Personal na Kita (Kahulugan, Formula) | Paano Makalkula?

Ano ang Personal na Kita?

Ang personal na kita ay tumutukoy sa lahat ng mga kita na kinikita ng isang sambahayan sa isang naibigay na taon at may kasamang iba't ibang mga mapagkukunan tulad ng sahod, sahod, pamumuhunan, dividends, upa, kontribusyon na ginawa ng isang employer patungo sa anumang plano sa pensiyon, atbp.

 • Ang konseptong ito ay ginamit sa pag-compute ng nababagay na kabuuang kita ng pambansang ekonomiya. Ito ay naging isang pangunahing tool para sa mga namumuhunan kung saan madaling hinulaan ang hinaharap na pangangailangan para sa mga kalakal at serbisyo. Mayroong tatlong mga sukat ng pambansang kita kung aling ang personal na kita ang isa na iniulat sa pambansang kita at mga account ng produkto na pinapanatili Bureau of Economic Analysis.
 • Ito ang sukat ng kita na natatanggap ng sambahayan at may kasamang kita na hindi kinakailangang kinita ng mga ito at maaaring magkaroon ng anyo ng mga benepisyo sa seguridad panlipunan, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, kabayaran sa kapakanan, etc.
 • Ang hindi naipamahaging bahagi ng mga kita na hindi natanggap ng mga indibidwal, hindi tuwirang buwis sa negosyo at mga kontribusyon ng mga employer patungo sa seguridad ng lipunan ng mga empleyado nito ay ilang karagdagang mga halimbawa ng personal na kita.

Pormula ng Personal na Kita

PI = NI + Kita Kumita ngunit hindi Natanggap + Natanggap na Kita ngunit hindi Kumita

Kung saan,

 • PI = Personal na Kita
 • NI = Pambansang Kita

Maaari rin itong ipahayag sa mga sumusunod na form:

PI = Mga Bayad / Sahod na Natanggap + Natanggap na Interes + Natanggap na Paupahan + Natanggap na Divido + Anumang Mga Bayad sa Paglipat

O kaya

PI = NI - Mga Buwis sa Seguridad Panlipunan - Buwis sa Korporasyon - Hindi naipamahaging kita + Mga Pakinabang sa Seguridad sa Social + Mga Pakinabang sa Walang Trabaho + Pakinabang sa Welfare

Paliwanag

Ang mga sumusunod ay ang dalawang diskarte na ginagamit -

1) Sa unang diskarte, ang Personal na Kita ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuuan ng lahat ng kita na natanggap ng mga miyembro ng sambahayan.

PI = Mga Bayad / Sahod na Natanggap + Natanggap na Interes + Natanggap na Paupahan + Natanggap na Mga Divido + Anumang Mga Bayad sa Paglipat

Ang isang pangunahing bahagi ng personal na kita ay na-crop mula sa mga kadahilanan ng paggawa tulad ng lupa, paggawa, kapital, at negosyante na kasama ang upa, suweldo, sahod, interes, at kita ayon sa pagkakabanggit. Ilalarawan namin ang bawat sangkap nang detalyado ngayon.

# 1 - Mga Sahod / Sahod

Ang mga suweldo at sahod na kinita ng mga indibidwal at sambahayan ay bumubuo ng 60% ng personal na kita. Ang opisyal na term para sa paggawa ayon sa National Income and Products Account ay ang sahod, suweldo, at iba pang kita sa paggawa.

# 2 - Rent

Ang kita sa pag-upa na natatanggap ng mga indibidwal na kasapi ng sambahayan ay bahagi ng PI. Ang renta ay kinokolekta ng mga may-ari mula sa mga pag-aari, lupa, halaman o anumang kagamitan na ibinibigay sa renta. Ang mga porma ng renta ay humigit-kumulang 2 hanggang 3% ng personal na kita.

# 3 - Interes

Ang opisyal na term na ginamit para sa interes bilang isang sangkap sa personal na kita ay personal na kita ng interes ayon sa Pambansang Kita at mga account ng produkto na pinapanatili ng Bureau of Economic Standards. Ang interes ay nagmumula sa mga bank account, nakapirming mga security securities o bono, anumang iba pang anyo ng isang utang. Bumubuo ang interes ng 10 hanggang 13% na bahagi ng PI.

# 4 - Kita

Ang kita ay ang pagbabahagi na kinita ng negosyante sa kapital na namuhunan sa kanya sa negosyo. Ang dividend ay ang opisyal na pagpasok para sa kita sa pormula ng personal na kita. Ang divividend ay nag-iiba mula 2 hanggang 4% sa personal na kita. Mayroong iba pang mga paraan ng kita sa negosyo na hindi ipinamamahagi na tinatawag na panatilihin na kita at mga buwis sa korporasyon sa kita.

# 5 - Kita ng Proprietor

Sa pagmamay-ari at pakikipagsosyo, ang mga may-ari ay hindi tumatanggap ng suweldo o sahod sa halip ay natatanggap nila ang bahagi ng mga kita mula sa pakikipagsosyo na kilala bilang kita ng proprietor. Bumubuo ito ng humigit-kumulang 10% ng PI.

