga kalakal mula kay G. M sa kredito.

Kaya't noong naglabas ng panukalang batas si G. M, hindi ito agad tinanggap ni G. B. Inilabas ni G. M ang panukalang batas noong 05.10.2017 at tinanggap ito ni G. B noong 10.10.2017. Sa loob ng 5 araw na ito hanggang sa ika-10 ng Oktubre, 2017, hindi namin matawagan ang panukalang batas na ibinigay ni G. M bilang isang bayarin ng palitan. Sa halip ay matatawag lamang natin itong isang simpleng draft. Ngunit nang tinanggap ni G. B ang panukalang batas ibig sabihin sa 10.10.2017, sa araw na iyon pasulong tatawagin natin ang panukalang batas, isang bayarin ng palitan.

Mga Pagsingil ng Halimbawang Halimbawa ng # 2

Sabihin nating ang ABV Company ay naglabas ng isang singil para sa BVX Company. Ang BVX Company ay bumili ng mga kalakal na nagkakahalaga ng $ 20,000 mula sa Kumpanya ng ABV sa kredito. Sinulat ng Kumpanya ng ABV na - "Tatlong buwan pagkatapos ng petsa, magbayad sa amin ng halagang dalawampung libong dolyar." Tinanggap ng Kumpanya ng BVX ang singil, ngunit sa takdang petsa ay hindi mabayaran ang halagang dapat bayaran.

Sa kasong ito, ang panukalang batas ng Kumpanya ng ABV ay tatawaging "dishonored". At para doon, ang lahat ng mga partido na kasangkot dito ay bibigyan ng isang paunawa na banggitin na ang panukalang batas ay hindi pinasadya.

Mga tampok ng Bills of Exchange

Tingnan natin nang mabilis ang pinakamahalagang mga tampok ng mga bayarin -

  • Ang mga bayarin ng palitan ay dapat na nasa format ng pagsulat. Walang verbal note ang maituturing na wasto.
  • Ang mga bayarin ng palitan ay magiging isang order para sa may utang na bayaran ang halaga sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. At ang order ay walang ibang mga kundisyon.
  • Ang halagang kailangang bayaran at ang petsa kung saan dapat bayaran ang halagang dapat na tumpak sa mga bayarin.
  • Ang pagbabayad ay dapat gawin ng nagbigay ng singil ng nagdadala ng singil.
  • Panghuli, pagkatapos maipahayag ang bawat detalye sa panukalang batas, ang nagpautang na nagpalabas ng panukalang batas ay dapat pirmahan ang panukalang batas bago ipadala ito sa pinagkakautangan.

Mga partido na kasangkot sa bayarin sa bayarin

Nabanggit na namin ang mga partido na kasangkot sa mga bayarin sa bayarin. Dito, sa seksyong ito, mauunawaan namin nang detalyado ang likas na kahulugan ng drawer, drawee, at payee.

  • Drawer:Sa simpleng mga termino, ang taong naglalabas ng singil ay ang drawer. Ang drawer ay ang nagpautang na makakatanggap pa ng pera mula sa may utang.
  • Drawee:Si Drawee ang taong pinagbigyan ng singil. Si Drawee din ang bumibili ng mga kalakal nang credit. Maaari nating sabihin na ang drawee ay ang may utang na kailangang magbayad ng halaga sa pinagkakautangan.
  • Bayad:Ang taong pinagbayaran ay tinawag na nagbabayad. Karaniwan, ang nagbabayad at ang drawer ay magkatulad na mga tao.