Mortgagee vs Mortgagor | Nangungunang 7 Mga Pagkakaiba (na may infographics)

Mortgagee vs Pagkakaiba ng Mortgagor

Mortgagee ay ang nagpapahiram o nagbibigay ng ligtas na pautang na nagbabayad ng buong halaga ng pautang sa borrower kapalit ng seguridad o mortgage, na tumatanggap ng mga bayad sa pag-install sa mga tinukoy na agwat ng utang, samantalang Mortgagor ay isang indibidwal o isang samahan na kumukuha ng isang perang perang nag-mortgage ng kanyang personal na Mga Asset at nagbabayad ng interes pati na rin ang naayos na bayarin, na nagpapasya sa halaga at panunungkulan ng utang at mahalagang tandaan dito na ang pagmamay-ari ng mga assets ay mananatili sa ang may utang hanggang sa mabayaran ang buong halaga.

Mortgagee vs Mortgagor Infographics

Mortgagee kumpara sa Mortgagor Pangunahing Pagkakaiba

Narito ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Mortgagee vs Mortgagor -       

 • Ang Mortgagee at Mortgagor ay parehong may kaugnayan sa term 'Mortgage'. Ang mortgage ay nagpapahiwatig ng 'collateral' o isang 'real estate asset' na ipinangako upang makakuha ng isang 'secured loan'. Ang termino 'Mortgagor' nagpapahiwatig sa nagpapahiram o institusyong nakikibahagi sa negosyo ng pagbibigay ng mga naka-secure na pautang laban sa pag-aari ng mga nanghiram (kumikilos bilang garantiya) bilang kapalit ng tinukoy na interes sa isang nakapirming panunungkulan. Sa kabilang kamay 'Mortgagee' nagpapahiwatig sa nanghihiram (parehong indibidwal at isang institusyon) na nangangailangan ng ligtas na pautang at nangangako ng kanilang sariling pag-aari sa Mortgagor hanggang sa ang utang ay ganap na mabayaran kasama ang isang nakapirming interes sa loob ng isang paunang napagpasyahang tagal ng panahon.
 • Ang Mortgagee ay tumutukoy sa 'tagabigay' o 'nagpapahiram' sa isang pautang-utang habang ang tatanggap ay tinawag bilang Mortgagor.
 • Ang punong halaga ay nahahati sa nakapirming pantay na mga installment (tulad ng napagkasunduan ng 'Mortgagee' at 'Mortgagor') kasama ang isang interes. Binabayaran ng Mortgagor ang halaga ng pautang sa isang pantay na bilang ng mga installment at ang Mortgagee ay naging tatanggap.
 • Bago ang kasunduan, ang Mortgagor ay may karapatang malaman tungkol sa mga gastos sa interes, singil sa pag-areglo, panunungkulan, atbp Sa kabilang banda, kailangang isiwalat ng Mortgagee ang lahat ng mga katotohanan sa Mortgagor at siya ay nasasagot sa lahat ng mga query.
 • Ang wastong dokumentasyon ng pagmamay-ari ng Mga Asset ay kinakailangang maipakita ng Mortgagor bago ang 'kasunduan'. Ang pagmamay-ari ng mga pagbabago sa collateral mula Mortgager hanggang Mortgagee hanggang sa halaga ng Pautang kasama ang interes ay ganap na nabayaran.
 • Binabayaran ng Mortgagee ang buong halaga ng pautang sa Mortgagor. Sa kabilang banda, ang Mortgagor ay nangangako ng kanyang collateral sa Mortgagee hanggang sa ganap na mabayaran ang utang kasama na ang halaga ng interes.
 • Ang Mortgagee ay may karapatang ibenta ang collateral kung sakaling hindi mabayaran ng Mortgagee ang mga installment samantalang ang Mortgagor ay kailangang sumunod sa mga patnubay na naka-frame ng Mortgagee.
 • Ang halaga ng collateral sa pangkalahatan ay mas mataas kaysa sa halaga ng pautang, sa gayon ang Mortgagee ay nagtataglay ng mas mataas na halaga ng mga assets sa mga tuntunin sa pera samantalang ang Mortgagee ay nagtataglay ng punong halaga ng pautang na mas mababa kaysa sa collateral.

