Mga Halimbawa sa Pagbubu ng Capital | Nangungunang 5 Halimbawa ng Pamamaraan sa Budget Budgeting

Pangunahin na tumutukoy ang Capital Budgeting sa proseso ng paggawa ng desisyon na nauugnay sa pamumuhunan sa mga pangmatagalang proyekto, isang halimbawa dito ay kasama ang proseso ng pagbabadyet ng kabisera na isinagawa ng isang organisasyon upang magpasya na kung magpapatuloy sa umiiral na makinarya o bumili ng bago kapalit ng ang dating makinarya.

Mga halimbawa ng Mga Pamamaraan sa Pamamaraan sa Pagbadyet

Ang halimbawa sa ibaba ng diskarte sa pagbabadyet sa kapital ay ipinapakita sa amin kung paano makarating ang isang organisasyon sa desisyon sa pamamagitan ng paghahambing sa mga papasok na cash na papasok at pag-agos ng mga indibidwal na proyekto. Ang puntong dapat tandaan sa pagbabadyet sa kapital ay isinasaalang-alang lamang nito ang mga salik sa pananalapi sa pamumuhunan, tulad ng ipinaliwanag sa mga halimbawa sa ibaba at hindi isang kadahilanan na husay. Sa tulong ng pagbabadyet sa kapital, mauunawaan natin na ang ilan sa mga pamamaraan ay ginagawang madali ang mga pagpapasya; gayunpaman, ang ilang mga pamamaraan ay hindi nakarating sa isang desisyon; pinahihirapan ang samahan na magdesisyon.

Nangungunang 5 Mga Halimbawa ng Pagbubu ng Capital

Tingnan natin ang ilang simple at advanced na mga halimbawa ng pagbabadyet sa kapital upang mas maintindihan ito.

Halimbawa # 1 (Pagbabayad ng Panahon)

Pagbabayad ng Panahon ng Kahulugan at kung paano maunawaan na talakayin natin ito sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa halimbawa sa ibaba?

Ang isang limitadong kumpanya ng XYZ na naghahanap upang mamuhunan sa isa sa mga bagong proyekto at gastos ng proyektong iyon ay $ 10,000 bago ang kumpanya ng namumuhunan na nais na pag-aralan na kung gaano katagal aabutin ng isang kumpanya ang na-invest na pera sa isang proyekto?

Solusyon:

Sabihin nating sa isang taon, at iba pa, nakakakuha ang kumpanya ng kita tulad ng nakalista sa talahanayan sa ibaba.

Kaya't gaano katagal aabutin ng kumpanya ang namuhunan ng pera mula sa itaas na talahanayan na ipinapakita nito ng 3 taon at ilang buwan. Ngunit hindi ito ang tamang paraan upang malaman ang isang panahon ng pagbabayad ng paunang pamumuhunan dahil ang batayan na isinasaalang-alang ng kumpanya dito ay kita, at hindi ito isang daloy ng cash, kaya ang kita ay hindi tamang pamantayan, kaya dapat gamitin ng isang kumpanya dito ay cash flow. Kaya't ang kita ay narating pagkatapos na ibawas ang halaga ng pamumura, upang malaman ang mga daloy ng cash, kailangan nating idagdag ang pamumura sa kita. Sabihin nating ang halaga ng pamumura ay $ 2,000, kaya ang net cash flow ay makikita sa nakalista sa ibaba ng talahanayan.

Kaya mula sa pagsusuri ng daloy ng Cash, mababawi ng kumpanya ang paunang pamumuhunan sa loob ng 2 taon. Kaya't ang panahon ng pagbabayad ay walang anuman kundi ang oras na ginugol ng cash inflows upang mabawi ang halaga ng pamumuhunan.

Halimbawa # 2

Kalkulahin ang Panahon ng Pay Back at Discounted Pay Back Period para sa proyekto, na nagkakahalaga ng $ 270,000 at inaasahang makakabuo ang mga proyekto ng $ 75,000 bawat taon sa susunod na limang taon? Ang kinakailangang rate ng pagbabalik ng kumpanya ay 11 porsyento. Dapat bang magpatuloy ang kumpanya at mamuhunan sa isang proyekto? Ang rate ng Return 11%. Ginagawa ba natin kailangang hanapin dito, PB?DPB?Dapat bang bilhin ang proyekto?

Solusyon:

Matapos idagdag ang mga cash flow ng bawat taon, darating ang balanse, tulad ng ipinakita sa talahanayan sa ibaba.

Mula sa talahanayan sa itaas ang positibong balanse ay nasa pagitan ng 3 at 4 na taon,

 • PB = (Taon - Huling negatibong Balanse) / Mga Daloy ng Cash
 • PB = [3 - (- 45,000)] / 75,000
 • PB = 3.6 Taon

O kaya naman

 • PB = Paunang Pamumuhunan / Taunang Mga Daloy ng Cash
 • PB = 270,000 / 75,000
 • PB = 3.6 Taon.

