Formula sa Halaga sa Hinaharap | Hakbang sa Hakbang Pagkalkula ng FV (Mga Halimbawa)

Formula upang Kalkulahin ang FV

Ang Hinaharap na Halaga (FV) Formula ay isang terminolohiya sa pananalapi na ginamit upang makalkula ang halaga ng daloy ng cash sa isang futuristic na petsa kumpara sa orihinal na resibo. Ang layunin ng equation ng FV na ito ay upang matukoy ang hinaharap na halaga ng isang prospective na pamumuhunan at kung ang mga pagbalik ay magbubunga ng sapat na pagbalik sa salik sa halaga ng oras ng pera.

Ang formula para sa Halaga sa Hinaharap (FV) ay:

Sa pamamagitan nito,

 • C0 = Daloy ng cash sa paunang punto (Kasalukuyang halaga)
 • r = Rate ng pagbabalik
 • n = bilang ng mga panahon

Halimbawa

Maaari mong i-download ang Template ng Hinaharap na Halaga (FV) na Excel dito - Hinaharap sa Hinaharap (FV) na Excel Template

Kung si Gng. Smith ay mayroong $ 9,000 sa kanyang bank account at kumita siya ng taunang interes na 4.5%. Sa tulong ng hinaharap na pormula, ang kanyang account pagkatapos ng 15 taon ay:

 • FV = 9,000 * (1 + 0.045) ^ 15
 • FV = 9,000 * (1.045) ^ 15
 • FV = 9,000 * 1.935
 • FV = $ 17,417.54

Maaari nating isaalang-alang ang isa pang halimbawa para sa mas mahusay na pag-unawa:

Si G. Smith ay may isa pang account na mayroong $ 20,000 na nagbabayad ng taunang rate na 11% na pinagsama sa isang quarterly basis. Mula noong Enero 1, 2017, ang mga tuntunin ng kasunduan ay nabago at ang pinagsamang interes ay maiugnay dalawang beses sa isang buwan. Nais bang kalkulahin ni Ginang Smith ang kabuuang halaga ng account sa Disyembre 31, 2017?

Una naming kailangan na makarating sa balanse ng pagbubukas tulad ng sa Enero 1, 2017:

 • PV (Jan'16 - Dis'16) = $ 20,000
 • Compounding period (n) = 4
 • Taunang rate ng interes (r) = 11% na nagko-convert sa quarterly interest na 2.75% [11% / 4]
 • FV = 20,000 * (1 + 0.0275) ^ 4
 • FV = 20,000 * (1.0275) ^ 4
 • FV = $ 22,292.43 (Ito ang panimulang balanse hanggang Enero 1, 2017)

Kaya, ngayon para sa pagkalkula ng Hinaharap na halaga sa ika-31 ng Disyembre, 2017, ang Kasalukuyang halaga kung $ 22,292.43.

Ang compounding period (n) ngayon ay 2 * 12 = 24 dahil ang compound interest ay ngayon ay dalawang beses sa isang buwan.

Taunang interes (r) = 11% na nagko-convert ng buwanang rate ng interes = 11% / 12 = 0.0092 [lalo itong hahatiin ng dalawang beses sa isang buwan sa gayon, 0.92 / 2 = 0.0046%]

 • Kaya, FV = PV (1 + r) ^ n
 • FV = 22,292.43 * (1 + 0.0046) ^ 24
 • FV = 22,292.43 * (1.00046) ^ 24
 • FV = 22,292.43 * 1.116
 • FV = $24,888 [Halaga ng account noong Disyembre 31, 2017]

Paggamit at Kaugnayan

 1. Ang pangunahing pakinabang ng FV ay upang matukoy kung ang isang pagkakataon sa pamumuhunan ay makakakuha ng sapat na ani sa hinaharap.
 2. Nalalapat ang konsepto sa mga pagpapasya sa Personal at Corporate.
 3. Ang layunin ay magkaroon ng isang pag-unawa sa kung paano ang mga kadahilanan ng ekonomiya ay maaaring magkaroon ng isang epekto sa mga kita tulad ng Inflation, Pamantayan ng pamumuhay, mga gastos sa pagpapatakbo / paulit-ulit na gastos (kakaibang pagtatasa ang kinakailangang gawin).
 4. Ipinapakita nito ang stream ng mga pagbabayad na inaasahang makakatanggap sa loob ng isang tagal ng panahon hal. ang isang 10-taong pamumuhunan ay maaaring ipakita kung magkano ang maaaring makuha sa bawat taon.
 5. Sa ilang mga pangyayari, ang formula ay ginagamit din bilang isang input sa iba pang mga formula. Para sa hal., Ang annuity sa anyo ng mga umuulit na deposito sa isang nakawiwiling account ay magiging FV ng bawat deposito.

Calculator ng Halaga sa Hinaharap

Maaari mong gamitin ang sumusunod na Calculator ng Halaga sa Hinaharap

C0
r
n
Formula sa Halaga sa Hinaharap =
 

Formula sa Halaga sa Hinaharap =
C0 X (1 + r) n=
0 * (1 + 0 ) 0 =0