Formula ng Forward Rate | Kahulugan at Pagkalkula (na may Mga Halimbawa)

Formula upang Kalkulahin ang Forward Rate

Ang formula ng pasulong na rate ay tumutulong sa pag-decipher ng curve ng ani na isang grapikong representasyon ng mga magbubunga sa iba't ibang mga bono na mayroong magkakaibang mga panahon ng pagkahinog. Maaari itong kalkulahin batay sa spot rate sa karagdagang petsa ng hinaharap at isang malapit na petsa sa hinaharap at ang bilang ng mga taon hanggang sa karagdagang petsa ng hinaharap at mas malapit na petsa ng hinaharap.

Forward Rate = [(1 + S1) n1 / (1 + S2) n2] 1 / (n1-n2) – 1

kung saan ang S1 = Spot rate hanggang sa isang karagdagang petsa sa hinaharap,

 • S2 = Spot rate hanggang sa isang mas malapit na petsa sa hinaharap, n1 = Bilang ng mga taon hanggang sa isang karagdagang petsa sa hinaharap,
 • n2 = Bilang ng mga taon hanggang sa isang mas malapit na petsa sa hinaharap

Ang notasyon para sa pormula ay karaniwang kinakatawan bilang F (2,1) na nangangahulugang isang isang taong rate ng dalawang taon mula ngayon.

Pagkalkula ng Forward Rate (Hakbang sa Hakbang)

Maaari itong makuha sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

 • Hakbang 1: Una, tukuyin ang spot rate hanggang sa karagdagang petsa sa hinaharap para sa pagbili o pagbebenta ng seguridad at ito ay tinukoy ni S1. Gayundin, kalkulahin ang no. ng taon hanggang sa karagdagang petsa sa hinaharap at ito ay sinasabihan ng n1.
 • Hakbang 2: Susunod, tukuyin ang spot rate hanggang sa mas malapit na petsa sa hinaharap para sa pagbebenta o pagbili ng parehong seguridad at ito ay tinukoy ng S2. Pagkatapos, kalkulahin ang no. ng taon hanggang sa malapit na petsa ng hinaharap at ito ay sinasabihan ng n2.
 • Hakbang 3: Panghuli, ang pagkalkula ng rate ng pasulong para sa (n1 - n2) hindi. ng mga taon pagkaraan n2 hindi. ng mga taon ay ipinapakita sa ibaba. Ipasa ang rate = [(1 + S1) n1 / (1 + S2) n2] 1 / (n1-n2) – 1

Mga halimbawa

Maaari mong i-download ang Forward Rate Formula Excel Template dito - Ipasa ang Rate ng Formula Excel Template

Halimbawa # 1

Gawin nating halimbawa ang isang kumpanya ng PQR Ltd na naglabas ng mga bono kamakailan upang makalikom ng pera para sa paparating na proyekto na makukumpleto sa susunod na dalawang taon. Ang mga bono na inisyu ng isang taong maturity ay nag-alok ng 6.5% bilang return on investment, habang ang mga bono na may dalawang taong kapanahunan ay nag-alok ng 7.5% bilang return on investment. Batay sa ibinigay na data, kalkulahin ang isang taong rate ng isang taon mula ngayon.

Ibinigay,

 • Ang spot rate sa loob ng dalawang taon, S1 = 7.5%
 • Ang spot rate para sa isang taon, S2 = 6.5%
 • Hindi taon para sa ika-2 bono, n1 = 2 taon
 • Hindi taon para sa mga unang bono, n2 = 1 taon

Alinsunod sa ibinigay na data sa itaas, makakalkula namin ang isang isang taong rate mula ngayon sa kumpanya na POR ltd.

