Template ng Resibo ng Cash | Libreng Pag-download (Excel, ODS, Google Sheets)

Template ng Pag-download

Excel Google Sheets

Iba pang mga Bersyon

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Portable Doc. Format (.pdf)

Libreng Template ng Resibo ng Cash

Kapag natanggap ng kumpanya ang cash mula sa mga customer nito, dapat magbigay ng pagkilala ng pareho sa customer nito na nararapat na nilagdaan ng awtorisadong tao na nagpapakita ng iba't ibang mga detalye ng pagbabayad na kasama ang mga detalye ng negosyo na naglalabas ng cash resibo, pangalan ng partido kung kanino binibigyan ang resibo ng cash, mga detalye ng halaga at mode ng pagbabayad at ang mga detalye ng balanse ng account ng customer at para sa layuning ito ang template ng Cash Resibo ay itinakda ng marami sa kumpanya na mayroong Mga Setting na nag-iimbak ng lahat ng mga detalye ng kumpanya ang lawak na posible kasama ang mga formula na awtomatikong napupunan sa resibo, sa gayon binabawasan ang pag-uulit ng trabaho para sa bawat bagong resibo ng cash.

Tungkol sa Template ng Resibo ng Cash

Maraming mga kumpanya ang nagtakda ng template ng Resibo ng cash. Mayroon itong mga setting na nag-iimbak ng lahat ng mga detalye ng kumpanya hangga't maaari, kasama ang mga formula, na awtomatikong napupunan sa resibo. Binabawasan nito ang paulit-ulit na gawain para sa bawat bagong resibo ng cash.

Mga Bahagi

Ang mga sumusunod ay ang iba't ibang mga detalye na naroroon sa pangkalahatan sa template ng resibo ng cash:

# 1 - Pamagat:

Sa pinakamataas na lugar ng resibo ng cash, isusulat ang heading ng cash na resibo. Ito ay nakasulat upang magbigay ng isang malinaw na pag-unawa sa gumagamit ng template na ang template ay tumutukoy sa resibo ng cash. Ang heading na ito ay mananatiling buo at hindi mababago.

# 2 - Pangalan at Address ng Negosyo:

Sa ilalim ng heading na ito, kailangang ipasok ng kumpanya ang nakarehistrong pangalan at address nito. Dapat itong punan nang isang beses ng gumagamit ng template maliban kung may anumang mga pagbabago sa pangalan ng kumpanya o lugar ng negosyo. Kaya, ang mga detalye sa ilalim ng heading na ito ay mananatiling buo, at ang gumagamit ay hindi kailangang baguhin maliban kung kinakailangan.

# 3 - Petsa:

Sa ilalim ng haligi na ito, kailangang ipasok ng gumagamit ang petsa kung saan inilabas ang resibo ng cash sa customer. Kinakailangan ang kolum na ito upang subaybayan ang pagbabayad na ginawa ng petsa ng customer nang matalino, dahil dapat malaman ng kumpanya ang petsa kung kailan nagbayad ang kliyente. Kaya, kailangang baguhin ito araw-araw.

# 4 - Hindi Resibo .:

Para sa bawat resibo ng Cash na inisyu ng kumpanya laban sa resibo ng cash mula sa customer nito, dapat na italaga ang isang natatanging numero ng resibo. Sa tulong nito, maitatago ng kumpanya ang tala ng mga resibo ng cash na inisyu, at makakatulong din ito sa paggawa ng pagkakasundo sa isang mas mahusay na paraan. Kaya, kailangang baguhin ito para sa bawat bagong resibo ng cash na inisyu.

# 5 - Natanggap Mula sa:

Sa ilalim ng pangalang ito ng taong mula kanino natanggap ang halaga ay dapat ipasok. Ito ay isa sa pinakamahalagang mga haligi ng template, na naglalaman ng pangalan ng partido. Maaaring magpasya ang kumpanya na idagdag ang address ng customer pati na rin ayon sa nais nito. Tulad ng naglalaman ng haligi ng pangalan ng partido kaya, kailangan itong mabago para sa bawat bagong resibo ng cash na inisyu ng kumpanya.

