Formula ng Kita ng Per Capita | Mga Hakbang sa Hakbang na Hakbang sa Pagkalkula

Formula upang Kalkulahin ang Kita ng bawat Capita

Ang kita ng bawat capita ay maaaring inilarawan bilang isang pang-ekonomiyang barometro na sumusukat sa kita na kinita ng isang indibidwal sa ilalim ng isang naibigay na hanay ng yunit pang-ekonomiya na sinasabi na heyograpikong rehiyon ie lalawigan, bansa, lungsod, lugar, sektor, atbp sa isang tinukoy na panahon sabihin, sa isang taon karaniwang pinupuntirya upang matukoy ang average na kita na nakuha ng isang tao upang masuri ang pamantayan ng pamumuhay ng pangkat ng mga taong naninirahan sa ilalim ng heyograpikong rehiyon na iyon sa tinukoy na panahon.

Formula ng Kita ng Per Capita

Ang pormula sa Per Capita Income ay binubuo pangunahin ng dalawang bahagi ibig sabihin Kabuuang kita na kinita ng lahat ng mga indibidwal at kabuuang populasyon. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang kita ng lugar sa pamamagitan ng kabuuang populasyon na naninirahan sa ilalim ng lugar na iyon.

Per Capita Income = Kabuuang Kita ng Lugar / Kabuuang Populasyon

Halimbawa, ang kabuuang kita ng lahat ng mga indibidwal na naninirahan sa Boston ay $ 80,00,000 at ang kabuuang populasyon ay 1000,

Per Capita Income = $ 80,00,000 / 1,000 = $ 8,000

Paliwanag

 1. Ang kita sa bawat capita ay binubuo pangunahin ng dalawang bahagi ibig sabihin Kabuuang kita na kinita ng lahat ng mga indibidwal at kabuuang populasyon. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang kita ng lugar sa pamamagitan ng kabuuang populasyon na naninirahan sa ilalim ng lugar na iyon.
 2. Kinukuha ng Census Bureau ng Estados Unidos ang kabuuang kita para sa nakaraang taon lamang para sa mga taong higit sa 15 taon pataas at pagkatapos ay kinakalkula ang average na average ng data. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang kita ng lugar sa pamamagitan ng kabuuang populasyon.

Mga halimbawa ng Per Capita Income (na may Template ng Excel)

Tingnan natin ang ilang simple at advanced na praktikal na mga halimbawa upang maunawaan ito nang mas mabuti.

Maaari mong i-download ang Template ng Per Capita Income Excel dito - Template ng Per Capita Income Excel

Halimbawa # 1

Ang modernong bayan ay may kabuuang populasyon na 100 katao na kumikita ng $ 4,50,000 bawat taon na nakikibahagi sa pangunahing mga aktibidad sa agrikultura at 5,000 katao na kumikita ng $ 35,000 bawat taon na nakikibahagi sa mga aktibidad sa pagmamanupaktura. Kinakailangan mong kalkulahin ang per capita na kita ng modernong bayan.

Solusyon

Per Capita Income = Kabuuang Kita ng Lugar/Kabuuang populasyon

Pagkalkula ng kabuuang kita ng modernong bayan

 • = (100 * 4,50,000) + (5,000 * 35,000)
 • = $4,50,00,000 + $17,50,00,000
 • Kabuuang Kita = $ 220,000,000

At, Kabuuang populasyon ay

 • = 100 + 5000
 • Kabuuang populasyon = 5100

Ang pagkalkula ay maaaring gawin tulad ng sumusunod-

 • = 220000000/5100

Halimbawa # 2

Ipagpalagay Sa isang lungsod mayroong 10,000 mga manggagawa na nagtatrabaho sa iba't ibang mga antas ng pagbabayad.

