Pormula sa Mga Ratio ng Leverage | Hakbang sa Hakbang Pagkalkula sa Mga Halimbawa

Formula upang Kalkulahin ang Mga Ratio ng Pagkuha (Utang / Equity)

Karaniwang ginagamit ang formula para sa mga ratio ng leverage upang sukatin ang antas ng utang ng isang negosyo na may kaugnayan sa laki ng sheet ng balanse. Ang pagkalkula ng mga ratio ng leverage ay pangunahin sa pamamagitan ng paghahambing ng kabuuang obligasyon sa utang na may kaugnayan sa alinman sa kabuuang mga assets o sa kontribusyon sa equity ng negosyo.

Ang isang mataas na ratio ng leverage ay kinakalkula na ang negosyo ay maaaring kumuha ng masyadong maraming mga utang at nasa labis na utang kumpara sa kakayahan ng negosyo na makatuwiran na maihatid ang utang sa mga cash flow sa hinaharap. Ang dalawang pangunahing mga ratio ng leverage ay:

  1. Ratio ng utang
  2. Utang sa equity ratio

Mga Hakbang upang Kalkulahin ang Mga Ratio ng Pagkilos (Utang at Utang sa Equity Ratio)

Ratio sa Utang:

Ang formula ng leverage ratio na ito ay karaniwang naghahambing sa mga assets sa utang at kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang utang sa kabuuang mga assets. Ang isang mataas na ratio ay nangangahulugang ang isang malaking bahagi ng mga pagbili ng asset ay pinondohan ng utang.

Ang formula ratio debt ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

  • Hakbang # 1: Una, ang kabuuang utang (kasama ang isang maikling term pati na rin ang pangmatagalang pagpopondo) at ang kabuuang mga assets ay nakolekta, na madaling magagamit mula sa sheet ng balanse.
  • Hakbang # 2: Sa wakas, ang ratio ng utang ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa kabuuang utang sa kabuuang mga pag-aari.

Utang sa Equity Ratio:

Ang formula ng leverage ratio na ito ay karaniwang naghahambing sa equity sa utang at kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang utang sa kabuuang equity. Ang isang mataas na ratio ay nangangahulugan na ang mga tagapagtaguyod ng negosyo ay hindi naglalagay ng sapat na halaga ng equity upang pondohan ang negosyo na nagreresulta sa isang mas mataas na halaga ng utang.

Ang formula ng debt to equity ratio ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

  • Hakbang # 1: Dito, ang kabuuang utang at ang kabuuang equity pareho ay nakolekta mula sa panig ng pananagutan ng sheet ng balanse.
  • Hakbang # 2:Sa wakas, ang ratio ng utang sa equity ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa kabuuang utang sa kabuuang equity.

Mga halimbawa ng Pagkalkula sa Mga Ratio ng Leverage

Maaari mong i-download ang Template ng Formula ng Excel na Leverage Ratios na ito - Ang Leverage Ratios Formula Excel Template

Halimbawa # 1

Ipagpalagay natin ang isang kumpanya na may sumusunod na pampinansyal para sa kasalukuyang taon. Gamitin ang pagkalkula ng Leverage Ratios para sa pareho.

Mula sa talahanayan sa itaas, ang mga sumusunod ay maaaring kalkulahin,

# 1 - Kabuuang Utang

Kabuuang utang = Long term bank loan + Short term bank loan

Kaya ang kabuuang utang ay magiging = $ 36,000

# 2 - Ratio sa Utang

Utang na ratio = Kabuuang utang / Kabuuang mga assets

Kaya, ang pagkalkula ng ratio ng Utang ay ang mga sumusunod -

Utang na Ratio ay -

# 3 - Utang sa Equity Ratio

Utang sa equity ratio = Kabuuang utang / Kabuuang equity

Kaya, ang pagkalkula ng Debt to equity ratio ay magiging tulad ng sumusunod -

Utang sa Equity Ratio ay magiging-

Halimbawa # 2

Kumuha tayo ng isang halimbawa ng isang tunay na kumpanya ng Apple Inc. na may mga sumusunod na pampinansyal para sa taon na natapos noong Setyembre 29, 2018 (lahat ng halaga sa USD milyon-milyon)

Mula sa talahanayan sa itaas, ang mga sumusunod ay maaaring kalkulahin,

# 1 - Kabuuang Utang

Kabuuang utang = Long term bank loan + Short term loan

Ang Kabuuang Mga Asset ay:

# 2 - Kabuuang Equity

Kabuuang equity = Bayad na kapital + Nananatili na mga kita + Comprehensive kita / (pagkawala)

Kaya mula sa pagkalkula sa itaas, ang Kabuuang Equity ay magiging:

# 3 - Ratio sa Utang

Samakatuwid, ratio ng Utang = Kabuuang utang / Kabuuang mga assets

Ang pagkalkula ng Debt Ratio ay magiging -

Kaya mula sa pagkalkula sa itaas ng Debt Ratio ay magiging:

# 4 - Utang sa Equity Ratio

At, Debt to equity ratio = Kabuuang utang / Kabuuang equity

Ang pagkalkula ng Utang sa Equity Ratio ay magiging -

  • Utang sa equity ratio = $ 114,483 / $ 107,147

Pagkalkula ng Utang sa Equity Ratio-

Kaya, mula sa pagkalkula sa itaas Utang sa equity ratio ay:

Kaugnayan at Paggamit

Ang konsepto ng mga ratio ng leverage ay mahalaga mula sa vantage point ng isang nagpapahiram dahil ito ay isang sukatan ng peligro upang suriin kung maaaring bayaran ng isang nanghihiram ang mga obligasyon sa utang. Gayunpaman, ang isang makatuwirang halaga ng leverage ay maaaring makita bilang kapaki-pakinabang sa mga shareholder dahil ipinapahiwatig nito na ina-optimize ng negosyo ang paggamit nito ng equity upang pondohan ang mga operasyon, na sa kalaunan ay nagdaragdag ng return on equity para sa mga mayroon nang shareholder.

Ang pagtatasa ng form ng mga ratio ng leverage ay isang mahalagang bahagi ng pagtatasa ng isang prospective na nagpapahiram kung magpapahiram ba sa negosyo. Gayunpaman, ang formula ng mga ratio ng leverage sa bawat pagbabahagi ay hindi nag-aalok ng sapat na impormasyon para sa isang desisyon sa pagpapautang dahil ito ay isang kaugnay na tagapagpahiwatig at dapat makita kasabay ng ganap na mga numero. Kinakailangan ng tagapagpahiram na suriin ang parehong pahayag sa kita at pahayag ng daloy ng cash upang suriin kung ang negosyo ay bumubuo ng sapat na cash flow upang mabayaran ang utang. Kinakailangan din ng tagapagpahiram na suriin ang inaasahang cash flow upang suriin kung ang negosyo ay maaaring magpatuloy na suportahan ang mga pagbabayad ng utang sa hinaharap. Tulad ng naturan, ang formula sa mga ratio ng leverage ay ginagamit bilang isang bahagi ng pagtatasa upang matukoy kung ligtas na magpahiram ng pera sa negosyo, dahil sa kakayahang maglingkod sa utang.