Inaasahang Formula sa Pagbabalik | Kalkulahin ang Inaasahang Pagbalik ng Portfolio | Halimbawa

Ano ang Inaasahang Formula sa Pagbalik?

Inaasahang formula sa Pagbalik ay madalas na kinakalkula sa pamamagitan ng paglalapat ng mga timbang ng lahat ng Mga Pamumuhunan sa portfolio sa kani-kanilang mga pagbalik at pagkatapos ay gawin ang kabuuan ng mga resulta.

Ang pormula ng inaasahang pagbabalik para sa isang Pamumuhunanna may iba't ibang mga posibleng pagbabalik ay maaaring kalkulahin bilang isang timbang na average ng lahat ng posibleng mga pagbalik na kinakatawan bilang sa ibaba,

Inaasahang pagbabalik = (p1 * r1) + (p2 * r2) + ………… + (pn * rn)
 • pako = Ang posibilidad ng bawat pagbabalik
 • rako = Rate ng pagbabalik na may iba't ibang posibilidad.

Gayundin, ang inaasahang pagbabalik ng isang portfolio ay isang simpleng extension mula sa isang solong pamumuhunan patungo sa isang portfolio na maaaring kalkulahin bilang bigat na average ng mga pagbalik ng bawat pamumuhunan sa portfolio at ito ay kinakatawan bilang sa ibaba,

Inaasahang pagbabalik = (w1 * r1) + (w2 * r2) + ………… + (wn * rn)
 • wako = Timbang ng bawat pamumuhunan sa portfolio
 • rako = Rate ng pagbabalik ng bawat pamumuhunan sa portfolio

Paano Makalkula ang Inaasahang Pagbabalik ng isang Pamumuhunan?

Ang pormula para sa inaasahang pagbalik para sa isang pamumuhunan na may iba't ibang mga posibilidad na bumalik ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

 • Hakbang 1: Una, ang halaga ng isang pamumuhunan sa simula ng panahon ay dapat matukoy.
 • Hakbang 2: Susunod, ang halaga ng pamumuhunan sa pagtatapos ng panahon ay dapat tasahin. Gayunpaman, maaaring mayroong maraming mga maaaring mangyari na halaga ng pag-aari at dahil dito ang presyo ng halaga o halaga ay dapat tasahin kasama ang posibilidad ng pareho.
 • Hakbang 3: Ngayon, ang pagbalik sa bawat posibilidad ay dapat na kalkulahin batay sa halaga ng asset sa simula at sa pagtatapos ng panahon.
 • Hakbang 4: Panghuli, ang inaasahang pagbabalik ng isang pamumuhunan na may iba't ibang mga maaaring mangyari na pagbabalik ay kinakalkula bilang ang kabuuang produkto ng bawat maaaring bumalik at kaukulang posibilidad na ibinigay sa ibaba -

Inaasahang pagbabalik = (p1 * r1) + (p2 * r2) + ………… + (pn * rn)

Paano Makalkula ang Inaasahang Pagbabalik ng isang Portfolio?

Sa kabilang banda, ang inaasahang formula sa pagbabalik para sa isang portfolio ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

 • Hakbang 1: Una, ang pagbabalik mula sa bawat pamumuhunan ng portfolio ay tinutukoy kung saan ay tinukoy ng r.
 • Hakbang 2: Susunod, ang bigat ng bawat pamumuhunan sa portfolio ay tinutukoy kung saan ay tinukoy ng w.
 • Hakbang 3: Sa wakas, ang pagkalkula ng inaasahang return equation ng portfolio ay kinakalkula ng sum produkto ng bigat ng bawat pamumuhunan sa portfolio at ang kaukulang pagbabalik mula sa bawat pamumuhunan tulad ng ibinigay sa ibaba,

Inaasahang pagbabalik = (w1 * r1) + (w2 * r2) + ………… + (wn * rn)

Mga halimbawa

Maaari mong i-download ang template na Inaasahang Return Formula Excel na ito - Inaasahang Return Formula Excel Template

Halimbawa # 1

Kumuha tayo ng isang halimbawa ng isang namumuhunan na isinasaalang-alang ang dalawang seguridad ng pantay na peligro upang isama ang isa sa mga ito sa kanyang portfolio. Ang maaaring pagbabalik ng parehong mga security (seguridad A at B) ay ang mga sumusunod:

Sa template na ibinigay sa ibaba ay ang data para sa pagkalkula ng Inaasahang Pagbabalik.

