Mga ipinagpaliban na Asset sa Buwis (Kahulugan, Pagkalkula) | Nangungunang 7 Mga Halimbawa

Ano ang Mga ipinagpaliban na Asset ng Buwis?

Ang isang ipinagpaliban na asset ng buwis ay isang pag-aari sa Kumpanya na karaniwang lumilitaw kapag alinman sa Kumpanya ay may labis na bayad na buwis o bayad na paunang buwis. Ang mga nasabing buwis ay naitala bilang isang assets sa balanse at sa kalaunan ay binabayaran pabalik sa Kumpanya o nabawas mula sa mga buwis sa hinaharap.

Nilikha ang mga ito dahil sa pagkakaiba ng tiyempo sa pagitan ng kita ng libro at ng buwis na kita. Ito ay dahil mayroong ilang mga item na pinapayagan na ibawas at iba pang hindi maibawas mula sa mga maaaring buwis na kita.

Mga Halimbawang Halimbawa ng Buwis sa Buwis

Talakayin natin ang ilan sa mga kadahilanan sa mga halimbawang ibinigay sa ibaba:

# 1 - Pagkawala ng Negosyo

Ang pinakasimpleng pamamaraan kung saan nilikha ang mga assets ng buwis na ito ay kapag nagkawala ang negosyo. Ang pagkawala ng Kumpanya ay maaaring isulong at itakda laban sa mga kita ng mga susunod na taon, sa gayon ay binabawasan ang pananagutan sa buwis. Samakatuwid, ang naturang pagkawala ay isang assets o ipinagpaliban na mga assets ng buwis upang maging tumpak para sa Kumpanya.

# 2 - Mga Pagkakaiba sa Pamamaraan ng Pagbabawas sa Layunin sa Pag-account at Buwis

Dahil sa mga pagkakaiba sa mga pamamaraang ginamit para sa pamumura sa mga layunin sa accounting at buwis, maaaring likhain ang asset na ito sa buwis. Mayroong dalawang pamamaraan ng pamumura - tuwid na paraan ng linya at dobleng pamamaraan ng pamumura. Sa pamamaraang dobleng pagbaba ng halaga, ang mga gastos sa pamumura nang higit pa sa mga paunang yugto, at kung ang pamamaraang ito ay ginagamit para sa mga layunin sa accounting kung saan ginagamit ang isang tuwid na pamamaraan para sa mga layunin sa buwis, magbabayad ang Kumpanya ng higit na buwis kaysa sa ipinakita sa mga libro nito. Sa gayon, itatala nito ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis sa sheet ng balanse.

# 3 - Mga Pagkakaiba sa Rate ng pamumura sa Layunin sa Pag-account at Buwis

Hindi lamang ang pamamaraang pamumura ngunit ang rate ng pamumura ay maaaring maging sanhi ng paglitaw ng asset ng buwis na ito. Halimbawa, kung ang rate ng pamumura ng 20% ​​ay ginagamit para sa mga layunin sa buwis habang ginagamit ang rate na 15% para sa mga layunin sa accounting, lilikha ito ng pagkakaiba sa aktwal na bayad na buwis at buwis sa pahayag ng Kita. Sa gayon, itatala ng Kumpanya ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis (DTA) sa sheet ng balanse.

Ipagpalagay na kita na maaaring mabuwis ay $ 5000. Kaya ayon sa ito, ang buwis ay $ 750 sa pahayag ng kita at $ 1000 na binayaran sa mga awtoridad sa buwis. Samakatuwid, magkakaroon ng DTA na (1000 - 750 = $ 250) dahil sa pagkakaiba ng mga rate ng pamumura.

Sa dalawang halimbawa sa itaas, ibig sabihin, ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis ay nagmumula dahil sa pamumura at nagdadala ng mga pagkalugi pasulong. Ang asset na ito ay naitala lamang kung maaari itong matupad sa mga kita sa hinaharap. Sinusuri at naghahanda ang Kumpanya ng isang projection ng mga pahayag sa kita sa hinaharap at mga sheet ng balanse. At kung nararamdaman ng Kumpanya na maaari itong magamit, maiuulat lamang ito sa DTA sa sheet ng balanse. Kung, sa isang tiyak na panahon, nararamdaman ng Kumpanya na ang asset na ito ay hindi maaaring matupad sa hinaharap na may katiyakan, isusulat nito ang anumang naturang pagpasok sa sheet ng balanse.

