Saklaw na Pinangalanang VBA | Paano Lumikha at Gumamit ng Mga Pinangalanang Saklaw?

Saklaw na Pinangalanang Excel VBA

Kapag nagtatrabaho kami sa isang malaking halaga ng data upang maiwasan ang pagtukoy sa isang partikular na mga saklaw ng cell o cell na karaniwang ginagawa namin ang mga pinangalanang saklaw at pinapayagan kaming sumangguni sa kinakailangang saklaw ng cell sa pamamagitan ng pinangalanang saklaw. Sa VBA upang lumikha ng saklaw ng pangalan mayroon kaming Add Name Function.

Maaari kaming pumili ng isang cell o saklaw ng mga cell at bigyan ito ng isang pangalan. Matapos pangalanan ang mga cell maaari kaming mag-refer sa mga cell na iyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga tinukoy na pangalan sa halip na isang karaniwang mga sanggunian sa hilera o haligi.

Maaari mong i-download ang VBA Named Range Excel Template na ito dito - VBA Named Range Excel Template

Paano Lumikha ng Mga Pinangalanang Saklaw?

Ito ay isang lakad sa trabaho sa parke upang lumikha ng mga pinangalanang saklaw. Ang unang bagay na kailangan nating gawin ay upang makilala ang mga cell na nais naming lumikha ng saklaw ng pangalan sa excel.

Para sa isang halimbawa tingnan ang larawan sa ibaba.

Upang makarating ang kita sa B4 cell na inilapat ko ang formula B2 - B3.

Ito ang karaniwang bagay na ginagawa ng lahat. Ngunit paano ang tungkol sa paglikha ng mga Pangalan at ilapat ang formula ng isang bagay tulad ng "Sales" - "Gastos".

Maglagay ng isang cursor sa cell B2> Pumunta sa kahon ng Pangalan at tawagan ito bilang Pagbebenta.

Maglagay ng isang cursor sa B3 cell at tawagan itong Gastos.

Ngayon sa haligi ng tubo, maaari naming i-refer ang mga pangalang ito sa halip na mga sanggunian sa cell.

Ito ang pangunahing bagay tungkol sa Named Ranges.

Paano Lumikha ng Named Ranges gamit ang VBA Code?

Halimbawa # 1

Naisip mo na bang lumikha ng isang pinangalanang saklaw gamit ang VBA Code?

Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang lumikha ng pinangalanang saklaw.

Hakbang 1: Tukuyin ang variable bilang "Saklaw".

Code:

 Sub NamedRanges_Example () Dim Rng As Range End Sub 

Hakbang 2: Itakda ngayon ang variable na "Rng" sa mga tukoy na cell na nais mong pangalanan.

Code:

 Sub NamedRanges_Example () Dim Rng As Range Set Rng = Saklaw ("A2: A7") End Sub 

Hakbang 3: Paggamit ng object na "ThisWorkbook" na pag-access sa Mga Pangalang Ari-arian.

Mayroon kaming napakaraming mga parameter sa Mga Pangalan. Idagdag paraan Nasa ibaba ang mga paliwanag.

[Pangalan]: Walang pangalan ang pangalan ngunit ano ang pangalan na nais naming ibigay sa saklaw na tinukoy namin.

Habang pinangalanan ang cell hindi ito dapat maglaman ng anumang mga espesyal na character maliban sa underscore (_) na simbolo at hindi ito dapat maglaman din ng mga space character, hindi ito dapat magsimula sa mga halagang may bilang.

[Tumutukoy sa]: Ito ay walang anuman kung ano ang saklaw ng mga cell na tinutukoy namin.

Sa palagay ko ang dalawang mga parameter na ito ay sapat na mahusay upang simulan ang mga paglilitis.

Hakbang 4: Sa pangalan, ipinasok ng argumento ang pangalang nais mong ibigay. Pinangalanan ko bilang "SalesNumber".

Code:

 Sub NamedRanges_Example () Dim Rng As Range Set Rng = Saklaw ("A2: A7") ThisWorkbook.Names.Add Name: = "SalesNumber" End Sub 

Hakbang 5: Sa tumutukoy sa argument ipasok ang hanay ng mga cell na nais naming likhain. Sa pangalan ng variable na "Rng" naitalaga na namin ang saklaw ng mga cell bilang A2 hanggang A7, kaya ibigay ang argument bilang "Rng".

Code:

 Sub NamedRanges_Example () Dim Rng As Range Set Rng = Saklaw ("A2: A7") ThisWorkbook.Names.Add Name: = "SalesNumber", Tumutukoy sa: = Rng End Sub 

Ok, ang code na ito ay lilikha ng pinangalanang saklaw para sa mga cell mula A2 hanggang A7.

Ngayon sa worksheet, lumikha ako ng ilang mga numero mula A2 hanggang A7.

Sa A8 cell, nais kong magkaroon ng kabuuan ng mga nasa itaas na numero ng cell. Gamit ang pinangalanang saklaw, lilikha kami ng isang SUM ng mga numerong ito.

Code:

 Sub NamedRanges_Example () Dim Rng As Range Set Rng = Saklaw ("A2: A7") ThisWorkbook.Names.Add Name: = "SalesNumber", RefersTo: = Rng Range ("A8"). Value = WorksheetFunction.Sum (Range ( "SalesNumber")) End Sub 

Kung manu-mano mong pinatakbo ang code na ito o sa pamamagitan ng pagpindot sa f5 key pagkatapos, makukuha namin ang kabuuan ng isang pinangalanang saklaw sa cell A8.

Ito ang pangunahing dapat-malaman na mga katotohanan tungkol sa "Named Ranges".

Halimbawa # 2

Sa VBA gamit ang RANGE object, maaari kaming mag-refer sa mga cell. Katulad nito, maaari rin tayong mag-refer sa mga cell na iyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pinangalanang saklaw din.

Halimbawa, sa halimbawa sa itaas, pinangalanan namin ang cell B2 bilang "Sales" at B3 bilang "Gastos".

Sa pamamagitan ng paggamit ng totoong sanggunian ng cell tinutukoy namin ang mga cell na tulad nito.

Code:

 Sub NamedRanges () Saklaw ("B2"). Piliin ang 'Mapipili nito ang Saklaw ng B2 cell ("B3"). Piliin ang' Pipiliin nito ang B3 cell End Sub 

Dahil nilikha na namin ang mga cell na ito maaari kaming mag-refer sa paggamit ng mga pangalang iyon tulad ng nasa ibaba.

Code:

 Sub NamedRanges () Saklaw ("Sales"). Piliin ang 'Pipili ito ng cell na pinangalanan bilang "Sales" ibig sabihin, B2 cell Range ("Cost"). Piliin ang' Mapipili nito ang cell na pinangalanan bilang "Cost" ie B3 cell End Sub 

Tulad nito gamit ang Named Ranges, maaari naming magamit ang mga cell na iyon. Gamit ang mga pinangalanang ito maaari nating kalkulahin ang halaga ng kita sa cell B4. Para sa pangalang ito sa cell B4 bilang Kita.

Ngayon sa editor ng VBA ilapat ang code na ito.

Code:

 Sub NamedRanges_Example1 () Saklaw ("Kita"). Halaga = Saklaw ("Sales") - Saklaw ("Gastos") End Sub 

Kalkulahin nito ang halaga ng kita sa cell na pinangalanang "Kita".