Hindi Nakuhang Kita sa Balanse na sheet (Kahulugan, Mga Halimbawa)

Ano ang Hindi Kita sa Kita?

Ang hindi nakuha na kita ay ang bilang ng mga paunang bayad na natanggap ng kumpanya para sa mga kalakal o serbisyo na nakabinbin pa rin para sa paghahatid at may kasamang mga transaksyon tulad ng Halagang natanggap para sa paghahatid ng kalakal na kung saan ay gagawin sa darating na petsa atbp.

Ito ay isang kategorya ng accrual kung saan tumatanggap ang kumpanya ng cash bago ito magbigay ng mga kalakal o nagbibigay ng mga serbisyo. Sa ilalim nito, nangyayari ang palitan bago ang tunay na mga kalakal o paghahatid ng serbisyo, at dahil dito, walang kita na naitala ng kumpanya. Gayunpaman, ang kumpanya ay nasa ilalim ng isang obligasyon na ibigay ang mga kalakal o ibigay ang serbisyo, ayon sa kaso, sa mga takdang petsa kung saan natanggap ang paunang bayad na ito. Tulad ng naturan, ang Unearned Revenue ay isang Pananagutan hanggang sa oras na hindi nito ganap na natutupad ang pareho, at ang halaga ay nabawasan nang proporsyonal habang ang negosyo ay nagbibigay ng serbisyo. Kilala rin ito sa pangalan ng Unearned Income, Deferred Revenue, at Deferred Income din.

Ang pinaka-pangunahing halimbawa ng hindi nakuha na kita ay ang isang subscription sa magazine. Kapag nagrehistro kami para sa isang taunang subscription ng aming paboritong magazine, ang mga benta na natanggap ng kumpanya ay hindi nakuha. Habang naghahatid sila ng mga magasin bawat buwan, patuloy na kinikilala ng kumpanya ang kaukulang kita sa pahayag ng kita.

Ang Unearned Revenue ay isang Pananagutan sa Balanse na sheet

Karaniwan, ang hindi nakuha na kita sa sheet ng balanse ay iniuulat sa ilalim ng kasalukuyang mga pananagutan. Gayunpaman, kung ang hindi nakuha ay hindi inaasahan na maisasakatuparan bilang aktwal na mga benta, maaari itong iulat bilang isang pangmatagalang pananagutan.

Bilang isang halimbawa, tandaan namin na ang Salesforce.com ay nag-uulat ng hindi nakuha na kita bilang isang pananagutan (kasalukuyang pananagutan).

pinagmulan: Salesforce SEC Filings

Halimbawa ng Salesforce

Ang kita sa Salesforce ay binubuo ng pagsingil sa mga customer para sa kanilang mga serbisyo sa subscription. Karamihan sa mga serbisyo sa subscription at suporta ay ibinibigay kasama ang taunang mga tuntunin na nagreresulta sa hindi nakuha na mga benta.

pinagmulan: Salesforce SEC Filings

Ang hindi nakuha na benta ay pinakamahalaga sa quarter ng Enero, kung saan ang karamihan sa mga malalaking account ng enterprise ay bumili ng kanilang mga serbisyo sa subscription.

pinagmulan: Salesforce SEC Filings

Unearned Revenue Accounting

Kapag ang isang kumpanya ay tumatanggap ng cash para sa mga kalakal o serbisyo na ibibigay nito sa hinaharap; humahantong ito sa isang pagtaas sa Balanse ng Cash ng kumpanya, dahil ang mga kalakal o serbisyo ay ibibigay sa hinaharap, ang Unearned Income ay ipinapakita bilang isang Pananagutan sa Balanse Sheet ng kumpanya na nagresulta sa isang proporsyonal na pagtaas sa magkabilang panig ng Balanse ng sheet (Asset at Pananagutan). Tingnan natin ngayon kung paano gumagana ang accounting.

Ipagpalagay na ang kumpanya na XYZ ay nagbabayad ng $ 12,000 para sa isang kontrata sa pagpapanatili at paglilinis sa kumpanya na MNC sa loob ng 12 buwan. Paano itatala ng MNC ang hindi nakuha na kita sa mga benta sa Balance Sheet

Magiging kamukha nito

Ngayon, pagkatapos magtrabaho ng isang buwan, kumita ang MNC ng $ 1000, ibig sabihin, naibigay nito ang mga serbisyo nito sa XYZ; sa gayon ay makakaipon ito ng kita

Samakatuwid, ang $ 1000 ng hindi nakuha na kita ay makikilala bilang kita sa serbisyo. Ang kita ng serbisyo, sa kabilang banda, ay makakaapekto sa Profit at Loss Account sa seksyon ng Mga shareholder Equity.

