Buong Form ng ESI (Kahulugan, Mga Pakinabang) | Kumpletuhin ang Patnubay sa ESI

Buong Form ng ESI - Insurance ng Estado ng Mga empleyado

Ang buong porma ng ESI ay ang Insurance ng Estado ng mga empleyado at itinatag ito noong 24 Pebrero 1952 upang gumana bilang isang pamamaraan ng segurong pangkalusugan para sa mga empleyado ng India at ang pondong ito ay pinamamahalaan lamang ng ESIC (Mga empleyado ng State Insurance Corporation) ayon sa mga patakaran at mga regulasyong ibinigay sa Batas ng Seguro ng Estado ng Mga empleyado, 1948 (kilala rin bilang ESI Act, 1948).

Maikling Kasaysayan ng ESI

Ang Gobyerno ng India ay humirang kay Propesor B.N. Adarkar noong Marso 1943, upang gumawa ng isang ulat tungkol sa KANYANG (scheme ng segurong pangkalusugan) para sa mga manggagawang pang-industriya sa India. Nang maglaon ang ulat ay naging batayan para sa pagbuo ng Batas ng Seguro ng Estado ng Mga empleyado, 1948 na nag-highlight ng pangalagaan ang mga empleyado ng India mula sa mga kadahilanan tulad ng karamdaman, pisikal na kapansanan (pansamantala / permanenteng), maternity, ang pagkamatay na naganap dahil sa pinsala sa lugar ng trabaho na sa huli ay nakakaapekto sa kanilang kakayahang kumita.

Ang Scheme ng Seguro ng Estado ng mga empleyado ay ipinatupad nang una sa Kanpur noong Pebrero 24, 1952. Ang Batas ng Seguro ng Estado ng Mga empleyado ay una lamang para sa mga manggagawa sa pabrika ngunit sa paglipas ng panahon na ang Batas ay naging naaangkop para sa lahat ng mga establisimiyento na gumagamit ng isang minimum na 10 manggagawa. Noong Marso 31, 2016, ang pangkalahatang mga nakikinabang sa Insurance ng Estado ng Mga empleyado ay humigit-kumulang na 82.8 milyon.

Mga layunin ng Batas ESI, 1948

Ang Batas ng ESI, 1948 ay nabuo lamang para sa layunin ng pag-aalok ng kaluwagan sa pananalapi sa panahon ng mga contingency tulad ng maternity, pansamantala o permanenteng kapansanan, sakit, pagkamatay na nangyari bilang isang resulta ng pinsala sa lugar ng trabaho, atbp. Ang mga manggagawa sa India ay nagtatrabaho hindi lamang sa mga pabrika kundi pati na rin sa mga establisimiyento na mayroong minimum na 10 empleyado kasama na rin ang kanilang mga dependents.

Mga Entity na Sakop sa ilalim ng ESI

 • Ang Scheme ng Seguro sa Estado ng Mga empleyado ay ipinatupad sa buong bansa at sa bawat estado maliban sa Manipur at Arunachal Pradesh. Ang Scheme ng Seguro ng Estado ng Mga empleyado ay pinalawak na ngayon sa mga sinehan, preview ng mga sinehan, hotel, restawran, tindahan, mga establisyemento ng pahayagan, atbp. Ang Scheme ng Seguro para sa Estado ng Mga empleyado ay naaangkop din sa mga institusyong Medikal at Pribadong institusyong pang-edukasyon na mayroong minimum na 10 empleyado. .

Mga Dokumentong Kinakailangan para sa Pagrehistro sa ESI

Ang mga dokumentong kinakailangan para sa Pagrehistro ng Seguro ng Estado ng Mga empleyado ay ibinibigay sa ibaba-

 1. Pan Card ng kumpanya o pagtatatag ng negosyo
 2. Pagharap sa mga dokumento ng patunay ng kumpanya o pagtatatag ng negosyo
 3. Kung ang kumpanya ay Pribadong Limitado, dapat itong magsumite ng mga kopya ng Sertipiko ng Pagpaparehistro
 4. Ang Certificate of Rehistro o Lisensya na maaaring madaling makuha sa ilalim ng Factories Act o Shops and Establishment Act
 5. Sertipiko ng Pagpaparehistro para sa bawat kumpanya.
 6. Detalye ng listahan ng mga manggagawa kasama ang buwanang suweldo na kanilang natatanggap.
 7. Listahan ng mga kasosyo, direktor, at shareholder ng kumpanya.
 8. Ang mga pahayag ng bangko ng kumpanya kasama ang mga bilang ng katibayan na nagsasaad kung kailan nagsimula ang operasyon nito.