Gamit ang rate ng pagbabawas na 11% ng Kasalukuyang Halaga ng Mga Daloy ng Cash tulad ng ipinakita sa talahanayan sa ibaba.

 • DPB = (Taon - Huling negatibong Balanse) / Cash Flows
 • DPB = [(4- (37,316.57) /44,508.85)
 • DPB = 4.84 Taon

Kaya't mula sa itaas ng kapwa pamamaraan ng pagbabadyet sa kapital, malinaw na ang kumpanya ay dapat na magpatuloy at mamuhunan sa proyekto na parang parehong pamamaraan, sasakupin ng kumpanya ang paunang pamumuhunan bago ang 5 taon.

Halimbawa # 3 (Rate ng Pagbabalik sa Accounting)

Ang rate ng accounting ng Return technique ng pagbabadyet sa kapital ay sumusukat sa taunang average rate ng pagbalik sa buhay ng mga assets. Hayaan makita sa pamamagitan ng halimbawang ito sa ibaba.

Limitado ang XYZ sa pagpaplano ng kumpanya na bumili ng ilang mga bagong kagamitan sa produksyon, na nagkakahalaga ng $ 240,000, ngunit ang kumpanya ay may hindi pantay na net cash inflows habang buhay nito, tulad ng ipinakita sa talahanayan, at $ 30,000 na natitirang halaga sa pagtatapos ng buhay nito. Kalkulahin ang rate ng pagbalik ng accounting?

Solusyon:

Una, kalkulahin ang Average na Taunang Mga Daloy ng Cash

 • = Kabuuang cash Flows / Kabuuang Bilang ng Taon
 • =360,000/6

Average na Taunang Mga Daloy ng Cash = $ 60,000

Kalkulahin ang Mga Taunang Gastos sa Pag-ubos

=$240,000-$30,000/6

=210,000/6

Taunang Gastos sa Pag-ubos = $ 35,000

Kalkulahin ang ARR

 • ARR = Average na Taunang net cash flow - Taunang Gastos sa Pag-ubos / Paunang Pamumuhunan
 • ARR = $ 60,000- $ 35,000 / $ 240,000
 • ARR = $ 25,000 / $ 240,000 × 100
 • ARR = 10.42%

Konklusyon - Kaya't kung ang ARR ay mas mataas kaysa sa rate ng sagabal na itinatag ng pamamahala ng kumpanya, kaysa ito ay isasaalang-alang, at sa kabaligtaran, ito ay tatanggihan.

Halimbawa # 4 (Net Present Value)

Nagpaplano ang Met Life Hospital na bumili ng isang kalakip para sa X-ray machine nito, Ang gastos ng pagkakabit ay $ 3,170, at buhay ng 4 na taon, ang halaga ng Salvage ay zero, at ang pagtaas ng cash inflow bawat taon ay $ 1,000. Walang pamumuhunan ang gagawin maliban kung mayroong taunang 10%. Mamuhunan ba ang Met Life Hospital sa kalakip?

Solusyon:

Kabuuang pamumuhunan Na-recover (NPV) = 3170

Mula sa talahanayan sa itaas, malinaw na ang cash inflows na $ 1,000 sa loob ng 4 na taon ay sapat upang mabawi ang paunang puhunan na $ 3,170 at upang magbigay ng eksaktong 10% na return on investment Kaya't ang MetLife Hospital ay maaaring mamuhunan sa X-ray attachment.

Halimbawa # 5

Ang limitadong kumpanya ng ABC na naghahanap upang mamuhunan sa isa sa gastos sa Project na proyekto ay $ 50,000 at cash flow at outflow ng isang proyekto sa loob ng 5 taon, tulad ng ipinakita sa talahanayan sa ibaba. Kalkulahin ang Halaga ng Kasalukuyang Kasalukuyan at Panloob na Rate ng Pagbabalik ng proyekto. Ang rate ng interes ay 5%.

Solusyon:

Una, upang makalkula ang net cash flow sa loob ng panahong iyon ng mga cash inflow - Mga cash outflow, tulad ng ipinakita sa talahanayan sa ibaba.

NPV = -50,000 + 15,000 / (1 + 0.05) + 12,000 / (1 + 0.05) ² + 10,000 / (1 + 0.05) ³ + 10,000 / (1 + 0.05) ⁴ +

14,000/1+0.05)5

NPV = -50,000 + 14,285.71 + 10,884.35 + 8,638.56 + 8,227.07 + 10,969.2

NPV = $ 3,004.84 (Fractional Rounding ng)

Kalkulahin ang IRR

Panloob na Rate ng Pagbabalik = 7.21%

Kung kukuha ka ng IRR 7.21% ang net kasalukuyang halaga ay magiging zero.

Mga Puntong Dapat Tandaan

 • Kung ang IRR ay> kaysa sa rate ng Diskwento (interes), kaysa sa NPV ay> 0
 • Kung ang IRR ay <kaysa sa Diskwento (interes) na rate, kaysa sa NPV ay <0
 • Kung ang IRR ay = sa rate ng Diskwento (interes), kaysa sa NPV ay = 0