# 4 - Mga Gastos

Ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis ay maaari ring mabuo kapag ang mga gastos ay kinikilala sa pahayag ng kita bago sila makilala sa pahayag ng buwis at sa mga awtoridad sa buwis. Halimbawa, ang ilang ligal na gastos ay hindi isinasaalang-alang bilang gastos at sa gayon ay hindi maibabawas kaagad sa pahayag ng buwis; gayunpaman, ipinakita ang mga ito bilang gastos sa pahayag ng kita.

Kaya, para sa pahayag ng kita

Kaya, para sa pahayag sa buwis

Mayroong pagkakaiba sa babayaran na buwis tulad ng pahayag sa kita at pahayag sa buwis. Sa gayon, mayroong isang DTA na (1050 -900) = $ 150, na ipapakita sa sheet ng balanse.

# 5 - Mga Kita

Minsan ang kita ay kinikilala sa isang panahon para sa mga layunin sa buwis at sa ibang panahon para sa mga layunin sa accounting. Kung ang kita ay kinikilala para sa mga layunin ng buwis bago ito magawa sa accounting, ang Kumpanya ay magbabayad ng buwis sa napakataas na kita at sa gayon ay lumilikha ng assets ng buwis na ito.

# 6 - Mga Warranty

Ang mga warranty ay isa sa mga pinakakaraniwang halimbawa.

Sabihin natin na ang isang kumpanya ng elektrikal na kalakal ay may kita na $ 5 milyon at mayroon itong mga gastos na $ 3 milyon, sa gayon ay kita ng $ 2 milyon. Gayunpaman, ang mga gastos ay bifurcated bilang $ 2.5 milyon para sa gastos ng mga kalakal na nabili, pangkalahatang gastos, atbp, at $ 0.5 milyon para sa mga warranty at pagbabalik sa hinaharap.

Ang mga awtoridad sa buwis ay hindi isinasaalang-alang ang mga warranty at pagbabalik sa hinaharap bilang isang gastos. Ito ay sapagkat ang gastos na ito ay hindi pa napapalit ngunit inako lamang. Samakatuwid, hindi maaaring ibawas ng Kumpanya ang naturang gastos habang kinakalkula ang mga buwis; sa gayon, magbayad ng buwis sa $ 0.5 milyon din. Samakatuwid, ang halagang ito ay magiging bahagi ng ipinagpaliban na mga assets ng buwis sa sheet ng balanse.

# 7 - Masamang Utang

Ang isa pang halimbawa ng Mga ipinagpaliban na assets ng buwis ay ang Masamang Utang. Ipagpalagay natin na ang isang kumpanya ay may kitang aklat na $ 10,000 para sa isang taong pampinansyal, kasama ang pagkakaloob ng $ 500 bilang masamang utang. Gayunpaman, para sa hangarin ng mga buwis, ang masamang utang na ito ay hindi isinasaalang-alang hanggang sa maalis ito. Samakatuwid, ang Kumpanya ay kailangang magbayad ng buwis sa $ 10,500 at samakatuwid ay lumilikha ng assets ng buwis na ito.

Kung ang rate ng buwis ay 30%, ang Kumpanya ay gagawa ng isang ipinagpaliban na pag-login sa journal ng buwis sa aklat sa aklat na ito para sa $ 150.

Konklusyon

Ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis sa item ng sheet sheet ng balanse sa mga hindi kasalukuyang assets, na naitala tuwing nagbabayad ang Kumpanya ng higit na buwis. Ang halaga sa ilalim ng asset na ito ay magagamit upang mabawasan ang pananagutan sa buwis sa hinaharap. Maaari itong sanhi sanhi ng maraming mga kadahilanan dahil may ilang mga bagay na pinapayagan / hindi pinapayagan sa pahayag ng kita sa buwis kaysa sa pahayag ng kita sa accounting. Ang pagkakaiba-iba sa ipinagpaliban na pagkalkula ng buwis ng mga kita sa libro at kita sa buwis ay maaaring humantong sa pagrekord ng mga ipinagpaliban na assets ng buwis.

Upang buod: Nilikha ito tuwing ang kita sa libro ay mas mababa kaysa sa buwis na kita, na sanhi na magbayad ang Kumpanya ng mas mataas na buwis ngayon at mas mababang buwis sa hinaharap.