Formula ng Rate ng interes | Kalkulahin ang Simple at Compound Interes (Mga Halimbawa)

Formula upang Kalkulahin ang Rate ng Interes

Ginagamit ang isang formula rate ng interes upang makalkula ang mga halaga ng pagbabayad para sa mga pautang at interes sa paglipas ng pamumuhunan sa mga nakapirming deposito, kapwa pondo, atbp Ginagamit din ito upang makalkula ang interes sa isang credit card.

Kapag ang isang nagpapahiram, ipahiram ang anumang halaga sa nanghihiram para sa isang tiyak na tagal ng panahon na kilala bilang pangunahing halaga sa paglipas ng pautang na nagpapautang na ang porsyento ng prinsipyo ay kilala bilang rate ng interes. Sa mga simpleng salita, ang rate ng interes ay ang rate kung saan ang halaga ay sisingilin ng nagpapahiram sa paglipas ng prinsipyo na napunta ng nagpapahiram. Ang rate ng interes ay direktang proporsyonal sa peligro dahil may panganib na kasangkot kapag ang isang nagpapahiram ay nagpapahiram ng isang halaga sa borrower. Tinatawag din itong kabayaran ng nawalang opurtunidad.

Sa mga tuntunin ng pamumuhunan, ang interes ay binabayaran sa pamumuhunan ng deposito sa bangko tulad ng nakapirming deposito, umuulit na deposito at kahit sa halagang idineposito sa pag-save ng bank account. Ang bangko ay nagbabayad ng interes ng kalahating taon sa pag-save ng deposito ng account samantalang para sa nakapirming deposito at paulit-ulit na interes ng deposito na binabayaran batay sa kahilingan ng customer na maaaring buwanang, tatlong buwan, kalahati taun-taon o taunang. At ang rate ng interes na inilapat para sa isang taon ay ang taunang interes.

Mayroong dalawang uri ng formula sa rate ng interes: -

 • Simpleng Formula ng Interes
 • Compound Formula ng Interes

Simpleng Formula ng Rate ng interes

Ang simpleng interes ay ipinapataw kapag ang isang utang ay hiniram sa loob ng isang taon o mas kaunti pa. Ang simpleng interes ay pangkalahatang inilalapat para sa maikling panahon.

Simpleng Rate ng Interes = (Prinsipyo * Rate ng Interes * Panahon ng Oras (taon)) / 100

Sa simpleng ito ay nakasulat din bilang,

Simpleng rate ng interes = (P * R * T) / 100

Maaari mong i-download ang Template ng Excel ng Form ng Rate ng interes dito - Template ng Formula ng Rate ng Interes ng interes

Halimbawa

Ang isang nanghihiram ay humihiram ng $ 1000 mula sa isang nagpapahiram sa loob ng 9 na buwan at sa rate ng interes na 12%. Ngayon, makakalkula namin ang simpleng rate ng interes ng interes na babayaran sa isang nagpapahiram sa pangunahing halaga na $ 1000.

 • Simpleng Interes

Ang babayaran na interes sa nagpapahiram ay $ 90 at ang pangunahing halaga ay $ 1000. Ang kabuuang halagang babayaran sa isang nagpapahiram ay $ 1090.

Compound Formula ng Interes

Ang compound ng interes ay tinatawag na "interest on interest". Kinakalkula ito sa punong halaga at ng tagal ng panahon, nagbabago ito sa oras.

ang tagal ng panahon, nagbabago ito ng may oras.

Compound Rate ng Interes = P (1 + i) tP

Kung saan,

 • P = Prinsipyo
 • i = Taunang rate ng interes
 • t = bilang ng panahon ng pagsasama sa loob ng isang taon
 • ako = r
 • n = Bilang ng beses na pinagsama ang interes bawat taon
 • r = rate ng interes (Sa decimal)

Kabuuang halagang maaaring bayaran upang maipahiram = P (1 + i) t

Halimbawa

Ang isang nanghihiram ay kumuha ng isang personal na pautang mula sa banko ng ABC, humiram siya ng halagang $ 5000 mula sa isang bangko sa rate ng interes na 10%, para sa isang tagal ng panahon ng 5 taon, pinagsama taun-taon pagkatapos ay ang interes ng tambalan ay:

 • Tambalang Interes

Kaya mula sa pagkalkula sa itaas ng Compound Interes ay magiging:

Paggamit at Kaugnayan

 • Ang isang formula rate ng interes ay makakatulong sa isa na maunawaan ang utang at pamumuhunan at kumuha ng desisyon. Sa mga panahong ito ang mga pampinansyal na katawan tulad ng mga bangko ay gumagamit ng Compound interest formula upang makalkula ang interes. Ang pinagsamang taunang rate ng paglago ibig sabihin, ang CAGR ay ginagamit karamihan para sa mga aplikasyon sa pananalapi kung saan dapat kalkulahin ang solong paglago para sa isang panahon.