Kinakailangan mong kalkulahin ang kita ng bawat capita

Solusyon

 • = (500 * $50,000) + (2,500 * $30,000) + (2,000 * $20,000) + (5,000 * $5,000)
 • = $2,50,00,000 + $7,50,00,000 + $4,00,00,000 + $2,50,00,000
 • Kabuuang Kita = $ 16,50,00,000

Pagkalkula ng kabuuang populasyon

 • = 500+2,500+2,000+5,000
 • Kabuuang populasyon = 10,000

 • = 16,50,00,000/10000

Per Capita Income ay magiging -

Halimbawa # 3

Ipagpalagay na mayroong 5 mga kumpanya sa isang lungsod. Ang bilang ng mga empleyado at ang kita ng mga kumpanya ay ang mga sumusunod.

Kalkulahin ang kita ng bawat capita ng Lungsod.

Solusyon: Upang makarating sa kita ng bawat capita ng mga kumpanyang ito, kailangan naming isagawa ang mga kinakailangang kalkulasyon na ipinakita sa ibaba.

Pagkalkula ng kabuuang kita

 • = (25,000 + 2,00,000 + 80,000 + 50,000 +1,75,000 – 50,000 + 0)
 • Kabuuang Kita = 4,80,000

At, kalkulahin ang kabuuang populasyon

 • = 800+500+100+200+400+500+100
 • Kabuuang populasyon = 2,600

 • = 480000/2600

Tandaan: Kailangan din nating isaalang-alang ang pagkalugi at zero na populasyon ng kita para sa pagkalkula ng PCI.

Calculator

Kabuuang Kita ng Lugar
Kabuuang populasyon
Per Capita Income
 

Per Capita Income =
Kabuuang Kita ng Lugar
=
Kabuuang populasyon
0
=0
0

Kaugnayan at Paggamit

 • Sa tulong ng kita ng bawat capita, maaaring makilala ng isang tao ang yaman o kakulangan ng yaman na lubos na kapaki-pakinabang sa pag-abot sa mahahalagang pagpapasyang sosyo-ekonomiko. Maaari din natin itong magamit upang alamin ang ranggo ng mga bansa o lugar sa pataas o pababang kaayusan alinsunod sa kanilang kayamanan at yaman sa pamamagitan ng pag-alam sa average na kita ng bawat tao.
 • Ang pakinabang sa pananalapi ng bawat capita ay karagdagan na tumutulong sa pagtatasa ng kakayahang bumili ng isang lugar. Ginagawa ito kasabay ng kaalaman sa mga gastos sa lupa, halimbawa, upang makatulong sa pagpapatunay kung ang average na mga bahay ay hindi maabot para sa karaniwang average na pamilya.
 • Nakatutulong ito para sa isang negosyante o samahan para sa pagbubukas ng kanyang negosyo o tindahan sa isang partikular na rehiyon mula nang gamitin ang pormulang ito para sa pagtiyak ng kita mula sa populasyon ng lugar. Maaaring kunin ng samahan ang desisyon na magbukas / huwag buksan ang isang tindahan sa mga lugar na mayroong mas mataas na kita sa kumpanya sa kumpara sa mga lugar na may mas mababang isa dahil nakakatulong itong suriin ang mga pagkakataong makabuo ng mas maraming kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga kalakal, bilang higit na kita sa bawat capita higit na kapangyarihan sa paggastos ng bayan.
 • Ang gobyerno ay maaaring kumuha ng sapat na mga pagpapasyang sosyo-ekonomiko para sa pagpapaunlad ng mga partikular na lugar batay sa PCI

Konklusyon

 • Ang kita ng bawat capita ay ang halaga ng perang kinita bawat tao sa isang partikular na rehiyon o lugar na pangheograpiya,
 • Ginagamit ito upang malaman ang pamantayan ng pamumuhay bawat tao para sa isang populasyon ng isang rehiyon o lugar na pangheograpiya.
 • Ito bilang isang sukatan ay may mga limitasyon tulad nito ay hindi isinasaalang-alang ang implasyon, hindi pagkakapantay-pantay ng pakinabang sa pananalapi, kahirapan, kayamanan, o pagtipid.
 • Mga tulong sa paggawa ng mga desisyon sa negosyo, sosyo-ekonomiko ng mga pribado / organisasyon ng gobyerno.