Nananatili ang Formula ng Kita | Paano Makalkula? (Hakbang-hakbang)

Formula upang Kalkulahin ang Mga Nananatili na Kita

Napanatili ng formula ng Mga Nananatili na Kita ang pinagsama-samang kita na kinita ng kumpanya hanggang sa petsa pagkatapos ng pagsasaayos para sa pamamahagi ng dividend o iba pang mga pamamahagi sa mga namumuhunan ng kumpanya at kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga cash dividend at stock dividends mula sa kabuuan ng panimulang yugto na napanatili kita at ang pinagsama-samang netong kita na kinita.

 

Kung saan,

 • Ang Panimulang Panahon RE ay matatagpuan sa Balanse sheet sa ilalim ng equity ng mga shareholder.
 • Kumuha ng Net Income / (Pagkawala) mula sa Pahayag ng Kita at Pagkawala.
 • Ang Dividend ng Cash, kung binayaran man, ay maaaring malaman mula sa aktibidad ng financing mula sa cash flow statement.

Paliwanag

Ang Nananatili na Kita ay napakahalaga dahil iniuulat nito kung paano lumalaki ang kumpanya patungkol sa kita nito.

 • Ang isang namumuhunan ay maaaring gumawa ng isang ideya sa pamamagitan ng pagtatasa ng kalakaran kung pinapanatili ng kumpanya ang kita o ang nagbabayad na bahagi ng kita bilang mga dividend.
 • Tulad ng bawat equation, ang Nananatili na mga kita ay nakasalalay sa nakaraang mga numero ng taon.
 • Ang pigura ay maaaring positibo o negatibo, nakasalalay sa mga input sa formula. Kung ang kumpanya ay nagdusa ng pagkawala noong nakaraang taon, pagkatapos ay nagsisimula ang panahon ng RE ay magsisimula sa negatibo.
 • Katulad ng pangalawang input ay kasalukuyang taunang kita o pagkawala, na maaaring positibo o negatibo depende sa kung paano gumanap ang kumpanya.
 • Kung sakaling ang isang kumpanya ay isang kumpanya na nagbabayad ng dividend, at samakatuwid kahit na ito ay maaaring humantong sa isang negatibong napanatili na kita kung malaki ang bayad na dividend.

Pagkalkula Mga Halimbawa ng Mga Nananatili na Kita

Maaari mong i-download ang Templong Excel na Pinananatili ang Mga Kita na Ito - Pinapanatili ang Template ng Excel na Paningin

Halimbawa # 1

Sa ibaba ay ibinigay ang katas ng pahayag sa pananalapi mula sa kumpanya ng ABC. Gawin ang Pagkalkula ng Mga Nananatili na Kita gamit ang ibinigay na mga pahayag sa pananalapi.

 • Simula sa Panahon na Nananatili ang Kita = $ 0
 • Net Income mula sa Pahayag ng Kita = $ 70,000
 • Dividend ng Cash = $ 5,000

Kaya, natipon namin ang sumusunod na data para sa pagkalkula ng Pinananatili na Equation Equation.

Kaya, ang pagkalkula ng equation ng Retain Earnings ay ang mga sumusunod -

Panatilihin ang Kita ay-

Samakatuwid, Nananatili ang Kita = 65000

Halimbawa # 2 - Colgate

Kalkulahin natin ngayon ang napanatili na mga kita ng Colgate gamit ang pormula na natutunan natin kanina.

Nasa ibaba ang snapshot ng mga item ng equity ng shareholder ng Colgate.

Nananatili ang Kita sa panimulang panahon = $ 18.861 milyon

Nasa ibaba ang snapshot ng Colgate's Income Statement.

Tandaan namin na ang Net Income ng Colgate ay $ 2,441 milyon.

Napansin din namin na ang Mga Dividend ng Colgate ay $ 1380 sa panahon.

 • Pagtatapos ng Pinanatili na Pananatili na Kita (2016) = Nananatili na Kita (2015) + Net Income (2016) - Dividends (2016)
 • Pagtatapos ng Nananatili na formula ng Kita = 18,861 + 2441 - 1380 = $ 19,922 milyon

Calculator

Maaari mong gamitin ang sumusunod na Retain Earnings Calculator-

Simula sa Panahon RE
Kita sa Net (Pagkawala)
Dividend ng Cash
Stock Dividend
Nananatili ang Formula ng Kita =
 

Nananatili ang Formula ng Kita =Simula sa Panahon RE + Net Income (Pagkawala) - Dividend ng Cash - Stock Dividend
0 + 0 − 0 − 0 = 0

Paggamit at Kaugnayan

 • Napanatili ng Formula ng Mga Nananatili na Kita ang kasalukuyang panahon na Nananatili ang Kita sa pamamagitan ng pagdaragdag ng nakaraang panahon ng mga napanatili na kita sa Net Income (o pagkawala) at pagkatapos ay binabawas ang mga dividend na binayaran sa panahon.
 • Kailan man lumilikha ang isang kumpanya ng sobra, palagi itong may pagpipilian na magbayad ng dividend sa mga shareholder nito o panatilihin ang sarili nito.
 • Dagdag dito, kung ang kumpanya ay gumagawa ng malaking kita, kung gayon ang mga shareholder ay inaasahan ang regular na kita sa anyo ng mga dividend para sa panganib ng kanilang kapital.
 • Kung inaasahan ng kumpanya ang higit na Mga Pagkakataon sa pamumuhunan at kikita ng higit sa gastos ng kapital, pagkatapos ay balak nitong mapanatili ang mga pondo sa halip na magbayad ng mga dividend.
 • At kung sa palagay ng isang kumpanya ang inaasahang pagbabalik mula sa mga pagkakataon ay magbubunga ng mababang pagbabalik, nais nitong bayaran ang mga ito bilang isang dividend sa mga shareholder.
 • Kabilang sa ilang mga kadahilanan, maingat na pagsasaalang-alang ay maaaring ibigay sa mga uso at nakaraang pagganap kung gaano kahusay na napanatili ang mga kita ay ginamit ng kumpanya habang naghahanap ng mga pangmatagalang halaga na pamumuhunan o mga dividend na pagbabayad.