Equity ng May-ari - Kahulugan, Formula, Mga Halimbawa at Pagkalkula

Ang equity ng nagmamay-ari ay ang halagang pagmamay-ari ng mga may-ari ng negosyo tulad ng ipinakita sa kabisera na bahagi ng sheet ng balanse at ang mga halimbawa ay kasama ang karaniwang stock at ginustong stock, pinanatili ang mga kita. naipon na kita, pangkalahatang mga reserbang at iba pang mga reserba, atbp.

Ano ang Equity ng May-ari?

Ang proporsyon ng kabuuang halaga ng mga assets ng kumpanya, na maaaring i-claim ng mga may-ari (sa kaso ng isang pakikipagsosyo o nag-iisang pagmamay-ari) o ng mga shareholder (sa kaso ng korporasyon), ay kilala bilang equity ng May-ari. Ito ay isang figure na dumating kapag ang mga pananagutan ay ibabawas mula sa halaga ng kabuuang mga assets.

 • Ang equity ng may-ari ay kabilang sa tatlong mahahalagang seksyon ng balanse ng nag-iisang pagmamay-ari at isa sa isang bahagi ng equation ng accounting.
 • Sinasabi din na ito ay isang natitirang pag-angkin sa mga assets ng negosyo dahil ang mga pananagutan ay may mas mataas na mga paghahabol. Sa gayon maaari rin itong matingnan bilang mapagkukunan ng mga assets ng negosyo.

Pormula

Formula ng Equity ng May-ari = Kabuuang Mga Asset - Kabuuang Mga Pananagutan

Mga Halimbawa upang Kalkulahin ang Equity ng May-ari

Halimbawa # 1

Sinimulan ng Fun time International Ltd. ang negosyo isang taon pabalik at sa pagtatapos ng taong pinansyal na nagtatapos sa pagmamay-ari ng lupa na nagkakahalaga ng $ 30,000, na nagkakahalaga ng $ 15,000, kagamitan na nagkakahalaga ng $ 10,000, imbentaryo na nagkakahalaga ng $ 5,000, mga may utang na $ 4,000 para sa mga benta na ginawa sa batayan sa kredito at cash na $ 10,000. Gayundin, ang kumpanya ay may utang na $ 15,000 sa bangko dahil kumuha ito ng pautang mula sa bangko at $ 5,000 sa mga nagpapautang para sa mga pagbiling ginawa sa isang batayan sa kredito. Nais malaman ng kumpanya ang equity ng may-ari.

Equity ng may-ari = Mga Asset - Pananagutan

Kung saan,

Mga Asset = Lupa + gusali + kagamitan + imbentaryo + nangungutang + cash

 • Mga Asset = $ 30,000 + $ 15,000 + $ 10,000 + $ 5,000 + $ 4,000 + $ 10,000 = $ 74,000

Mga Pananagutan = Bank loan + Creditors

 • Mga Pananagutan = $ 15,000 + $ 5,000 = $ 20,000

Samakatuwid, ang pagkalkula ay ang mga sumusunod,

 • Equity ng May-ari = $ 74,000 - $ 20,000 = $ 54,000

Halimbawa # 2

Si G. X ay ang may-ari ng bahagi ng pagpupulong ng makina sa US, at interesado siyang malaman ang katarungan ng may-ari ng kanyang negosyo. Ang nakaraang balanse ng G. X ay nagpapakita ng mga sumusunod na detalye:

Mga detalyeHalaga
Mga assets ng negosyo:
Halaga ng kagamitan sa pabrika:$ 2 milyon
Halaga ng mga nasasakupang pagkakaroon ng warehouse: $ 1 milyon
Halaga ng mga may utang sa negosyo:$ 0.8 milyon
Halaga ng imbentaryo: $ 0.8 milyon
Pananagutan na inutang ng Negosyo:
Utang sa bangko bilang utang:$ 0.7 milyon
Mga Nagpapautang:$ 0.6 milyon
Iba pang pananagutan:$ 0.5 milyon