Mahalagang maunawaan na habang pinag-aaralan ang isang kumpanya, ang Kita na Hindi Nakakuha ng Benta ay dapat isaalang-alang dahil ito ay isang pahiwatig ng kakayahang makita ang paglago ng negosyo. Ang mas mataas na kita na hindi nakuha ay nagha-highlight ng malakas na pag-agos ng order para sa kumpanya at nagreresulta din sa mahusay na pagkatubig para sa negosyo bilang isang buo. Bukod dito, ang hindi nakuha na kita ay hindi nagreresulta sa pag-agos ng cash sa hinaharap dahil ang Kita lamang sa Hindi Nakuhang Benta, isang pananagutan, sa Unearned Sales Revenue Balance Sheet, ay nabawasan habang ang kita ay kinikilala sa pagbibigay ng proporsyonal na kalakal.

Ang mga tanyag na Industriya kung saan karaniwan ang Deferred Revenue ay may kasamang industriya ng Airline (mga tiket na nai-book ng customer nang pauna), Insurance Industry (Insurance premium ay palaging binabayaran nang maaga), Legal Firms (Legal retainer na binabayaran nang maaga), at Publishing Firms (bayad na subscription nang pauna ) tulad ng Magazine, atbp Ang isang industriya ng airline ay karaniwang tumatanggap ng paunang pagbabayad ng mga tiket na nai-book ng mga customer. Gayunpaman, ang tunay na serbisyo (ang petsa ng paglalakbay) ay karaniwang nangyayari sa ibang araw, at ang mga nasabing industriya ay kinakailangang mag-ulat ng pareho sa Mga Pahayag sa Pinansyal ayon sa mga pamamaraan na tinalakay mula ngayon.

Dalawang Uri ng Pag-uulat sa Kita na Hindi Nakuha na Benta

# 1 - Pamamaraan sa Pananagutan

Sa ilalim ng pamamaraang ito, kapag natanggap ng negosyo ang ipinagpaliban na Kita, nilikha ang isang account sa pananagutan. Ang pangunahing saligan sa likod ng paggamit ng paraan ng pananagutan para sa pag-uulat ng hindi nakuha na mga benta ay ang halaga na makukuha pa. Hanggang sa oras na iyon, dapat iulat ng negosyo ang hindi nakuha na kita bilang isang pananagutan. Ang karaniwang account ng pananagutan na ginamit sa Deferred Revenue atbp.

# 2 - Pamamaraan sa Kita

Sa ilalim ng pamamaraang ito kapag ang negosyo ay tumatanggap ng hindi nakuha na mga benta, ang buong halaga na natanggap ay naitala sa ilalim ng isang Income account at proporsyonadong nababagay habang ang mga kalakal o serbisyo ay naihatid ng negosyo sa tagal ng panahon habang ibinibigay ang mga kalakal o serbisyo.

Mga Entry sa Journal

Unawain natin ang dalawang uri ng pag-uulat na hindi nakuha na mga benta sa pamamagitan ng mga halimbawa ng Mga Entries na Entrata na Hindi nakuha na Kita:

Ang ABC ay nasa negosyo ng paglalathala ng Magazine sa Negosyo. Ang kumpanya ay tumatanggap ng isang taunang subscription ng Rs 12000 mula sa isa sa mga kliyente nito sa 31.03.2018 para sa susunod na taon. Kikitain ang kita kapag maihahatid ang magazine sa client buwan-buwan. Ang Balance Sheet tulad ng sa 31.03.2018 ay magpapakita ng isang pagtaas sa Balanse ng Cash sa pamamagitan ng halaga ng taunang subscription ng Rs 12000 at Unearned Income, isang pananagutan, ay malilikha. Ang nasabing pananagutan ay magbabawas ng proporsyonal na halagang Rs 1000 sa 30.04.2018 kapag naihatid ng ABC ang unang yugto ng Business Magazine sa kliyente nito. Alinsunod dito, ang limitado sa ABC ay maghahatid ng natitirang Magazine ng Negosyo sa buwan ng kliyente nito sa buwan, at pareho ang magreresulta sa Pagkilala sa Kita. Sa pagtatapos ng taon, sa 31.03.2019, Deferred Revenue, isang pananagutan ay titigil na mayroon, at lahat ng kita ay makikilala sa Income Statement ng ABC Limited.

Entry sa Journal sa ilalim ng Pamamaraan ng Pananagutan

Entry sa Journal sa ilalim ng Paraan ng Kita

Ang mga hindi nakuhang benta ay nagreresulta sa palitan ng salapi bago makilala ang kita para sa negosyo. Gayunpaman, kung ang isang negosyo ay hindi sumusunod sa tamang accrual na paraan ng pagkilala sa Deferred Revenue, maaari nitong labis na sabihin ang kita at nagreresultang kakayahang kumita nang hindi kinikilala ang mga kaukulang gastos upang makabuo ng nasabing kita. Bukod dito, hahantong din iyon sa isang paglabag sa Prinsipyo ng Pagtutugma ng accounting para sa hindi nakuha na kita, na nangangailangan na ang parehong gastos at kaugnay na kita ay dapat iulat sa parehong panahon na kinabibilangan nito.