SUMIF Sa Pagitan ng Dalawang Mga Petsa | Paano mag-kabuuan ng mga halaga sa pagitan ng dalawang mga petsa?

Excel Sumif Sa Pagitan ng Dalawang Mga Petsa

Sumif sa pagitan ng dalawang mga petsa ay kapag nagtatrabaho kami sa data na may serial number na may magkakaibang mga petsa at ang kundisyon upang kabuuan ang mga halaga ay batay sa pagitan ng dalawang mga petsa, kailangan naming tukuyin ang mga kundisyon para sa mga petsa, ang unang petsa ay malinaw na mas maliit kaysa sa huling petsa upang maaari naming magamit = operator upang ibilang ang mga halaga sa pagitan ng mga petsa.

Paliwanag

Sa Excel, naging madali upang magdagdag o magbawas ng halagang bilang sa pagitan ng dalawang mga petsa bilang isang pamantayan / kundisyon. Maaari kaming magdagdag o magbawas ng mga halaga sa pagitan ng dalawang tiyak na mga petsa gamit ang dalawang pag-andar: 'SUMIF' at 'SUMIFS'.

Kapag tinukoy ang maraming pamantayan sa pagpapaandar na 'SUMIF', makamit ito gamit ang mga operator ng lohikal / paghahambing. Dahil kailangan naming kabuuan o ibawas ang mga halaga ng cell na namamalagi sa pagitan ng dalawang mga petsa, sa gayon ang parehong mga petsa (nabanggit bilang kondisyon / pamantayan) ay kailangang masubukan sa parehong saklaw. Samakatuwid, maraming mga pagpapaandar na 'SUMIF' ang inilalapat upang bawasan o idagdag ang mga nagresultang halaga sa isang pormula.

Ang mga tukoy na pamantayan sa petsa ay nabanggit sa bawat pag-andar na 'SUMIF', at ang parehong mga pag-andar ay isinasama sa isang pormula upang makuha ang panghuling halaga sa pamamagitan ng pagbawas o pagdaragdag ng mga nagresultang halaga ng bawat pagpapaandar.

Ito ay magiging hitsura ng nasa ibaba na syntax:

SUMIF (saklaw, pamantayan1, [sum_range]) - SUMIF (saklaw, pamantayan2, [sum_range]) 

Ang panimulang petsa ay magiging pamantayan1, at ang pagtatapos ng petsa ay magiging pamantayan2.

Mga halimbawa

Maaari mong i-download ang Sumif na Ito sa Pagitan ng Dalawang Dates Excel Template dito - Sumif Sa Pagitan ng Dalawang Dates na Excel Template

Halimbawa # 1

Kung mayroon kaming isang talahanayan na binubuo ng dalawang mga haligi: isa na naglalaman ng mga petsa at isa na naglalaman ng halaga ng tapos na transaksyon. Kaya't kung nais naming ibigay ang mga transaksyon na nagawa pagkatapos ng petsa: 15/01/2019, at ang mga nagawa bago ang petsa: 20/03/2019, ibig sabihin, kabuuan ang mga transaksyon kung ang kaukulang petsa ay nasa pagitan ng 15/01/2019 at 20/03/2019.

Pagkatapos ay ginagamit namin ang pagpapaandar ng sumif. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalapat ng sumusunod na pormula:

= SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6, ”>” $ E $ 2, ”$ B $ 2: $ B $ 6) - SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6,” <”$ E $ 3,” $ B $ 2: $ B $ 6)

Maaari nating makita na ang unang pagpapaandar ng SUMIF ay naglalaman ng petsa ng pagsisimula bilang pamantayan na may lohikal na ekspresyong 'mas malaki kaysa' at sanggunian ng cell (iyon ang cell E2), na sinamahan ng isang tanda na '&', at ang pangalawang pagpapaandar ng SUMIF ay naglalaman ng petsa ng pagtatapos bilang pamantayan na may lohikal na ekspresyong 'mas mababa sa' at sanggunian ng cell (iyon ang cell E3), na sinamahan ng isang tanda na '&'. Ang range argument at ang sum_range argument na ibinigay sa parehong SUMIF ay pareho.