Pagkalkula Halimbawa ng equity ng May-ari:

Para sa pagkalkula, gagamitin ang formula sa equation ng accounting, na kung saan ay ang mga sumusunod:

Equity ng may-ari = Mga Asset - Pananagutan

Kung saan,

Mga Asset = Halaga ng kagamitan sa pabrika + Halaga ng mga nasasakupang pagkakaroon ng warehouse + Halaga ng mga may utang ng negosyo + Halaga ng imbentaryo

 • Mga Asset = $ 2,000,000 + $ 1,000,000 + $ 800,000 + $ 800,000 = $ 4.6 milyon

Mga Pananagutan = Bank loan + Creditors + Iba pang mga pananagutan

 • Mga Pananagutan = $ 700,000 + $ 600,000 + $ 500,000 = $ 1.8 milyon

Samakatuwid, ang pagkalkula ay ang mga sumusunod,

 • Equity ng May-ari (ibig sabihin Equity ni G. X) = $ 4.6 milyon - $ 1.8 milyon = $ 2.8 milyon

Kaya mula sa pagkalkula sa itaas, masasabing sa kumpanya, ang halaga ng halagang X ay $ 2.8 milyon.

Halimbawa # 3

Ipinapakita ng balanse ng Mid-com International ang mga halagang ibinigay sa ibaba at nais malaman ang halaga ng equity ng may-ari sa pagtatapos ng Taunang Pinansyal 2018 gamit ang parehong impormasyon.

Ang mga detalye ng sheet sheet ng Mid-com International ay ibinibigay sa ibaba.

Pagkalkula ng equity ng May-ari para sa 2018

 • Mga Asset = $ 20,000 + $ 15,000 + $ 10,000 + $ 15,000 + $ 25,000+ $ 7,000+ $ 15,000 = $ 107,000
 • Mga Pananagutan = $ 10,000 + $ 2,500 + $ 10,000 + $ 2,500 = $ 25,000

Samakatuwid, ang pagkalkula ay ang mga sumusunod,

 • Equity ng May-ari = $ 107,000 - $ 25,000 = $ 82,000

Katumbas ito ng kabuuan ng Karaniwang Stock at Nananatili na Kita (ie $ 70,000 + $ 12,000)

Pagkalkula ng equity ng May-ari 2017

 • Mga Asset = $ 15,000 + $ 17,000 + $ 12,000 + $ 17,000 + $ 20,000+ $ 5,000+ $ 19,000 = $ 105,000
 • Mga Pananagutan = $ 12,000 + $ 3,500 + $ 9,000 + $ 1,500 = $ 26,000

Samakatuwid, ang pagkalkula ay ang mga sumusunod,

 • Equity ng May-ari = $ 105,000 - $ 26,000 = $ 79,000

Katumbas ito ng kabuuan ng Karaniwang Stock at napanatili ang mga kita (ibig sabihin, $ 70,000 + $ 9,000)

Halimbawa # 4

Ang data na nauugnay sa XYZ International Company ay ang mga sumusunod:

Mga detalyeHalaga
Karaniwang Stock:$ 45,000
Nananatili na Kita:$ 23,000
Ginustong Stock:$ 16,500
Iba pang komprehensibong kita:$ 4,800

Pamumuhunan sa ABC International Company sa patas na halaga: $ 14,000 (Orihinal na Gastos na $ 10,000)

Pagkalkula ng Equity ng may-ari:

Equity ng May-ari = Karaniwang Stock + Nananatili na Kita + Ginustong Stock + Iba Pang Comprehensive Income

 • = $ 45,000 + $ 23,000 + $ 16,500 + $ 4,800
 • = $ 89,300
Tandaan: Sa halimbawang ito, ang hindi napagtanto na makakuha ng $ 4,000 sa pang-internasyonal na Kumpanya ng ABC ay hindi isasaalang-alang para sa pagkalkula ng equity ng mga shareholder sapagkat isinasaalang-alang na ito sa Iba Pang Comprehensive Income)

Video