# 6 - Paglipat ng Mga Pagbabayad

Ang mga nabanggit na sangkap ay ang kita na kikitain at natanggap. Ang medyo bumubuo sa paligid ng 80 hanggang 85% ng personal na kita. Ang natitirang 15 hanggang 20% ​​ay nagmula sa mga bayad sa paglipat. Ang mga bayad sa paglipat ay ang kita na natanggap ngunit hindi nakuha ng mga kadahilanan ng paggawa. Pangunahing halimbawa ng mga pagbabayad sa paglipat ay mga benepisyo sa seguridad sa lipunan, pagbabayad sa kapakanan, at kompensasyon sa kawalan ng trabaho.

2) Sa pangalawang diskarte ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsasaayos ng Pambansang Kita sa kita na natanggap at kinita at kita na hindi nakuha ngunit natanggap.

PI = NI + Kita Kumita ngunit hindi Natanggap + Natanggap na Kita ngunit hindi Kumita

# 1 - Kumita sa Kita ngunit hindi Natanggap

Ang tatlong pangunahing kita na kinita ngunit hindi natanggap ay hindi naipamahaging kita, buwis sa seguridad sa lipunan at mga buwis sa korporasyon. Ang mga buwis sa seguridad sa lipunan ay ang kontribusyon na ibinibigay ng mga paggawa. Ang hindi naipamahaging kita ay ang bahagi ng mga kita na pinananatili ng negosyo para sa mga oportunidad sa negosyo sa hinaharap. Ang mga buwis sa korporasyon ay ang mga buwis na binabayaran ng mga korporasyon sa mga kita na nalilikha ng negosyo.

# 2 - Natanggap na Kita ngunit hindi Kumita

Ang tatlong pangunahing mapagkukunan ng natanggap ngunit hindi nakuha ay ang mga benepisyo sa seguridad sa lipunan, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, at pagbabayad sa kapakanan. Ang tatlong kita na ito ay natatanggap ng mga kasapi ng sambahayan mula sa gobyerno. Ang mga benepisyo sa seguridad ng lipunan ay binabayaran sa mga matatandang mamamayan, mga taong may kapansanan, at mga retiradong mamamayan.

Ang kompensasyon sa kawalan ng trabaho ay binabayaran ng gobyerno ng mga walang trabaho na sambahayan upang mapanatili ang normal na pamantayan ng pamumuhay. Ang huli ngunit hindi ang pinakamaliit na benepisyo sa kapakanan ay binabayaran ng gobyerno sa mga mahihirap na seksyon ng sambahayan.

Mga halimbawa

Ngayon ay ipaliwanag namin ang konsepto sa mga sumusunod na halimbawa.

Maaari mong i-download ang Template ng Excel ng Personal na Kinikita na Ito dito - Template ng Formula ng Personal na Kita na Excel

Halimbawa # 1

Ipagpalagay natin na ang indibidwal na si James ay may mga sumusunod na mapagkukunan ng kita.

Solusyon

Gamitin ang ibinigay na data para sa pagkalkula

PI = Salaries + Income Income + Rent Income + Dividend Income + Transfer Payment

Ang pagkalkula ay maaaring gawin tulad ng sumusunod:

 • PI = $ 1, 00,000 + $ 8,000 + $ 7,500 + $ 3,000 + $ 2,000

Magiging PI -

 • PI = $ 1, 20,500

Halimbawa # 2

Sa halimbawang ito, makakalkula namin ang personal na kita ng Estados Unidos ng Amerika sa kabuuan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa lahat ng mga kasapi ng sambahayan ng Estados Unidos. Ang sumusunod ay ang data na nauugnay sa pambansang account ng Estados Unidos:

Solusyon

Gamitin ang ibinigay na data para sa pagkalkula.

Ang pagkalkula ay maaaring gawin tulad ng sumusunod:

 • PI = 8,500.00 + 1,350.00 + 700.00 + 1,550.00 + 2,800.00 + 1,518.00

Magiging PI -

 • PI = 16,418.00

Halimbawa # 3

Sa halimbawang 3 makakalkula namin ang personal na kita sa pamamagitan ng pagsasaayos ng pambansang kita.

Solusyon

Sa halimbawang ito ay gagamitin ang sumusunod na pormula upang makalkula ang personal na kita.

PI = Pambansang Kita - Natanggap ang Kita Ngunit Hindi Kumita + Kita Kita Ngunit Hindi natanggap

Ang pagkalkula ay gawin tulad ng sumusunod:

 • PI = 25,000.00 - 2,800.00 + 2,000.00 + 1,200.00 + 2,000.00 + 30.00 + 500.00

Magiging PI -

 • PI = 16,470.00

Kaugnayan at Paggamit

 • Tulad ng nabanggit na sa itaas na ang personal na kita ay kabilang sa tatlong mga sukat ng kita na iniulat ng Bureau of Economic Analysis. Ang kita sa pagtatapon at kita ng Pambansa ay ang iba pang dalawang mga hakbang. Ang Gross Domestic Product (GDP) at Net Domestic Product (NDP) ay dalawang magkakaugnay na hakbang sa paggawa.
 • Pangunahin itong ginagamit upang sukatin ang kita na ibinabahagi sa mga kasapi ng sektor ng sambahayan at nagbibigay ng batayan para sa paggasta sa pagkonsumo sa Gross domestic product (GDP) pagkatapos na ayusin ang mga buwis sa kita.