Mga Pinanagutan na Buwis sa Buwis (Kahulugan, Halimbawa) | Paano Makalkula?

Kahulugan ng Mga Pinanagutan na Buwis sa Buwis

Ang Mga Pinanagutan na Buwis sa Buwis ay ang pananagutan na lumitaw sa kumpanya dahil sa pagkakaiba ng tiyempo sa pagitan ng naipon ng buwis at ng petsa kung kailan ang mga buwis ay talagang binabayaran ng kumpanya sa mga awtoridad sa buwis ie, ang mga buwis ay dapat bayaran sa isang panahon ng accounting ngunit hindi bayad sa panahong iyon

Sa simpleng mga salita, nilikha ang mga ipinagpaliban na pananagutan sa buwis kapag ang gastos sa buwis sa kita (item ng pahayag ng kita) ay mas mataas kaysa sa mga buwis na babayaran (pagbabalik ng buwis), at ang pagkakaiba ay inaasahang babalik sa hinaharap. Ang DTL ay ang halaga ng mga buwis sa kita na mababayaran sa mga darating na panahon bilang resulta ng pansamantalang pagkakaiba ng nabubuwisan.

Nilikha ang mga ito kapag ang halaga ng gastos sa buwis sa kita ay mas mataas kaysa sa mababayad na buwis. Maaari itong mangyari kapag ang mga gastos o pagkalugi ay maaaring ibawas sa buwis bago makilala ang mga ito sa pahayag ng kita.

Formula ng Mga Pananagutan sa Buwis na ipinagpaliban

Sa pangkalahatan, ang mga pamantayan sa accounting (GAAP at IFRS) ay naiiba sa mga batas sa buwis ng isang bansa. Nagreresulta ito sa pagkakaiba-iba sa gastos sa buwis sa kita na kinikilala sa pahayag ng kita at ang tunay na halaga ng buwis na inutang sa mga awtoridad sa buwis. Dahil sa pagkakaiba na ito, nilikha ang mga ipinagpaliban na pananagutan sa buwis at mga assets. Ang equation ng gastos sa buwis sa kita na tumutumbas, mga gastos sa buwis na kinikilala sa pahayag ng kita at mga buwis na babayaran sa mga awtoridad sa buwis at mga pagbabago sa ipinagpaliban na mga assets ng buwis at pananagutan ay nasa ibaba:

Gastos sa Kita sa Buwis = mababayaran ang mga buwis + DTL - DTA

Halimbawa ng Mga Pinanagutan na Buwis sa Buwis

Ang isang mahusay na halimbawa ay kapag ang isang kompanya ay gumagamit ng isang pinabilis na pamamaraan ng pamumura para sa mga layunin sa buwis at ang tuwid na paraan ng pamumura para sa pag-uulat sa pananalapi. Ang isang ipinagpaliban na pananagutan sa buwis ay isinasaalang-alang ang katunayan na ang kumpanya sa hinaharap ay magbabayad ng higit na buwis sa kita dahil sa transaksyong nangyari sa kasalukuyang yugto ng panahon, halimbawa, natanggap ang pagbebenta ng installment.

Nasa ibaba ang pahayag ng kita ng kumpanya para sa mga layunin sa pag-uulat ng pananalapi (tulad ng naiulat sa mga shareholder). Hindi namin binago ang mga numero ng kita at gastos upang mai-highlight ang konseptong ito.

Ipinagpalagay namin dito na ang Asset ay nagkakahalaga ng $ 1,000 na may kapaki-pakinabang na buhay na 3 taon at nabawasan gamit ang straight-line na pamamaraan ng pamumura - taon 1 - $ 333, taon 2 - $ 333, at taon 3 bilang $ 334.

 • Tandaan namin na ang Gastos sa Buwis ay $ 350 para sa lahat ng tatlong taon.

Ipagpalagay natin ngayon na para sa mga layunin sa pag-uulat ng buwis, ang kumpanya ay gumagamit ng isang pinabilis na pamamaraan ng pamumura. Ang profile ng pamumura ay tulad nito - taon 1 - $ 500, taon 2 - $ 500 at taon 3 - $ 0

 • Tandaan namin na ang Bayad na Buwis para sa Taon 1 ay $ 300, ang Taon 2 ay $ 300, at ang Taong 3 ay $ 450.

Tulad ng tinalakay sa itaas, kapag gumagamit kami ng dalawang magkakaibang uri ng pamumura para sa pag-uulat sa pananalapi at layunin sa buwis, nagreresulta ito sa mga ipinagpaliban na buwis.

Pagkalkula ng Pananagutang Pananagutan sa Buwis.

Gastos sa Kita sa Buwis = mababayaran ang mga buwis + DTL - DTA

Form ng Pananagutan sa Buwis na Ipinagpaliban = Gastos sa Buwis sa Kita - Bayad na Buwis + Ipinagpaliban na Mga Asset sa Buwis

 • Taon 1 - DTL = $ 350 - $ 300 + 0 = $ 50
 • Taon 2 - DTL = $ 350 - $ 300 + 0 = $ 50
 • Taon 3 - DTL = $ 350 - $ 450 + 0 = - $ 100

Ang Cumulative Deferred Tax Liablity sa Balance Sheet sa aming halimbawa ay ang mga sumusunod

 • Taong 1 pinagsama-samang DTL = $ 50
 • Pinagsama-sama ng Taong 2 DTL = $ 50 + $ 50 = $ 100
 • Taong 3 pinagsama-samang DTL = $ 100 - $ 100 = $ 0 (tandaan ang epekto ay nababaligtad sa taong 3)