Samakatuwid, ang pagkalkula ng isang taong pasulong na rate isang taon mula ngayon ay magiging,

F (1,1) = [(1 + S1) n1 / (1 + S2) n2] 1 / (n1-n2) –

= [(1 + 7.5%)2 / (1 + 6.5%)1]1/(2-1) – 1

Isang taon FR isang taon mula ngayon = 8.51%

Halimbawa # 2

Gawin nating halimbawa ang isang kumpanya ng brokerage na nasa negosyo nang higit sa isang dekada. Ibinigay ng firm ang sumusunod na impormasyon. Nagbibigay ang talahanayan ng isang snapshot ng detalyadong pagkalkula ng rate ng pasulong.

 • Spot rate para sa isang taon, S1 = 5.00%
 • F (1,1) = 6.50%
 • F (1,2) = 6.00%

Batay sa ibinigay na data, kalkulahin ang rate ng spot sa loob ng dalawang taon at tatlong taon. Pagkatapos kalkulahin ang isang taong pasulong na rate ng dalawang taon mula ngayon.

 • Ibinigay, S1 = 5.00%
 • F (1,1) = 6.50%
 • F (1,2) = 6.00%

Samakatuwid, ang rate rate ng dalawang taon ay maaaring kalkulahin bilang,

S2 = [(1 + S1) * (1 + F (1,1))] 1/2 - 1

= [(1 + 5.00%) * (1 + 6.50%)]1/2 –

Spot Rate para sa Dalawang Taon = 5.75%

Samakatuwid, ang pagkalkula ng spot rate sa loob ng tatlong taon ay,

S3 = [(1 + S1) * (1 + F (1,2)) 2] 1/3 -

= [(1 + 5.00%) * (1 + 6.00%)2]1/3 –

Spot Rate para sa Tatlong Taon = 5.67%

Samakatuwid, ang pagkalkula ng isang taong pasulong na rate ng dalawang taon mula ngayon ay,

F (2,1) = [(1 + S3) 3 / (1 + S2)2]1/(3-2) –

= [(1 + 5.67%)3 / (1 + 5.75%)2] –

Kaugnayan at Paggamit

Ang rate ng pasulong ay tumutukoy sa rate na ginagamit upang maibawas ang isang pagbabayad mula sa isang malayong petsa sa hinaharap sa isang mas malapit na petsa sa hinaharap. Maaari rin itong makita bilang ugnayan ng bridging sa pagitan ng dalawang mga rate ng spot sa hinaharap ibig sabihin karagdagang spot rate at malapit na spot rate. Ito ay isang pagtatasa kung ano ang paniniwala ng merkado na magiging mga rate ng interes sa hinaharap para sa iba't ibang pagkahinog.

Halimbawa, ipagpalagay natin na si Jack ay nakatanggap ng pera ngayon at nais niyang makatipid ng pera upang bumili ng isang real estate isang taon mula ngayon. Ngayon, maaari na niyang mamuhunan ang pera sa security ng gobyerno upang mapanatili itong ligtas at likido para sa susunod na taon. Gayunpaman, sa kasong iyon, si Jack ay may dalawang mga pagpipilian: Maaari siyang bumili ng isang bono ng gobyerno na tatanda sa isang taon, o maaari siyang pumili upang bumili ng isa pang bono ng gobyerno na tatanda sa anim na buwan, at pagkatapos ay i-roll ang pera para sa isa pang anim -buwan ng bono ng gobyerno kapag ang una ay may gulang.

Kung sakaling ang parehong mga pagpipilian ay makabuo ng parehong return on investment, kung gayon ay magiging walang malasakit si Jack at sumama sa alinman sa dalawang mga pagpipilian. Ngunit paano kung ang interes na inaalok ay mas mataas para sa isang anim na buwan na bono kaysa sa isang taong bono. Sa kasong iyon, magkakaroon siya ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagbili ng anim na buwan na bono ngayon at ililigid ito sa loob ng anim na buwan pa. Ngayon, Naglalaro ito upang kalkulahin ang pagbabalik ng anim na buwan na bono anim na buwan mula ngayon. Sa ganitong paraan, makakatulong ito kay Jack na samantalahin ang tulad ng isang pagkakaiba-iba na batay sa oras na ani.