Naipon na Pag-halaga (Kahulugan, Formula) | Paano Makalkula?

Ano ang Pinagsamang Pagkuha?

Ang naipon na pagbawas ng halaga ng isang pag-aari ay ang halaga ng pinagsama-samang pagbawas na sisingilin sa pag-aari mula pa noong petsa ng pagbili nito hanggang sa petsa ng pag-uulat. Ito ay isang kontra-account, na kung saan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili ng pag-aari at ang halaga ng pagdadala sa sheet ng balanse at madaling magagamit bilang isang linya ng item sa ilalim ng naayos na seksyon ng asset sa balanse.

Naipon na Pormula ng Pagkakauga

Ang pagkalkula ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng gastos sa pamumura na sisingilin sa kasalukuyang panahon sa pamumura sa simula ng panahon habang binabawas ang gastos sa pamumura para sa isang itinapon na pag-aari.

Naipon na formula ng pamumura = Naipon na pamumura sa pagsisimula ng panahon + Gastos ng pamumura para sa panahon - Naipon na pamumura sa mga assets na natapon

Mga halimbawa

Tingnan natin ang ilang simple at advanced na mga halimbawa upang mas maunawaan ang pagkalkula.

Maaari mong i-download ang Template ng Formula ng Pagkuha ng Pagkuha ng Akumulasyon dito - Template ng Formula ng Pagkuha ng Pagkuha ng Akumulasyon

Halimbawa # 1

Isaalang-alang natin ang halimbawa ng kumpanya A na bumili ng isang piraso ng kagamitan na nagkakahalaga ng $ 100,000 at may kapaki-pakinabang na buhay na 5 taon. Ang kagamitan ay hindi inaasahan na magkaroon ng anumang halaga ng pagliligtas sa pagtatapos ng kapaki-pakinabang na buhay nito. Ang kagamitan ay dapat mabawasan sa isang tuwid na pamamaraan. Tukuyin ang naipon na pamumura sa pagtatapos ng ika-1 taon at ika-3 taon.

Nasa ibaba ang data para sa pagkalkula ng naipon na pamumura sa pagtatapos ng ika-1 taon at ika-3 taon.

Dahil gagamitin ng kumpanya ang kagamitan para sa susunod na 5 taon, ang gastos ng kagamitan ay maaaring kumalat sa susunod na 5 taon. Ang taunang pagbawas ng halaga para sa kagamitan ayon sa tuwid na pamamaraan na maaaring kalkulahin bilang,

Taunang pagbawas ng halaga = $ 100,000 / 5 = $ 20,000 sa isang taon sa susunod na 5 taon.

Samakatuwid, ang pagkalkula pagkatapos ng ika-1 taon ay -

Naipon na formula ng pamumura pagkalipas ng ika-1 taon = Pagkabawas ng halaga ng acc sa simula ng taon 1 + Pag-uros sa loob ng taon

= 0 + $20,000

= $20,000

Samakatuwid, pagkatapos ng ika-2 taon ay magiging -

Naipon na formula ng pamumura pagkalipas ng ika-2 taon = Pagbawas ng halaga ng acc sa simula ng taon 2 + Pag-uros sa loob ng taon 2

= $20,000 + $20,000

= $40,000

Samakatuwid, pagkatapos ng ika-3 taon ay magiging -

Naipon na formula ng pamumura pagkalipas ng ika-3 taon = Pagbawas ng halaga ng acc sa simula ng taon 3 + Pag-uros sa loob ng taon 3

= $40,000 + $20,000

= $60,000

Halimbawa # 2

Kalkulahin natin ang naipon na pamumura sa pagtatapos ng taong pinansyal na natapos noong Disyembre 31,2018, batay sa sumusunod na impormasyon:

  • Gross Cost noong Enero 1, 2018: $ 1,000,000
  • Pagbabawas ng halaga ng acc noong Enero 1, 2018: $ 250,000
  • Ang kagamitan na nagkakahalaga ng $ 400,000 na may acc depreciation na $ 100,000 ay itinapon noong Enero 1, 2018
  • Ang makinarya ay dapat mabawasan sa tamang pamamaraan sa paglipas ng kapaki-pakinabang na buhay (5 taon)

Nasa ibaba ang data para sa pagkalkula ng naipon na pamumura sa pagtatapos ng taong pinansyal na natapos noong Disyembre 31, 2018

Alinsunod sa tanong, Ang pamumura sa loob ng isang taon ay kakalkulahin bilang,

Ang pamumura sa loob ng isang taon = Malubhang gastos / Kapaki-pakinabang na buhay

= $1,000,000 / 5

Ang pamumura sa loob ng isang taon = $200,000

Samakatuwid, ang pagkalkula ng Naipon na pamumura sa Disyembre 31, 2018, ay magiging

Naipon na pamumura noong Disyembre 31, 2018, = Pagbawas ng halaga ng acc tulad ng sa Enero 1, 2018, + Pagbawas ng halaga sa loob ng isang taon - Pagbawas ng halaga ng acc para sa pagtatapon ng asset

Naipon na pamumura noong Disyembre 31, 2018 = $ 250,000 + $ 200,000 - $ 100,000

= $350,000

Kaugnayan at Paggamit

Mula sa pananaw ng accounting, ang naipon na pamumura ay isang mahalagang aspeto dahil nauugnay ito para sa mga assets na napapital. Ang mga assets na naka-capitalize ay nagbibigay ng halaga hindi lamang sa loob ng isang taon ngunit higit sa isang taon, at inireseta ng mga prinsipyo sa accounting na ang mga gastos at ang kaukulang benta ay dapat makilala sa parehong panahon ayon sa tumutugma na konsepto. Upang matugunan ang prinsipyong ito ng pagtutugma sa kaso ng napapitalang mga assets, ginagamit ng mga accountant sa buong mundo ang proseso na tinatawag na pamumura.

Ang gastos sa pamumura ay isang bahagi ng kabuuang naka-capitalize na assets na kinikilala sa pahayag ng kita mula sa taong binili, at sa natitirang kapaki-pakinabang na buhay ng pag-aari. Kasunod, ito ang kabuuang halaga ng pag-aari na nabawasan mula sa petsa ng pagbili nito hanggang sa petsa ng pag-uulat. Ang halaga ng naipon na pamumura para sa isang asset ay nagdaragdag sa habang buhay ng pag-aari, habang ang gastos sa pamumura ay patuloy na sisingilin laban sa pag-aari, na sa kalaunan ay nababawas ang dala ng halaga ng pag-aari. Tulad ng naturan, makakatulong din ito sa isang accountant na subaybayan kung gaano karaming kapaki-pakinabang na buhay ang natitira para sa isang asset.