Kaya't nakikita natin na ang unang SUMIF ay magbubu ng lahat ng mga halaga ng transaksyon kung saan ang kaukulang petsa ay mas malaki kaysa sa petsa ng pagsisimula (15/01/2019), at ang pangalawang SUMIF ay magbibigay ng kabuuan ng lahat ng mga halaga ng transaksyon kung saan ang kaukulang petsa ay mas mababa kaysa sa huling petsa ( 20/03/2019). Pagkatapos nito, ang dalawang mga nagresultang halaga ay binawas upang makuha ang pangwakas na halaga.

Ang sumusunod ay ang ilustrasyong ito:

Ang mga naka-highlight na halaga ay idinagdag (10,000 + 5,000 + 7,000 + 15,000 = 37,000) upang makakuha ng 37,000 sa unang SUMIF. Ito ay sapagkat ito ang mga cell na nagbibigay-kasiyahan sa mga unang pamantayan, ibig sabihin, ang mga halagang ito ng transaksyon ay tapos na pagkatapos ng petsa ng pagsisimula: 15/01/2019.

Ang halagang ito (37,000) pagkatapos ay ibabawas sa kabuuan ng mga cell na naka-highlight sa ibaba (5,000 + 20,000 + 7,000 = 32,000) upang makakuha ng 32,000 (o mga cell na naidagdag sa pangalawang SUMIF dahil ito ang mga cell na nagbibigay-kasiyahan sa pangalawang pamantayan, ie ang mga halagang ito sa transaksyon ay tapos na bago ang petsa ng pagtatapos: 20/03/2019).

Kaya, pangwakas na halaga = 37,000-32,000 =5,000

Halimbawa # 2

Kung mayroon kaming isang talahanayan na binubuo ng dalawang haligi: isa na naglalaman ng mga petsa at isa na naglalaman ng bilang ng mga takdang-aralin na isinumite sa petsang iyon. Kaya kung nais naming ibilang ang bilang ng mga takdang-aralin na tapos na matapos ang petsa: 15/01/2019, at ang mga tapos na bago ang petsa: 20/03/2019.

Pagkatapos ay gumagamit kami ng isang function na sumif. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalapat ng sumusunod na pormula:

= SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6, ”>” $ E $ 2, ”$ B $ 2: $ B $ 6) - SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6,” <”$ E $ 3,” $ B $ 2: $ B $ 6)

Kaya't nakikita natin na ang unang SUMIF ay magtutuon ng lahat ng bilang ng mga takdang-aralin kung saan ang katumbas na petsa ay mas malaki kaysa sa petsa ng pagsisimula (15/01/2019), at ang pangalawang SUMIF ay susuriin ang lahat ng bilang ng mga takdang-aralin kung saan ang kaukulang petsa ay mas mababa sa ang petsa ng pagtatapos (20/03/2019). Pagkatapos nito, ang dalawang mga nagresultang halaga ay binawas upang makuha ang pangwakas na halaga.

Ang sumusunod ay ang ilustrasyong ito:

Ang mga naka-highlight na halaga ay idinagdag (12 + 5 + 7 + 15 = 39) upang makakuha ng 39 sa unang SUMIF. Ito ay sapagkat ito ang mga cell na nagbibigay-kasiyahan sa mga unang pamantayan, ie ang bilang ng mga takdang-aralin na isinumite pagkatapos ng petsa ng pagsisimula: 15/01/2019.

Ang halagang ito (39) ay pagkatapos ay ibabawas sa kabuuan ng mga naka-highlight na mga cell (5 + 20 + 7 = 32) upang makakuha ng 32 (o mga cell na naidagdag sa pangalawang SUMIF dahil ito ang mga cell na nagbibigay-kasiyahan sa pangalawang pamantayan, ie ang bilang ng mga takdang-aralin na ito ay isinumite bago ang petsa ng pagtatapos: 20/03/2019).

Kaya, pangwakas na halaga = 39-32 =7.