# 6 - Halaga ($):

Sa haligi na ito, ang halagang natanggap mula sa customer ay ilalagay sa mga numero. Tulad ng naglalaman ang haligi ng halagang natanggap sa gayon, kailangang mabago ito para sa bawat bagong resibo ng cash na inisyu ng kumpanya.

# 7 - Halaga sa Mga Salita:

Sa haligi na ito, ang halagang natanggap mula sa customer ay dapat na ipasok sa mga salita. Tulad ng naglalaman ang haligi ng halagang natanggap sa gayon, kailangang mabago ito para sa bawat bagong resibo ng cash na inisyu ng kumpanya.

# 8 - Layunin sa Pagbabayad:

Sa haligi na ito, ang layunin kung saan natanggap ang halaga mula sa customer ay ipinasok. Dahil ang haligi na ito ay naglalaman ng layunin ng pagbabayad, kailangang mabago ito para sa bawat bagong resibo ng cash na inisyu. Gayunpaman, ang ilang mga deal sa kumpanya sa parehong uri ng trabaho at layunin para sa pagtanggap ng cash ay mananatiling pareho. Sa mga kasong iyon, maaaring paunang punan ng kumpanya ang impormasyon at panatilihing buo ito para sa lahat ng mga resibo.

# 9 - Mga Detalye ng Account:

Naglalaman ang haligi na ito ng mga detalye ng pagbabayad mula sa customer. Sa ilalim nito, ang Kabuuang Nakatakdang halaga at Kabuuang halaga na Bayad na mga detalye ay ipapasok. Pagkatapos nito ay awtomatikong makakalkula ng template ang balanse na dapat mula sa customer. Ipapakita ng figure na ito ang natitirang balanse.

# 10 - Mode ng Pagbabayad:

Naglalaman ang haligi na ito ng mga detalye tungkol sa mode ng pagbabayad ng customer. Kung ang natanggap na pagbabayad ay cash, ang halaga ay ipinasok sa haligi sa tabi ng cash. Kung ang natanggap na pagbabayad ay nasa tseke, pagkatapos ang halaga ay ipinasok sa haligi sa tabi ng tseke. Kung ang natanggap na pagbabayad ay mula sa order ng pera, pagkatapos ang halaga ay ipinasok sa haligi sa tabi ng order ng pera.

# 11 - Natanggap Ni:

Naglalaman ang Huling larangan ng lagda at pangalan ng taong may resibo ng pagbabayad. Ito rin ay isang mahalagang larangan, dahil paganahin nito ang pagsubaybay sa taong nakatanggap ng halaga, lalo na sa kaso ng anumang pagtatalo.

Paano Mo Ginagamit ang Template na Ito?

Ang taong naglalabas ng resibo ng cash ay kailangang ipasok ang mga detalye sa mga patlang na hindi napunan. Kaya, petsa ng pag-isyu, numero ng resibo, pangalan ng kostumer, ang halaga sa bilang at mga salita, hangarin sa pagbabayad, Kabuuang Nakatakdang halaga, at Kabuuang halagang Bayad at mode ng pagbabayad ay dapat na ipasok. Panghuli, ang pareho ay dapat pirmado ng taong naglalabas ng resibo ng cash kasama ang kanyang mga detalye.

Pangkalahatan, ang resibo ng cash ay nabuo sa dalawang kopya, kung saan ang orihinal na kopya ay naibigay sa customer, at itinatago ng negosyo ang iba pang kopya para sa mga tala nito. Kaya't ang maglalabas ay kukuha ng isang print mula sa dalawang kopya pagkatapos makumpleto ang lahat ng mga detalye at ibigay ang orihinal na isa-dalawa ang customer at panatilihin ang iba pang kopya para sa rekord nito.