Paunang Gastos (Kahulugan, Listahan) | Paano Mag-account?

Ano ang Mga Paunang Gastos?

Ang Mga Paunang Gastos ay ang mga gastos laban sa kung saan ang pagbabayad ay nagawa nang maaga ng kumpanya sa isang panahon ng accounting ngunit ang pareho ay hindi nagamit sa parehong panahon ng accounting at naitala pa rin ng kumpanya sa mga libro ng account nito.

Sa simpleng mga termino, ito ang mga gastos na maaring maabot sa hinaharap, ngunit ang halaga para sa pareho ay nabayaran na nang maaga. Isipin ito bilang paggasta na nabayaran sa isang panahon ng accounting, ngunit kung saan ang nauugnay na pag-aari ay hindi matatapos hanggang sa isang hinaharap na panahon.

Ito ay isang pag-aari dahil ang gastos ay nagawa na; gayunpaman, ang mga benepisyo ay mapagtanto pa.

Listahan ng Paunang Gastos sa Pag-account

 1. Rent para sa isang komersyal na puwang
 2. Bayad na binayaran bago gamitin
 3. Sweldo
 4. Mga buwis
 5. Ilang utility bill
 6. Mga gastos sa interes

Halimbawa

Ang pangunahing layunin ay kilalanin ang gastos sa pahayag ng pagkawala ng Kita kapag ginamit ang serbisyo o kalakal, kasunod sa naipong prinsipyo ng accounting.

Tulad ng nakikita natin mula sa itaas, iniulat ng Starbucks ang gastos na $ 358.1 milyon noong 2017 at $ 347.4 milyon noong 2016.

Gumamit tayo ngayon ng isa pang halimbawa ng kumpanya ng ABC upang matulungan na maunawaan ang lohika sa paghahanda ng pananalapi.

 • Ang kumpanya ng ABC ay bumili ng seguro para sa isang kabuuang premium na $ 120,000 para sa saklaw ng susunod na labindalawang buwan. Humihiling ang kumpanya ng seguro para sa isang paunang bayad na $ 40,000 at apat na iba pang pantay na pagbabayad na $ 20,000, na magkakasama ay nagdaragdag ng hanggang sa $ 120,000.
 • Kung ang ABC ay hindi lumilikha ng ganoong isang account, gagastusin nito ang mga pagbabayad ng seguro kung kailan at kapag ang mga pagbabayad ay ginagawa nang batayan sa cash. Ito ay sanhi ng pag-uulat sa buwanang ulat ng kita upang ipakita ang mga iregularidad tulad ng sa unang 4 na panahon, magkakaroon lamang ng kabuuang $ 120,000 na gastos sa seguro at walang gastos sa seguro para sa mga sumusunod na 8 na panahon, kahit na ang kumpanya ay nasasakop sa buong labindalawang panahon.

Ang pag-angkop sa isang iskedyul ng prepaid na seguro ay magbibigay-daan sa kumpanya na maghanda ng isang pahayag ng Kita na pare-pareho at tumpak tulad ng ipinakita sa ibaba:

 • Ang kabuuang premium para sa 12 buwan: $ 120,000;
 • Tulad ng saklaw ay para sa labindalawang buwan, na gumagawa ng buwanang gastos sa seguro na $ 10,000.
 • Ngayong may kamalayan tayo na ang buwanang saklaw ng seguro ay $ 10,000, maaari kaming kumuha ng $ 10,000 bawat buwan mula sa Balance Sheet, na una naming nilikha para sa $ 120,000. Maaari naming ilagay ito sa Expense account (Gastos sa Seguro) sa Pahayag ng Kita tuwing buwan na may zero na balanse sa ilalim ng prepaid expense asset account sa pagtatapos ng taon.

Paunang bayad na Pagpasok sa Pag-account

 • Sumusunod ito sa tumutugma na prinsipyo ng accounting, na nagsasaad na ang mga kita sa isang panahon ng accounting ay kailangang iakma sa mga gastos sa parehong panahon ng accounting. Ang hindi nagamit na bahagi ng isang prepaid na item ay nagbibigay ng pang-ekonomiyang benepisyo sa hinaharap at sa gayon ay lilitaw bilang isang asset sa sheet ng balanse.
 • Batay sa prinsipyong ito ng pagtutugma, ipinapakita ito bilang bahagi ng kasalukuyang pag-aari sa sheet ng balanse hanggang sa magastos ito. Ang dahilan na ito ay ipinakita bilang bahagi ng kasalukuyang asset at hindi bilang isang pangmatagalang pag-aari ay ang karamihan sa mga nasabing mga assets ay natupok / ginastos sa loob ng ilang buwan mula sa kanilang unang panahon ng pagrekord.
 • Kung malamang na hindi ito matupok sa loob ng susunod na 12 buwan, maiuuri ito sa sheet ng balanse bilang isang pangmatagalang pag-aari.
 • Ang mga paunang gastos sa mga resulta sa accounting ng isang kumpanya ay hindi nakuha na kita sa mga pahayag sa accounting ng ibang kumpanya.

