Premium sa Stock (Kahulugan, Halimbawa) | Securities Premium Account

Ang Premium on Stock ay tinukoy bilang ang halaga ng labis na pera kung saan ang mga namumuhunan ng kumpanya ay handa na magbayad sa kumpanya para sa pagbili ng stock ng kumpanya sa par na halaga nito at kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng par na halaga ng pagbabahagi na inisyu mula sa pag-isyu presyo

Ano ang Premium sa Karaniwang Stock?

Ang isang premium sa stock ay nagha-highlight ng bilang ng mga mamumuhunan na handang magbayad bilang karagdagan sa par na halaga ng stock. Ito ay isang pahiwatig ng halaga ng pagbabahagi at mga inaasahan mula sa merkado para sa tukoy na kumpanya. Ang firm ay dapat na lumampas sa mga inaasahan sa merkado o panatilihing interesado ang mga namumuhunan sa mga prospect ng kumpanya, na magbabayad sa kanila ng higit sa par na halaga ng pagbabahagi.

Halimbawa ng Premium sa Stock

Isaalang-alang natin ang isang simpleng halimbawa. Sabihin na si G. Frank ay nagpapatakbo ng isang restawran na may 4 pang shareholder. Nais ni G. Frank na maglabas ng karagdagang 2,500 pagbabahagi ng $ 10 par stock sa mga bagong namumuhunan para sa pagtaas ng karagdagang kapital para sa mga proyektong pampapalawak. Dahil ang restawran ay mahusay na gumaganap, at kinikilala ng mga namumuhunan ang mga potensyal sa hinaharap, ang mga namumuhunan ay handang magbayad ng $ 30 para sa bawat pagbabahagi. Sa kasong ito, ang pagkakaiba ng $ 20 ay ang premium na halaga sa stock.

Accounting para sa Stock Premium

Ang accounting para sa stock premium ay medyo simple. Ginamit ang karaniwang stock account para sa pagtatala ng par na halaga ng stock na inisyu, at isang hiwalay na account na tinukoy bilang 'bayad na bayad na higit sa par' ang ginagamit para sa pagtatala ng premium. Ang account na ito ay isang equity account na kumakatawan sa bilang ng mga namumuhunan sa pera na nag-ambag patungo sa firm bilang karagdagan sa par na halaga ng stock. Ang mga entry sa journal para sa pareho ay maaaring nakasulat sa mga sumusunod sa pamamagitan ng pagpapalawak ng halimbawa sa itaas na may kinakailangang paliwanag:

Kung ang karagdagang stock ay inisyu sa isang premium, ang pagbibigay ng stock ay naitala sa pamamagitan ng pag-debit ng cash para sa $ 75,000 [2,500 pagbabahagi * $ 10 par na halaga]; pagkredito ng karaniwang stock para sa $ 25,000 [2,500 pagbabahagi * $ 10 par na halaga]. Karagdagang pagkredito sa balanse ng $ 50,000 [$ 75,000 - $ 25,000] ibig sabihin, bayad na kabisera na lampas sa batayang halaga na $ 25,000. Maaaring obserbahan ng isa na ang paggamit ng karaniwang stock ay para lamang sa pagtatala ng par na halaga ng mga bagong ibinigay na pagbabahagi. Bukod pa rito, itinatala ng bayad na bayad na kapital na account ang buong premium na handang bayaran ng mga bagong namumuhunan para sa mga pagbabahagi.

Ang mga entry ay may iba't ibang paggamot sa pagrekord kapag ang halaga ng premium ng seguridad ay natanggap sa pera ng Application at pati na rin sa pera ng Allotment.

Kung ang premium na pera ay natatanggap ng pera ng aplikasyon, hindi ito kredito nang direkta sa Securities Premium Account. Natanggap ang application, ngunit dahil may mga posibilidad ng pagtanggi, kailangang maghintay ang isang tao hanggang sa tanggapin at matapos ang aplikasyon. Ang mga entry ay:

Magkakaroon din ng mga oras na ang stock premium ay nakolekta gamit ang allotment money. Ang mga entry sa journal ay:

Dagdag dito, sa paglipat ng pera ng aplikasyon, ang magiging entry ay

Ang isang mahalagang puntong dapat pansinin dito ay kung sakaling may natanggap na paunang halaga sa panahon ng aplikasyon, ang nasabing pera ay dapat na ayusin patungo sa share allotment account. Gayunpaman, una ang paunang pera ay dapat na maiakma laban sa nominal na halaga ng pagbabahagi, at kung may anumang balanse na nananatili, ito ay maiakma laban sa premium na seguridad na account.

Ang account ay nakalista sa seksyon ng equity ng balanse at sa ibaba lamang ng karaniwang stock account.

  • Dapat mahigpit na tandaan ng bawat firm na ang stock premium ay isang hindi maipamahaging reserba. Maaari itong magamit ng eksklusibo para sa hangarin na tinukoy sa mga by-law ng kumpanya. Hindi ito maaaring isaalang-alang para sa anumang ibang layunin.
  • Dapat gamitin ang stock premium para sa pagbabayad ng mga gastos na nauugnay sa equity tulad ng mga bayarin ng Underwriter.
  • Hindi pinahihintulutan ang mga firm na magamit ang bahagi ng pagbabahagi para sa pagbabayad ng dividend sa mga shareholder o para sa pagtanggal ng mga pagkalugi sa pagpapatakbo.
  • Maaari din itong magamit para sa mga isyu sa bonus sa mga stakeholder. Ang mga gastos at gastos na nauugnay sa pagbibigay ng mga bagong pagbabahagi ay maaari ding maiakma mula sa premium ng pagbabahagi.

Tingnan natin ang isang malawak na halimbawa na may epekto dito sa parehong Journal at Balance Sheet:

Ang Andy Chemicals Ltd. ay nagkakaroon ng isang awtorisadong kapital na $ 10,00,000 na hinati sa 1,00,000 pagbabahagi ng $ 10 bawat isa. Nag-isyu sila ng 35,000 pagbabahagi sa mga direktor at 50,000 pagbabahagi sa pangkalahatang publiko sa premium na $ 1 bawat bahagi. Natanggap ang mga subscription nang buo, at ang pagbabahagi na ito ay inilaan.

Securities Premium Account

Ang Stock premium account na ito ay nilikha para sa mga tukoy na layunin at iba't ibang mga batas sa buong estado na dapat gamitin lamang ang account na ito para sa isang tukoy na layunin at walang ibang aktibidad.

Ginamit ang account para sa mga sumusunod na layunin:

  • Pag-isyu ng ganap na bayad na mga pagbabahagi ng bonus sa mga mayroon nang mga stakeholder. Dapat pansinin na hindi ito maaaring lumagpas sa limitasyon ng hindi na-isyu na ibinahaging kapital ng kompanya.
  • Pagsulat ng isyu ng mga pagbabahagi at debenture hal., Bayad na komisyon o diskwento na ibinigay sa isyu ng pagbabahagi.
  • Paggamit para sa pagsusulat ng anumang paunang gastos ng kumpanya;
  • Maaari ring magamit ang balanse sa pagbibigay ng premium na babayaran sa pagtubos ng debenture ng bahagi ng kagustuhan ng kumpanya.
  • Buy-back ng mga pagbabahagi nito.
  • Hindi ito dapat gamitin para sa mga pagbabayad sa dividend.