Hindi Kita kumpara sa Hindi para sa Kita | Nangungunang 10 Mga Pagkakaiba (na may Infographics)

Pagkakaiba sa Pagitan ng Hindi Kita at Hindi para sa Kita

Ang isang non-profit na samahan ay isang hiwalay na ligal na nilalang na maaaring tumanggap ng mga donasyon at hindi kinakailangan na magbayad ng buwis sa kita dahil nilikha sila para sa mga hangaring pangkawanggawa samantalang ang Hindi para sa mga samahang kumikita ay nagsasagawa ng mga operasyon ay kumikita ngunit hindi rin nila maaaring ipamahagi ang mga kita na iyon at hindi rin nila matanggap anumang mga donasyon dahil hindi sila isang magkakahiwalay na nilalang at hindi malaya sa buwis sa halip mayroon silang tinukoy na mga layunin.

Ito ay madalas na ipinapalagay na hindi kumikita at hindi para sa mga samahan ng kita ay hindi kumikita mula sa kanilang aktibidad sa negosyo. Ito ay isang maling kuru-kuro, ang mga organisasyong ito ay gumagawa ng kita tulad ng anumang mga organisasyong kumikita nang nag-iisa lamang ang pagkakaiba sa paraan ng paggamit ng mga kita na ito. Ang pangunahing aspeto na naiiba ang mga samahang ito ay ang layunin ng kanilang pag-iral.

Hindi sila nagtatrabaho lamang upang kumita ng kita sa halip ang kanilang prayoridad ay ang unang paglilingkod sa lipunan

Ano ang isang Non-Profit Organization?

Ang mga samahang hindi kumikita ay isang negosyo na binigyan ng katayuang walang bayad sa buwis. Gayundin, ang mga donasyong ginawa sa mga organisasyong ito ay maaaring ibawas sa buwis sa nilalang na gumagawa nito. Gayunpaman, kailangan nilang gawing bukas sa publiko ang kanilang pagpapatakbo at katayuang pampinansyal upang malaman ng mga nagbibigay na ang kanilang kontribusyon ay ginamit nang mabisa. Hindi sila nagbabayad ng anumang buwis sa kita sa perang nakolekta nila sa pamamagitan ng mga donasyon at pera na natatanggap nila sa pangangalap ng pondo. Tinutukoy din sila bilang mga NPO.

Ang non-profit ay maaaring gumana sa mga sektor ng relihiyon, pang-edukasyon, kaligtasan sa publiko o pagsasaliksik o mga layunin. Ang mga organisasyong ito ay kailangang makabuo ng ilang benepisyo sa publiko.

Ano ang Hindi para sa Organisasyon ng Kita?

Hindi para sa mga samahang kumita ay hindi kumikita para sa mga may-ari nito. Ang lahat ng kinita na pera ay naibigay sa hindi para sa samahang kumikita na sumusunod sa mga layunin ng samahan. Ang mga organisasyong ito ay karaniwang mga kawanggawa o iba pang mga uri ng mga organisasyong pangkapakanan sa publiko. Hindi sila maibubukod mula sa pagbubuwis ngunit maaaring mag-aplay para sa katayuang walang bayad sa buwis. Ang mga donasyong ginawa sa mga ito na walang bayad sa buwis, hindi para sa mga samahang kumita ay maaaring maibawas sa buwis para sa nagbibigay

Ang isang bagay na dapat tandaan dito ay ang mga organisasyong ito ay hindi nagbabayad ng benta o buwis sa pag-aari. Halimbawa, kung ang isang simbahan ay itinatag bilang isang, hindi para sa samahan ng kita hindi ito magbabayad ng buwis sa pag-aari. Tumatanggap ito ng damit bilang mga donasyon at ipinagbibili ito upang magamit ang pera para sa charity na layunin na hindi ito magbabayad ng buwis sa pag-aari kahit na ginagamit nito ang simbahan bilang isang tindahan. Gayunpaman, kailangan nilang magbayad ng buwis sa payroll ng kanilang mga empleyado

Non-Profit vs Hindi para sa Profit Infographics

Pangunahing Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng Hindi Kita at Hindi para sa Kita

  1. Ang mga samahang hindi kumikita ay nagtatrabaho para sa mga hangaring pangkawanggawa samantalang Hindi para sa kita ay maliliit na pangkat na nabuo para sa ilang karaniwang interes.
  2. Ang mga kita na kinita ay ginagamit sa pamamahala ng mga gastos para sa pagtugon sa layunin at walang kita na ginagamit para sa anumang personal na pakinabang. Wala silang mga empleyado ngunit mga boluntaryo na nagtatrabaho para sa kanila. Katulad nito, Hindi para sa kita ay hindi naglalayong kumita, subalit, ang anumang kinita sa kita ay unang ginamit upang mabayaran ang sweldo ay ang natitirang pera ay ibinalik sa negosyo. Walang mga shareholder
  3. Dahil ang mga samahang hindi kumikita ay kailangang bigyang katwiran kung saan nila ginamit ang mga pamantayan sa accounting ng pera ay mas mahigpit. Hindi para sa Kita ay hindi kailangang mag-ulat ng mga kita sa publiko at samakatuwid ay may mas mahigpit na mga patakaran sa accounting
  4. Ang mga samahang non-profit ay pinamamahalaan ng isang malaking pangkat ng mga tao sa paghahambing sa Hindi para sa mga samahang kumita
  5. Ang mga samahang hindi kumikita ay maaaring bumuo ng isang hiwalay na ligal na entity at ang mga walang buwis sa kabilang banda hindi para sa tubo ay hindi maaaring bumuo ng isang hiwalay na ligal na nilalang at hindi naibubuwis sa buwis
  6. Ang charity, fundraising ay ang mga paraan kung saan maaaring dagdagan ng mga non-profit na organisasyon ang kita, subalit, hindi para sa pagtaas ng kita sa kita ng mga benta at kita