Para sa pagkalkula ng inaasahang pagbabalik muna, kakailanganin naming kalkulahin ang posibilidad at bumalik para sa bawat sitwasyon.

 • Kaya, ang pagkalkula para sa Security A ay-

Kaya, ang pagkalkula para sa Scenario Worst (p1) ng Security A ay-

Kaya, ang pagkalkula para sa Scenario Moderate (p2) ng Security A ay-

Kaya, ang pagkalkula para sa Scenario Best (p3) ng Security A ay-

Samakatuwid, ang pagkalkula ng Inaasahang Pagbabalik ng Seguridad A ay:

Inaasahang pagbabalik ng Seguridad (A) = 0.25 * (-5%) + 0.50 * 10% + 0.25 * 20%

Kaya, Inaasahang Pagbabalik Para sa Seguridad A ay:

ie Ang Inaasahang Pagbabalik para sa Seguridad A ay 8.75%.

 • Kaya, Inaasahang Pagbabalik Para sa Seguridad B ay magiging:

ie Ang Inaasahang Pagbabalik para sa Seguridad B ay 8.90%.

Katulad nito, maaari nating gawin ang pagkalkula ng Security B para sa Inaasahang Pagbabalik tulad ng nabanggit sa itaas:

Isinasaalang-alang na ang parehong mga seguridad ay pantay na mapanganib, ang Security B ay dapat na ginustong dahil sa isang mas mataas na inaasahang pagbabalik.

Halimbawa # 2

Kumuha tayo ng isang halimbawa ng isang portfolio na binubuo ng tatlong mga security: Security A, Security B, at Security C. Ang halaga ng asset ng tatlong security ay $ 3 milyon, $ 4 milyon at $ 3 milyon ayon sa pagkakabanggit. Ang rate ng pagbabalik ng tatlong mga security ay 8.5%, 5.0%, at 6.5%.

Ibinigay, Kabuuang portfolio = $ 3 milyon + $ 4 milyon + $ 3 milyon = $ 10 milyon

 • rA = 8.5%
 • rB = 5.0%
 • rC = 6.5%

Sa talahanayan na ibinigay sa ibaba ay ang data para sa pagkalkula ng Inaasahang Pagbabalik.

Para sa pagkalkula ng inaasahang pagbalik ng portfolio, kakailanganin naming kalkulahin ang bigat ng bawat pag-aari.

Kaya, ang Timbang ng bawat pamumuhunan ay magiging

Samakatuwid, ang pagkalkula ng bigat ng bawat pag-aari aywA = $ 3 milyon / $ 10 milyon = 0.3

 • wB = $ 4 milyon / $ 10 milyon = 0.4
 • wC = $ 3 milyon / $ 10 milyon = 0.3

Kaya, ang pagkalkula ng inaasahang pagbabalik para sa fort portfolio ay:

Inaasahang pagbabalik = 0.3 * 8.5% + 0.4 * 5.0% + 0.3 * 6.5%

Kaya, Inaasahang Pagbabalik ng Portfolio = 6.5%.

Inaasahang Return Calculator

Maaari mong gamitin ang sumusunod na calculator na Inaasahang Pagbalik -

p1
r1
p2
r2
p3
r3
Inaasahang Formula sa Pagbabalik =
 

Inaasahang Formula sa Pagbabalik =p1r1 + p2r2 + p3r3
0 * 0 + 0 * 0 + 0 * 0 = 0

Kaugnayan at Paggamit

 • Mahalagang maunawaan ang konsepto ng inaasahang pagbabalik ng isang portfolio dahil ginagamit ito ng mga namumuhunan upang asahan ang kita o pagkawala sa isang pamumuhunan. Batay sa inaasahang formula sa pagbabalik ang isang mamumuhunan ay maaaring magpasya kung mamuhunan sa isang pag-aari batay sa ibinigay na maaaring pagbalik.
 • Dagdag dito, ang isang namumuhunan ay maaari ring magpasya sa bigat ng isang asset sa isang portfolio at gawin ang kinakailangang pag-aayos.
 • Gayundin, ang isang namumuhunan ay maaaring gumamit ng inaasahang formula sa pagbabalik para sa pagraranggo ng assets at sa paglaon ay gumawa ng pamumuhunan ayon sa ranggo at isama ang mga ito sa portfolio. Sa madaling sabi, mas mataas ang inaasahang pagbabalik, mas mabuti ang pag-aari.