Mga Dahilan

 • Ang pagkakaiba-iba sa tiyempo ng kita at prinsipyo ng pagkilala sa gastos sa pahayag ng kita at pagbabalik ng buwis;
 • Ang mga tiyak na kita at gastos ay kinikilala sa pahayag ng kita ngunit hindi kailanman sa pagbabalik ng buwis o kabaligtaran.
 • Ang mga asset o pananagutan ay may magkakaibang halaga ng pagdadala (netong halaga ng mga assets o pananagutan sa sheet ng balanse) at mga base sa buwis.
 • Ang pagkilala sa pagkawala o pagkawala sa pahayag ng kita ay naiiba sa pagbabalik ng buwis.
 • Ang mga pagkalugi sa buwis mula sa naunang panahon ay maaaring mapunan ang kita sa buwis sa hinaharap.
 • Ang mga pagsasaayos ng pahayag sa pananalapi ay maaaring hindi makaapekto sa pagbabalik ng buwis o maaaring makilala sa iba't ibang panahon.

Pagkasira DTL

 • Ang DTL ay nilikha kapag ang mga kita o gastos ay kinikilala sa pahayag ng kita bago sila mabuwisan. Halimbawa, madalas na alam ng isang firm ang mga kita ng isang subsidiary bago ang anumang mga pamamahagi, ibig sabihin, ginawang dividends. Sa paglaon, babaligtad ang DTL kapag nabayaran ang mga buwis.
 • Dahil palaging may pagkakaiba sa pagitan ng mga batas sa buwis at mga patakaran sa accounting, ang mga kita ng isang kumpanya bago ang mga buwis na nabanggit sa pahayag ng kita ay maaaring mas mataas kaysa sa buwis na kita nito sa isang pagbabalik sa buwis, na nagreresulta mula sa ipinagpaliban na pananagutan sa buwis. Ito ang hinaharap na pagbabayad ng buwis na inaasahang babayaran ng isang kumpanya sa mga awtoridad sa buwis.
 • Inaasahang babalik ang DTL, ibig sabihin, sanhi ito ng pansamantalang pagkakaiba at nagreresulta sa mga cash flow sa hinaharap kapag nabayaran ang mga buwis. Ito ay madalas na nilikha kapag ang isang pinabilis na pamamaraan ng pamumura ay ginagamit sa pagbabalik ng buwis, at ang straight-line na pamumura ay ginagamit sa pahayag ng kita.
 • Sa mas simpleng mga termino, ito ay ang halaga ng mga buwis na ang isang kumpanya ay may mababang bayad at kung saan ay mabubuo sa hinaharap. Hindi ito nangangahulugang hindi natupad ng kumpanya ang obligasyon nito; sa halip, ang katotohanan ay nagbabayad ng obligasyon sa ibang iskedyul.
 • Halimbawa, ang isang kumpanya na nakakuha ng netong kita para sa isang tukoy na taon ay nauunawaan ang katotohanang kailangan nitong magbayad ng mga buwis sa kita ng kumpanya. Dahil ang pananagutan sa buwis ay nalalapat para sa kasalukuyang taon, dapat itong sumasalamin ng isang gastos para sa parehong panahon. Ngunit sa senaryong ito, hindi mababayaran ang buwis hanggang sa susunod na taon ng kalendaryo. Upang maitama ang pagkakaiba sa tiyempo ng cash na ito, itinatala ng kumpanya ang buwis bilang ipinagpaliban na pananagutan sa buwis.

Epekto ng Mga Pagbabago sa Buwis sa Buwis

 • Kapag ang pagbabago sa rate ng buwis na DTL ay nababagay upang maipakita ang paglipat sa bagong rate, ang mga halaga ng DTL sa sheet ng balanse ay dapat mabago dahil ang bagong rate ng buwis ay ang rate na inaasahang magkakaroon ng lakas kapag nag-ugnay siya ng mga pagbabalik na naganap.
 • Ang isang pagtaas sa rate ng buwis ay tataas ang parehong mga firm na ipinagpaliban na pananagutan sa buwis at mga assets sa gastos sa buwis sa kita. Ang pagbawas sa rate ng buwis ay magbabawas sa DTA ng isang kumpanya at sa gastos sa buwis sa kita.
 • Ang mga pagbabago sa mga halaga ng sheet ng balanse ng mga ipinagpaliban na pananagutan sa buwis at mga assets ay kailangang isaalang-alang para sa pagbabago ng rate ng buwis na makakaapekto sa gastos sa buwis sa kita sa kasalukuyang panahon.
 • Gastos sa buwis sa kita = mababayaran ang mga buwis + DTL - DTA.Kung tumaas ang mga rate, ang pagtaas sa DTL ay idaragdag sa babayaran na buwis, at ang pagtaas sa DTA ay ibabawas mula sa babayaran na buwis upang makarating sa gastos sa buwis sa kita.

Konklusyon

Upang buod, kung ang kita na maaaring mabuwisan (sa pagbabalik ng buwis) ay mas mababa kaysa sa paunang kita sa paunang buwis (sa pahayag ng kita) at ang pagkakaiba ay inaasahang babalik sa mga susunod na taon, ang natipon na pananagutan sa buwis ay nilikha. Ang DTL ay magreresulta sa mga cash outflow sa hinaharap kapag ang mga buwis ay nabayaran. Karaniwang nilikha ang DTL kapag ginamit ang isang pinabilis na pamamaraan ng pagbaba ng halaga sa pagbabalik ng buwis, at paggamit ng straight-line na pamumura sa pahayag ng kita. Para sa isang analista, ang item sa linya ng pahayag sa pananalapi ay mahalaga na parang inaasahang babalik ang DTL sa hinaharap, pagkatapos ay isasaalang-alang sila bilang isang pananagutan; kung hindi man, ito ay isasaalang-alang bilang equity.