Proseso at Pamamaraan pagkatapos ng Pagpapatunay ng Form

Ang sumusunod na pamamaraan ay dapat sundin ng isang indibidwal upang maaprubahan para sa pagpaparehistro ng ESI ng isang pagtatatag o isang kumpanya-

 1. Ang Form-1 (Form para sa Pagrehistro ng Mga empleyado) ay dapat na napunan ng maayos at isinumite ng kumpanya o isang pagtatatag ng negosyo upang mag-aplay para sa pagpaparehistro ng State Insurance ng Mga empleyado.
 2. Maaari ring punan at isumite ng mga empleyado ang Form-1 sa opisyal na website ng ESIC.
 3. Ang kumpanya o isang pagtatatag ng negosyo ay tatanggap ng labing pitong digit na numero ng pagpaparehistro pagkatapos ng aplikasyon nito at lahat ng mga dokumento ay dapat na ma-verify at maaprubahan. Matapos matanggap ang numerong ito, ang kumpanya o pagtatatag ng negosyo ay maaaring mag-file para sa kanilang pag-file.
 4. Ang mga empleyado na nagparehistro sa ilalim ng iskema ng ESIC ay dapat makatanggap ng isang ESI card sa sandaling isumite nila ang kanilang mga form kasama ang kanilang mga detalye at litrato.
 5. Ang anumang karagdagang mga pagbabago tulad ng pagdaragdag ng mga manggagawa, atbp ay dapat na ma-intimate sa ESIC.
Tandaan

Ang mga dokumentong kinakailangan para sa pag-angkin ng mga pagbabalik ng State Insurance ng mga empleyado ay rehistro ng pagdalo, pagrehistro para sa Form-6, rehistro ng sahod, libro ng inspeksyon, rehistro ng mga aksidente, at pagbabalik at buwanang mga invoice na isinumite para sa ESI.

Ano ang mga Pakinabang ng ESI?

Nag-aalok ang Insurance ng Estado ng Mga empleyado ng medikal sa anumang uri ng pinsala, kapansanan, sakit, maternity o kahit kamatayan (dahil sa pinsala sa lugar ng trabaho), atbp at mga benepisyo sa pananalapi habang walang trabaho sa mga manggagawa sa India at kanilang mga umaasa. Ang mga benepisyo ng ESI scheme ay tinalakay nang detalyado sa ibaba-

# 1 - Mga Pakinabang sa Medikal - Nagbibigay ang ESIC ng kinakailangang makatuwirang pangangalagang medikal sa mga empleyado ng India at alagaan ang kanilang pangkalahatang gastos sa medisina. Ang isang empleyado ay kwalipikado upang mag-angkin ng mga benepisyong medikal mula sa ESIC mula sa unang araw ng kanyang trabaho.

# 2 - Mga Pakinabang sa Maternity - Tinitiyak ng ESIC na ang isang babaeng empleyado ay tumatanggap ng mga benepisyo sa panahon ng kanyang maternity. Ang babaeng empleyado ay tatanggap ng 100 porsyento ng average na pang-araw-araw na suweldo para sa isang panahon na hindi kukulangin sa 26 na linggo mula sa oras na siya ay magtrabaho, 6 na linggo sakaling magkaroon siya ng pagkalaglag at 12 linggo kung sakaling pumili siya para sa pag-aampon.

# 3 - Mga Pakinabang sa Physical Disability - Tinitiyak ng ESIC na ang empleyado na nagdurusa mula sa pisikal na kapansanan ay tumatanggap ng kanyang buwanang suweldo para sa pangkalahatang panahon ng pinsala kung sakaling ang kapansanan ay pansamantala at para sa buong buhay kung ang pareho ay isang permanenteng kalikasan.

# 4 - Allowance ng Walang Trabaho - Nag-aalok ang ESIC ng buwanang cash allowance para sa isang panahon na hindi mas mababa sa 24 buwan sa mga kaso ng kawalang-bisa ng isang permanenteng kalikasan na nagmumula bilang isang resulta ng alinman sa hindi sinasadyang pagkawala ng trabaho o isang pinsala sa hindi trabaho.

# 5 - Pakinabang sa Pagkasakit - Tinitiyak ng empleyado ng State Insurance Corporation na ang mga empleyado ay makakatanggap ng suweldo kahit na sa panahon ng mga medikal na dahon.

# 6 - Nakasalalay na Pakinabang - Nagbibigay pa ang ESIC ng buwanang pagbabayad sa mga nakaligtas na dependant sakaling mamatay ang empleyado ng India bilang resulta ng pinsala sa lugar ng trabaho.

Konklusyon

Ang ESI ay itinatag noong Pebrero 24, 1952. Ang iba pang mga benepisyo ng ESI ay ang mga gastos sa libing, paggastos sa pagkakakulong, pagsasanay sa bokasyonal, rehabilitasyong pisikal, at pagsasanay sa pag-gradate ng kasanayan na ibinigay sa ilalim ng RGSKY (Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana). Ang ESI ay sapilitan para sa mga tagapag-empleyo na sumasailalim sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat ng scheme ng Seguro ng Estado ng Mga empleyado.

Ang benepisyo na karapat-dapat matanggap ng isang empleyado mula sa ESI ay maipapasa sa kanyang mga umaasa sakaling makilala niya ang isang hindi pa napapanahong kamatayan dahil sa anumang kapahamakan na naganap sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang isang pagtatatag na nakarehistro sa Mga Seguro ng Estado ng empleyado ay may karapatang makatanggap ng mga benepisyo nito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang lahat ng mga kontribusyon na kinakailangang gawin ay dapat gawin sa loob ng maximum na dalawampu't isang araw mula sa pagtatapos ng nakaraang buwan.