Halimbawa # 1

Ang isang kumpanya ay nagbabayad ng $ 12,000 nang maaga para sa seguro para sa paparating na taon. Ang prepaid expense journal entry para sa pareho ay

Mula sa susunod na panahon pasulong, sa pagtatapos ng bawat panahon, amortisado ng kumpanya ang account na nauugnay sa seguro para sa panahong iyon. Sisingilin nito ang kumpletong halaga ng prepaid na halaga ng seguro sa gastos sa pagtatapos ng taon sa sumusunod na journal entry bawat buwan:

Halimbawa # 2

Ang C Corp ay nagbabayad ng paunang upa na $ 100,000 sa ika-31 ng Disyembre 2016 sa may-ari nito patungo sa upa sa tanggapan para sa taong 2017.

Ipagpalagay na ang C Corp ay may isang taon sa pagtatapos ng accounting noong ika-31 ng Disyembre 2016, kikilalanin ng C Corp ang isang assets na $ 100,000 sa mga pahayag sa pananalapi ng 2016 upang makilala ang karapatang gamitin ang puwang ng tanggapan sa 2017.

Ang sumusunod na pagpasok sa accounting ay maitatala sa mga libro ng C Corp sa taong 2016:

Ang sumusunod na pagpasok sa accounting ay maitatala sa taong 2017: Ang asset na ito ay makikilala bilang isang gastos sa susunod na taon ng accounting kung saan nauugnay ang gastos sa pag-upa.

Kahalagahan

 1. Nagse-save: Ang isang mahusay na halimbawa ay ang upa, kung saan ang kumpanya ay nagbayad para sa susunod na 12 buwan na mas maaga. Sa madaling salita, ang kumpanya ay magbabayad ng renta sa rate ngayon kahit anuman ang pagtaas ng renta sa mga darating na buwan. Nagreresulta ito sa mga potensyal na matitipid, na kung saan ay maaaring maging isang makabuluhang pagbibigay ng halaga ng inflation sa mga susunod na buwan.
 2. Mga pagbawas sa buwis: Maraming mga negosyo ang nag-prepay ng ilan sa kanilang mga gastos sa hinaharap upang magkaroon ng karagdagang mga pagbawas sa negosyo. Maaaring gamitin ito ng may-ari ng negosyo para sa mga pagbawas sa buwis; gayunman, mayroong iba't ibang mga patakaran upang magamit ang mga benepisyo sa buwis, at ang isa sa pangunahing mga patakaran ay hindi ito maaaring ibawas ng nilalang sa parehong taon ng pananalapi. Samakatuwid, kung nagbayad ang kumpanya ng pagpapanatili para sa iyong mga sasakyan sa loob ng limang taon, maaari lamang ibawas ng kumpanya ang isang bahagi nito sa taong ito at hindi ang buong pagbawas.

Paunang Gastos bilang Bahagi ng Paggastos sa Kapital

Ang net working capital para sa isang kumpanya ay katumbas ng kasalukuyang mga assets (CA) na binawasan ang kasalukuyang mga pananagutan (CL). Binabago ng net working capital ang bawat panahon ng accounting bilang mga indibidwal na account na pormularyong nagbabago ng panahon ng CA at CL.

Karamihan sa mga kumpanya ay nag-uulat ng mga paunang bayad na gastos bilang isang kasalukuyang asset sa balanse nito, ang isang pagbabago sa account na ito ay bahagi ng pagbabago sa net working capital.

Gayunpaman, kung ang isang kumpanya ay nagtatala, ang anumang naturang gastos na inaasahan nitong tatagal ng mas matagal sa 12 buwan upang magamit, sa pangmatagalang seksyon ng mga assets ng balanse kaysa sa bahaging ito ay hindi kasama sa netong pagkalkula ng kapital na nagtatrabaho.