Lessor vs Lessee | Nangungunang 12 Mga Pinakamahusay na Pagkakaiba (na may Infographics)

Pagkakaiba sa Pagitan ng Lessor at Lessee

Ang nagpapautang ay tumutukoy sa taong nagmamay-ari ng pag-aari at pinapayagan ang ibang tao, na kilala bilang umuupa, na gamitin ang kanilang pag-aari sa pamamagitan ng pagkuha ng pana-panahong renta bilang kapalit samantalang ang isang umupa ay tumutukoy sa taong gumagamit ng pag-aari na pagmamay-ari ng ibang tao, na kilala bilang tagapag-alima, para sa isang tinukoy na panahon sa pamamagitan ng pagbabayad ng ilang pana-panahong pag-upa ayon sa mga tuntunin ng kasunduan.

Ang nagpapaupa ay nagmamay-ari ng pag-aari at hindi ito ginagamit para sa sarili nitong paggamit; sa kabilang banda, pansamantalang nakukuha ng nag-abang ang pag-aari at ginagamit ito para sa sarili nitong paggamit. Ang proseso ng pagpapaupa ay napaka-simple. Nagsisimula ito sa pagbibigay ng nagpapaupa ng kanyang assets o pag-aari sa nag-abang. Pagkatapos ang nagbabayad ng buwis buwanang sumang-ayon sa pag-upa o pagrenta sa nagpautang. Matapos ang kontrata ay natapos, ibabalik ng nag-uupa ang assets sa nagpautang. Ang nagpapaupa ay maaaring isang indibidwal o isang nilalang, at ang mga assets na naupahan ay maaaring isang gusali, sasakyan, o kahit kagamitan sa industriya at kagamitan sa negosyo. Ang mga assets ng lease ay maaari ding hindi madaling unawain na mga katangian tulad ng computer software

  • Ang isang nagpapaupa ay isang indibidwal o isang nilalang na nirentahan ang kanyang pag-aari o ang kanyang pag-aari sa ibang indibidwal o nilalang. Ang nanghihiram ay maaaring gamitin bilang isang magkasingkahulugan sa may-ari o may-ari ng bahay. Ang isang pangunahing puntong dapat tandaan ay ang nangungupa ay responsable para sa pag-aayos na hindi sanhi ng umuupa
  • Sa mga tuntunin sa pananalapi, ang isang umuupa ay isang tao kung kanino kami nagrenta o pinahiram ang isang bagay. Bilang kapalit nito, ang nangungupa ay nagbabayad ng upa o pag-upa. Ang isang nangungupa ay maaaring maituring bilang isang magkasingkahulugan sa isang nangungupahan o sa isang nangungupahan

Lessor kumpara sa Lessee Infographics

Pangunahing Pagkakaiba

Ang mga pangunahing pagkakaiba ay ang mga sumusunod -

  • Ang nagpapaupa ay ang may-ari at may karapatang ilipat ang asset sa sinuman. Gayunpaman, ang umuupa ay ang pansamantalang may-ari at ang kanyang sariling mga kasinungalingan sa lawak ng kontrata at ang napagkasunduang pagbabayad.
  • Ang pagmamay-ari ay nasa kamay ng nangunguha habang ang pagmamay-ari ay nakasalalay sa nagpautang.
  • Kung nalugi ang nangungupahan, may karapatan ang nagpapahiram na makuha muna ang mga pagbabayad. Ang nangungupa ay walang kaugnayan sa pagkalugi ng nagpapaupa dahil hindi siya nangungutang sa nagpautang sa anumang pera.
  • Dahil ang lessor ang may-ari, walang paghihigpit sa kanya para sa paggamit ng pag-aari. Gayunpaman, kinakailangan ang pahintulot kapag ang may-ari ay under-lessee. Ang Restee ay may mahigpit na kontrol sa pag-aari o ng pag-aari.
  • Ang bayad na binayaran sa nagpautang ay ang halaga ng pag-upa o pagrenta. Gayunpaman, ang benepisyo sa nag-abang ay ang pansamantalang paggamit ng pag-aari at nang hindi kinakailangang mamuhunan ang buong halaga ng pera.
  • Maaaring wakasan ng nang-uupa ang kontrata kung sakaling ang anumang pinsala ay nagawa sa kanyang pag-aari ng umuupa o kung sakaling masira ng nangungupa ang anumang sugnay ng kontrata. Maaari ring wakasan ng nangunguha ang kontrata kung sakaling may hindi kilalang kaganapan tulad ng pagbaha, sunog.
  • Ang pagiging may-ari ng pag-aari, ang may pahiram ay may kumpletong karapatan na kunin ang pag-aari o ang pag-aari mula sa kasalukuyang umuupa at ipahiram ito sa ibang iba pang umuupa. Gayunpaman, ang pribilehiyong ito ay hindi ibinibigay sa nag-abang. Wala siyang karapatang magbigay sa iba pa upang magamit ang pag-aari.