Mortgagee vs Mortgagor - Mga Pagkakaiba ng Head to Head

Narito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Mortgagee vs Mortgagor -

Ang batayan para sa Paghahambing sa pagitan ng Mortgagee vs MortgagorMortgageeMortgagor
 • Kahulugan
Ang 'Mortgagee' ay nangangahulugang sa isang indibidwal o isang institusyong nauugnay sa negosyo ng pagbibigay ng mga pautang laban sa isang seguridad o collateralAng 'Mortgagor' ay ang institusyon o taong nangangailangan ng pautang, nangangako ng kanyang mga assets at nagbabayad ng interes kasama ang mga nakapirming bayarin para sa isang napagkasunduang panahon.
 • Kalkulasyon
Makatanggap ng pantay na halaga ng installment pangunahin sa isang buwanang o tatlong-buwan na batayan.Nagbabayad ng pantay na halaga sa isang buwanang o bawat buwan na batayan
 • Kasunduan
Mga tuntunin sa pagbabayad, ang rate ng interes ay natutukoy ng Mortgagee.Ang halaga ng utang at ang panunungkulan ay napagpasyahan ng Mortgagor.
 • Pagmamay-ari
Ang pagmamay-ari ng mga assets ay mananatili sa Mortgagee hanggang sa mabayaran ang buong halaga.Ang hiniram na halaga ay mananatili sa Mortgagor.
 • Dokumentasyon
Ang mga dokumentong nauugnay sa pagmamay-ari ng collateral ay dapat na isumite ng Mortgagor sa Mortgagee.Ang halaga ng pautang na natanggap mula sa Mortgagee ay dapat na maayos na dokumentado sa anyo ng resibo ng Mortgagee
 • Kasunduan sa pagbabayad
Ang mga termino na Buwan o Kuwarter ay pangkalahatang tinatanggap ng Mortgagee.

Ang mortgagor ay nagbabayad ng pantay na installment sa mga napagkasunduang term (Buwanang o Kuwarter.)

 • Mga default
Ang may utang ay may awtoridad na mag-bid / magbenta ng mga assets nito kung hindi niya natanggap ang buong halaga mula sa Mortgagor.Sa kaso ng mga default, kailangang tanggapin ng Mortgagor ang mga desisyon na ginawa ng Mortgagee.

Mortgagee vs Mortgagor - Konklusyon

Ang Mortgagee at Mortgagor ay ang mahalagang bahagi ng Negosyo sa Pautang na kinabibilangan ng paglipat ng mga pondo sa kinakailangang tao / institusyon, pangako ng mga assets (ang halaga ng mga assets ng pangako ay higit sa halaga ng pautang) sa nagpapahiram ng tumatanggap, mga gastos tulad ng mga gastos sa pag-areglo, mga gastos sa interes, atbp. Ang kasunduan ay naayos na may isang tiyak na tagal ng oras na isinasaalang-alang na kung saan ay sumang-ayon sa pamamagitan ng parehong mortgagee at mortgagor. Ang buong halaga ng pautang ay binabayaran sa loob ng isang nakapirming bilang ng mga installment kasama ang isang tiyak na halaga ng interes na sisingilin ng Mortgagee. Ang kinakalkula na interes ay maaaring sa dalawang uri viz. nakapirming rate ng interes at variable rate ng interes.

Kung nabigo ang Mortgagor na bayaran ang utang sa loob ng paunang natukoy na tagal ng panahon, ang Mortgagee ay maaaring singilin ang isang multa o maaari niyang tawagan ang kanyang mga assets para ibenta upang makuha ang naaangkop na halaga. Ngayon ang tanong ay maaaring lumitaw kung makatuwiran na mag-bid sa mga assets? Ang isang paaralan ng pag-iisip ay naniniwala na habang ang Mortgagee ay nagpapahiram ng buong halaga nang maaga at kumukuha ng peligro ng Mortgagor, kaya upang makuha ang naaangkop na halaga sa kaso ng mga default na magkaroon ng kahulugan. Habang ang Mortgagee ay nakikibahagi sa isang negosyo at ang batas ng negosyo ay nagsasaad na Ang negosyo ay hindi maaaring magdala ng pagkalugi sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang hindi tamang kalamangan sa Mortgagor.