Comparative Table

Mga Partikular - Hindi Kita kumpara sa Hindi para sa KitaHindi KitaHindi para sa Kita
KahuluganIto ang mga samahan na nagtatrabaho para sa paglulunsad ng anumang layuning pangkawanggawaHindi para sa mga samahan ng Kita ay hindi namamahagi ng kita nito sa mga may-ari ngunit umiiral upang matupad ang mga layunin sa organisasyon
SaklawMalawak ang saklaw para sa ganitong uri ng mga samahanSaklaw para sa ganitong uri ng mga samahan ay mas kaunti
Ligal na EntidadMaaari silang magkaroon ng isang hiwalay na ligal na nilalangHindi para sa kita ay hindi maaaring magkaroon ng katayuan ng isang hiwalay na ligal na nilalang.
Uri ng Mga OrganisasyonAng mga organisasyong ito ay kasangkot sa sining, agham, kawanggawa, relihiyon, hangarin sa edukasyon o pagsasaliksikKasama sa mga organisasyong ito ang club ng kababaihan, club ng palakasan o isang samahan na nabuo ng isang pangkat para sa mga tao
KaliskisAng mga organisasyong ito ay mas malaki kaysa sa hindi para sa mga organisasyong kumikitaKaraniwan, ang mga organisasyong ito ay mas maliit kaysa sa mga organisasyong hindi kumikita
Katayuan na walang bayad sa buwisAng mga samahang non-profit ay nasasailalim sa katayuan na walang bayad sa buwis sa US. Ang mga organisasyong ito ay tumatakbo tulad ng isang negosyo at naglalayong kumita. Ang mga kita na ito ay makakatulong sa parehong pagpapanatili ng kanilang misyon at pagpapatakbo ng mga pagpapatakbo. Hindi nila sinusuportahan ang sinumang miyembroHindi para sa mga samahang kumikita ay hindi kwalipikado sa ilalim ng katayuang walang bayad sa buwis sa US. Tulad ng tinukoy ng mga awtoridad, ang maliliit na pangkat na nakatuon sa palakasan o anumang mga espesyal na interes ay hindi kwalipikado bilang anumang nilalang sa negosyo at samakatuwid ay hindi maaaring maging kwalipikado sa ilalim ng katayuang walang buwis
Bayad ng empleyadoAng mga organisasyong ito ay walang mga full-time na empleyado ngunit may mga boluntaryoAng mga organisasyong ito ay may mga full-time na empleyado na ang sahod ay unang nabayaran at ang natitirang kita ay naibalik sa negosyo
CharterTumatanggap ito ng mga Charter sa antas ng estadoHindi ito nai-chartered alinman sa antas ng estado o pambansa
Mga Pamantayan sa AccountingAng mga pamantayan ay mahigpit dahil kailangan itong ipakita kung paano nila ginugol ang pagpopondoAng mga patakaran sa accounting ay hindi gaanong mahigpit dahil hindi nila kinakailangang iulat ang mga kita
Pinagmulan ng KitaAng mga donasyon, pangangalap ng pondo, mga bayad sa pagiging miyembro, at pondo ay ang mapagkukunan ng pagkalap ng peraAng mga kita, kita, pagbebenta ay nagdaragdag sa pera at hindi kinakailangang mga donasyon

Konklusyon

Ang dalawang mga organisasyon ay pareho sa ilang mga paraan, ngunit tulad ng naka-highlight sa itaas mayroong maraming mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila. Ang pangunahing pagkakapareho sa pagitan nila ay ang parehong mga samahan ay hindi gumagana sa nag-iisang hangarin na kumita ng kita.

Ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang isang samahang hindi kumikita ay maaaring at maaaring gumana bilang hindi para sa samahang kumita, ngunit ang isang hindi para sa samahang kumita ay hindi maaaring gumana bilang isang hindi kumikita

Ang pagtingin sa mas malawak na larawan kapwa ang mga instituto na ito ay hindi gumagana para sa kita at nakatuon sa paglilingkod sa mga tao at nagtatrabaho para sa pagpapabuti at kabutihan ng lipunan. Bilang mga responsableng mamamayan, dapat tayong mag-ambag at itulak ang mga nasabing samahan upang mapabuti ang lipunan na ating ginagalawan.