Comparative Table

PartikularNagpapautangNagpapautang
KahuluganSiya ang may-ari ng pag-aari at ang taong nagbibigay ng kanyang mga assets sa nangungupahan para sa pagpapaupa;Ang isang umuupa ay maaari ding tawaging term bilang isang nanghihiram. Kinukuha niya ang pansamantalang pagmamay-ari ng pag-aari o ang pag-aari mula sa nagpautang.
BayadBilang kapalit ng pagbibigay ng assets sa nangungupahan para sa pag-upa, ang kabayaran na nakuha ng nagpapaupa ay ang kabuuang halaga ng pag-upa.Nakukuha nila ang assets o pag-aari para sa pansamantalang paggamit at, siya namang, ang nagbabayad ng lease.
KatayuanAng ligal na may-ari ng pag-aari;Borrower lamang at hindi nasisiyahan sa anumang katayuang may-ari ng ligal
PagkabangkaroteKung nalugi ang nangungupahan, may karapatan ang nagpapahiram na makuha muna ang mga pagbabayad.Walang kaugnayan sa pagkabangkarote ng nagpautang
May-ariAng totoong pagmamay-ari ay mananatili sa mas mababa.Si Lessee ay ang pansamantalang may-ari.
Pagmamay-ari ng AsetAng nagtitiwala ay hindi nagtataglay ng pag-aari.Nagtataglay ng assets ang Lessee.
Mga paghihigpit sa ligalDahil ang lessor ang nagmamay-ari ng pag-aari, mas mababa ang bilang ng mga paghihigpit.Ang mga obligasyon para sa umuupa ay mas mataas. Ito ay sa kaso ng mga pinsala o paggamit ng pag-aari na hindi nabanggit sa kontrata.
PaghihigpitDahil ang lessor ang may-ari, walang paghihigpit sa kanya para sa paggamit ng pag-aari. Gayunpaman, kinakailangan ang pahintulot kapag ang may-ari ay under-lessee.Ang Restee ay may mahigpit na kontrol sa pag-aari o ng pag-aari.
PagbubuwisBilang may-ari ng pag-aari, kailangang magbayad ng buwis laban sa kita at pag-aari.Ang Lessee ay gumagamit lamang ng pansamantalang asset at, samakatuwid, ay hindi kailangang magbayad ng mga buwis.
Suot at punit ng mga assetsBilang may-ari, responsibilidad ng nagpapaupa na alagaan ang mga assets at magbayad para sa pagkumpuni at pagpapanatili.Ang responsibilidad ng nangunguha ay limitado sa oras na ginagamit niya ang mga assets. Tinutukoy din ng kasunduan tungkol sa pagkumpuni at pagpapanatili at ng responsibilidad.
Iba pang singil sa utilityAng sugnay para sa singil sa utility ay nabanggit din sa kontrata. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang nangungupa ay hindi mananagot para sa pagbabayad ng mga singil sa utility.Hanggang sa oras na ang asset ay kasama ng umuupa, responsable siya para sa pagbabayad para sa mga singil sa utility.
Pagtatapos ng kontrataMaaaring wakasan ang kontrata kung sakaling ang anumang pinsala ay nagawa sa kanyang pag-aari ng umuupa o kung sakaling masira ng nangungupa ang anumang sugnay ng kontrata.Maaari ring wakasan ng nangunguha ang kontrata kung sakaling may hindi kilalang kaganapan tulad ng pagbaha, sunog.

Konklusyon

Ang kontrata, mga kalkulasyon ng lease, pagtatasa ng pag-aari ng lahat ay nakasalalay sa uri ng lease. Maaari itong maging isang lease sa pagpapatakbo o isang pautang sa pananalapi. Ang mas mababa at ang umuupa ay ang dalawang pangunahing partido ng kontrata na nagkasama at bumuo ng isang kasunduan.

Ang lahat ng mga negosyo ngayon ay may ilang uri ng pagbabayad sa pag-upa. Napag-alaman ng mga samahan na posible na kumuha ng mga assets o pag-aari sa pag-upa dahil hindi nila kailangang mamuhunan ang buong halaga ng pera at maaari pa ring makinabang sa buong pag-aari.