Pag-andar ng COS sa Excel (Formula, mga halimbawa) | Paano Gumamit ng COS Function?

Ang pagpapaandar ng COS Excel ay isang inbuilt na trigonometric function sa excel na ginagamit upang makalkula ang halaga ng cosine ng naibigay na bilang o sa mga term o trigonometry ang halaga ng cosine ng isang naibigay na anggulo, narito ang anggulo ay isang numero sa excel at ang pagpapaandar na ito ay tumatagal lamang ng isang argumento alin ang ibinigay na input number.

Pag-andar ng COS Excel

Ito ay isang built-in na pagpapaandar sa MS Excel. Ito ay ikinategorya sa ilalim ng Mga Pag-andar ng Math sa MS Excel. Ibinabalik ng pagpapaandar ang cosine ng isang anggulo na ibinigay sa mga radian. Ang parameter ay ang halaga ng anggulo kung saan makakalkula ang cosine. Ang anggulo ay maaaring kalkulahin gamit ang pagpapaandar ng RADIANS o i-multiply ito sa pamamagitan ng PI () / 180.

Form ng COS

Ang Formula ng COS sa Excel ay ang mga sumusunod:

Ang Formula ng COS sa excel ay may isang argument na isang kinakailangang parameter.

  • numero = Ito ay isang kinakailangang parameter. Ipinapahiwatig nito ang anggulo kung saan makakalkula ang cosine.

Paano Gumamit ng COS Function sa Excel?

Ang COS ay maaaring magamit sa Excel Worksheet bilang isang Worksheet (WS) function pati na rin sa Excel VBA. Bilang isang pagpapaandar sa WS, maaari itong ipasok bilang isang bahagi ng pormula ng COS sa isang cell ng isang worksheet. Bilang isang pagpapaandar ng VBA, maaari itong ipasok sa VBA code.

Maaari mong i-download ang template na ito ng COS Function Excel dito - Template ng COS Function Excel

Sumangguni sa mga halimbawang ibinigay sa ibaba upang higit na maunawaan.

Halimbawa # 1 - Kalkulahin ang halaga ng cos (0)

Sa halimbawang ito, ang cell B2 ay naglalaman ng halaga ng anggulo kung saan dapat kalkulahin ang cosine. Ang Cell C2 ay may pormula ng COS na nauugnay dito na kung saan ay RADIANS. Ang COS sa excel ay nakatalaga sa D2 cell. Ang RADIANS (B2) ay 0. Dagdag dito, ang COS ay inilapat sa 0 na kung saan ay 1.

Samakatuwid, ang nagresultang cell D2 ay may halagang 1 bilang COS (0) ay 1.

Halimbawa # 2 - Kalkulahin ang halaga ng cos (30)

 Sa halimbawang ito, ang cell B3 ay naglalaman ng halaga ng anggulo kung saan dapat kalkulahin ang cosine. Ang Cell C3 ay may pormula ng COS na nauugnay dito na kung saan ay RADIANS. Ang COS sa excel ay nakatalaga sa D3 cell. Ang RADIANS (B3) ay 0.523598776. Dagdag dito, ang COS ay inilapat sa 0.523598776 na kung saan ay 0.866025404.

Samakatuwid, ang nagresultang cell D3 ay may halaga na 1 bilang COS (0.523598776) ay 1.

Halimbawa # 3 - Kalkulahin ang halaga ng cos (45)

Sa halimbawang ito, ang cell B4 ay naglalaman ng halaga ng anggulo kung saan dapat kalkulahin ang cosine. Ang Cell C4 ay may pormula ng COS na nauugnay dito na kung saan ay RADIANS. Ang COS ay nakatalaga sa D4 cell. Ang RADIANS (B3) ay 0.523598776. Dagdag dito, ang COS ay inilapat sa 0.785398163 na kung saan ay 0.707106781.

Samakatuwid, ang nagresultang cell D4 ay may halaga na 1 bilang COS (0.707106781) ay 1.

Halimbawa # 4 - Kalkulahin ang halaga ng cos (60)

Sa halimbawang ito, ang cell B5 ay naglalaman ng halaga ng anggulo kung saan dapat kalkulahin ang cosine. Ang Cell C5 ay may pormula ng COS na nauugnay dito na kung saan ay RADIANS. Ang COS ay nakatalaga sa D5 cell. Ang RADIANS (B5) ay 1.047197551. Dagdag dito, ang COS ay inilapat sa 1.047197551 na kung saan ay 0.5.

Samakatuwid, ang nagresultang cell D5 ay may halaga na 0.5 habang ang COS (1.047197551) ay 0.5.

Halimbawa # 5 - Kalkulahin ang halaga ng cos (90)

Sa halimbawang ito, naglalaman ang cell B6 ng halaga ng anggulo kung saan dapat kalkulahin ang cosine. Ang Cell C6 ay may isang formula ng COS na nauugnay dito na kung saan ay B6 * PI () / 180. Ang COS ay nakatalaga sa D6 cell. 90 * PI () / 180 ay 1.570796327. Ang halaga ng PI () ay 3.14159. Kaya, ito ay 90 * (3.14159 / 180) = 1.570796327. Dagdag dito, ang COS ay inilapat sa 1.570796327 na kung saan ay 6.12574E-17.

Samakatuwid, ang nagresultang cell D6 ay may 6.12574E-17 bilang COS (1.570796327) ay 6.12574E-17.

Mga bagay na dapat tandaan tungkol sa COSPag-andar sa Excel

  • Ang COS sa excel ay laging inaasahan ang mga radian bilang parameter na kung saan makakalkula ang cosine.
  • Kung ang anggulo ay nasa degree, dapat itong kalkulahin gamit ang pagpapaandar ng RADIANS o i-multiply ang anggulo ng PI () / 180.

Paggamit ng paggana ng COS sa Excel VBA

Ang COS sa excel ay maaaring magamit sa Excel VBA tulad ng sumusunod. Naghahatid ito ng parehong layunin na makuha ang halaga ng cosine ng anggulong ibinigay.

Syntax: COS (Bilang)

Halimbawa ng VBA # 1

 Dim val1 Bilang Double val1 = Cos (0) val1: 1

Dito, ang val1 ay isang variable. Ito ay idineklara bilang Dobleng na nagpapahiwatig na maaari itong humawak ng data na may dobleng uri ng data. Ang cosine ng 0 ay 1. Samakatuwid ang val1 ay nagtataglay ng halaga 1.

Halimbawa ng VBA # 2

Const pi = 3.1415 Dim val Bilang Doble ' I-convert ang 45 degree sa mga radian sa pamamagitan ng pag-multiply ng pi / 180. val = Cos (45 * pi / 180) 'Ang variable val ay katumbas ngayon sa 0.7071067 

Dito, ang anggulo 45 ay na-convert sa mga radian gamit ang parehong formula ng COS na ginamit sa worksheet ng Excel.

Kung ang isang hindi numerong halaga ay ibinigay sa Cos sa excel pagkatapos, ito ay babalik Type Mismatch error sa Excel VBA code.