Simpleng Formula ng Interes | Paano Makalkula ang Simpleng Interes?

Formula upang Kalkulahin ang Simpleng Interes (SI)

Ang Simple Interes (SI) ay isang paraan ng pagkalkula ng halaga ng interes na babayaran sa punong-guro at kinakalkula ng isang madaling pormula, na sa pamamagitan ng pag-multiply ng punong punong-guro sa rate ng interes at bilang ng mga panahon kung saan ang kailangang bayaran ang interes.

Dito, ang interes ay kinakalkula lamang sa halagang paunang namuhunan at walang interes sa interes tulad ng kaso na may formula ng interes ng compound. Nahanap nito ang paggamit nito sa mga pautang sa kotse at iba pang mga pautang sa consumer na pinalawig ng mga bangko at mga institusyong pampinansyal. Gayundin, ang interes na binabayaran sa mga nagtitipid na bank account at term deposit ng mga bangko ay batay din sa isang simpleng interes.

Mga halimbawa

Maaari mong i-download ang Simpleng Simple Formula Excel Template na ito - Simpleng Simple Form Form ng Excel

Halimbawa # 1

Nagpapahiram ang ABC ng halagang $ 5000 sa 10% bawat taon sa loob ng 5 taon. Kalkulahin ang simpleng interes at kabuuang halaga na dapat bayaran pagkatapos ng 5 taon.

Punong-guro: $ 5000

Rate ng interes: 10% bawat taon

Panahon ng oras (sa mga taon) = 5

Kaya ngayon gagawin namin ang pagkalkula nito gamit ang simpleng equation ng interes ie

 • Simpleng Interes = Punong-guro * Rate ng Interes * Panahon ng Oras
 • Simpleng Interes = $ 5000 * 10% * 5
 • =$2500

Kabuuang Simple na Interes sa loob ng 5 taon = $ 2500

Halagang dapat bayaran pagkalipas ng 5 taon = Punong-guro + Simpleng Pag-interes

 • = $5000+$2500
 • Ang halagang dapat bayaran makalipas ang 5 taon = $ 7500.

Halimbawa # 2

Bumili si Ravi ng isang microwave oven mula sa isang electronics store na nagkakahalaga ng Rs 10000. pareho ang pinansyal niya mula sa nagpapahiram na HDFC bank. Mga detalye tulad ng sumusunod:

halaga ng utang: Rs 12000

panahon ng pautang: 1 taon

interes: 10% bawat taon

Ang dalas ng pagbabayad: buwanang

Maaari naming kalkulahin ang equated buwanang halaga sa excel gamit ang PMT function.

Alinsunod dito, ang halagang EMI na babayaran ni Ravi ay lalabas sa rs 879.16 (na kasama rin ang parehong interes at punong halaga). Maaari lamang naming obserbahan mula sa ibaba ang iskedyul ng amortization ng mortgage na ang halaga ng interes ay patuloy na bumababa sa bawat pagbabayad at ang punong-punong halaga ay patuloy na tumataas; gayunpaman, ang buwanang pag-install ay nanatiling pareho sa panahon ng utang.

Mahalagang Mga Puntong Mapapansin kapag kinakalkula ang simpleng interes:

 • Ang tagal ng panahon ay dapat na sa mga taon. Kung sakaling ang pareho ay nasa isang buwan dapat itong baguhin sa mga taon bilang isang maliit na bahagi.
 • Ang Rate ng interes ay dapat na ipahayag sa isang taunang batayan, ngunit kung ang tagal ng panahon ay mas mababa sa isang taon pagkatapos ay dapat itong ayusin para sa isang taon. Halimbawa, kung ang rate ng interes ay 12% bawat taon, ngunit ang problema ay nauugnay sa buwanang rate ng interes pagkatapos nito ay magiging 1% (12% / 12).

Halimbawa # 3

Kumuha si Ram ng pautang sa kotse na $ 500000 mula sa HDBC Bank kung saan babayaran ang interes na 10% sa loob ng 24 na buwan. Ang utang ay dapat bayaran sa pamamagitan ng paggawa ng buwanang pantay na pagbabayad ng $ 23072.46 (kinakalkula gamit ang pag-andar ng PMT sa Excel)

Ang iskedyul ng mga pagbabayad na kinakalkula gamit ang formula ng SI sa excel ay ang mga sumusunod:

Unawain natin ang konsepto ng formula ng SI sa excel na gumagamit ng isa pang halimbawa ng industriya na nauugnay sa Certificate of Deposits (CD).

Halimbawa # 4

Ang ABC Bank ay nag-subscribe sa sertipiko ng mga deposito na may kabuuang $ 20000 na inisyu ng gobyerno ng India na nagdadala ng 5% na interes bawat taon. Ang sertipiko ng mga deposito ay lumago sa 6 na buwan.

Ang interes na nakuha ng ABC Bank sa sertipiko ng mga deposito:

Simpleng Interes = Punong-guro * Rate * Oras ng oras

Sa gayon ang ABC Bank ay makakakuha ng isang kabuuang interes na $ 500 sa mga sertipiko ng mga deposito sa pagkahinog ibig sabihin pagkatapos ng 6 na buwan.

Simpleng Calculator ng Interes

Maaari mong gamitin ang sumusunod na Simpleng Calculator ng Interes.

Punong-guro
Rate ng interes
Haba ng oras
Simpleng Formula ng Interes =
 

Simpleng Formula ng Interes =Punong-guro x Rate ng interes x Panahon ng Oras
0 x 0 x 0 = 0

Kaugnayan at Paggamit

 • Nahanap ng simpleng interes ang kaugnayan nito sa paraan ng pagkalkula ng interes ng Mga Bangko sa pagtitipid sa bank account at mga term deposit na hawak ng mga depositor. Karaniwang kinakalkula ng mga bangko ang interes sa isang quarterly na batayan sa pagtitipid at term deposit.
 • Ang mga pagbabalik na kinakalkula sa ilalim ng simpleng interes ay palaging magiging mas mababa kaysa sa mga pagbabalik na kinakalkula sa ilalim ng interes ng compound dahil hindi nito pinapansin ang konsepto ng pagsasama.
 • Tinitiyak ng formula ng SI na ang bahagi ng interes ay mas mataas sa Paunang taon at kasunod na nabawasan bilang panahon ng pag-unlad ng utang.
 • Ginagamit ito upang makalkula ang interes sa mga panandaliang pautang tulad ng mga pautang sa kotse, sertipiko ng deposito at pagtitipid ng account at term deposit.