Mga Entries na Hindi Nagamit na Revenue Journal | Paano Mag-record?

Mga Entry sa Journal ng Hindi Kita na Kita

Ang sumusunod na hindi nakuha na halimbawa ng entry sa journal ng kita ay nagbibigay ng isang pag-unawa sa pinakakaraniwang uri ng mga sitwasyon kung saan ang nasabing isang account ng Entry sa Journal at kung paano maaaring maitala ng isa ang katulad ng maraming mga sitwasyon kung saan pumasa ang Journal Entry para sa Unearned Revenue, hindi posible na ibigay ang lahat ng uri ng mga halimbawa. Ang Unearned Revenue ay kung saan natanggap ang pera, ngunit ang mga kalakal at serbisyo ay maihahatid pa. Alinsunod sa konsepto ng pagkilala sa kita, hindi ito maaaring tratuhin bilang kita hanggang sa maibigay ang mga kalakal o serbisyo. Samakatuwid ito ay itinuturing bilang isang kasalukuyang pananagutan.

Mga Hakbang sa Mga Entries na Hindi Nakuha na Kita sa Entry

  • Hakbang 1: Hatiin ang halagang natanggap para sa pagbibigay ng mga kalakal o mga serbisyo sa pag-render sa bilang ng mga buwan ng mga serbisyo / kalakal kung saan natanggap ang halaga. Halimbawa, ang mga propesyonal na bayarin na $ 6,000 ay natatanggap sa loob ng anim na buwan. Samakatuwid ang $ 6,000 na hinati ng 6, na kung saan ay $ 1,000, ay makikilala bilang kita para sa bawat buwan.
  • Hakbang 2: I-debit ang cash / bank account na may kabuuang halaga na natanggap, ibig sabihin, $ 6,000, at lumikha ng kasalukuyang pananagutan ng hindi nakuha na kita sa pamamagitan ng pagkredito sa parehong halaga. Dahil natanggap ang cash, ito ay ang paglikha ng pag-aari. Samakatuwid, ang mga kaukulang debit. Ang kita ay makukuha pa rin ng negosyo, at samakatuwid ang parehong ay kredito bilang isang pananagutan.
  • Hakbang 3: Sa pagtatapos ng bawat buwan, ang pananagutan ng hindi nakuha na kita ay mababawas ng $ 1,000 sa pamamagitan ng pag-debit ng halaga at tataas ang kita sa pamamagitan ng pagkredito sa parehong halaga.

Paano Mag-record?

  • Kapag natanggap ang hindi nakuha na kita - Sa sitwasyong ito, natatanggap ang cash, at isang kasalukuyang kita na lilitaw. Ito ay naitala bilang sa ilalim ng:

  • Kapag nakuha ang hindi nakuha na kita - Sa sitwasyong ito, ang pananagutan ng hindi nakuha na kita ay bumababa, at tataas ang kita, ang tala ay naitala bilang sa ilalim ng:

Ang konsepto ng hindi nakuha na kita ay karaniwan sa mga industriya kung saan natatanggap nang maaga ang mga pagbabayad. Ang ilang mga karaniwang halimbawa ng hindi nakuha na kita ay mga kontrata sa serbisyo tulad ng pag-aalaga ng bahay, mga kontrata sa seguro, mga kasunduan sa pag-upa, mga serbisyo sa appliance tulad ng pag-aayos ng ref, mga tiket na ibinebenta para sa mga kaganapan, atbp.

Mga Hindi Nakuha na Revenue Journal Entry Halimbawa

Ilang halimbawa ng hindi nakuha na entry sa journal ng kita ang nakasaad sa ibaba:

Halimbawa # 1

Sa ika-1 ng Abril, magbabayad ang isang customer ng $ 5,000 para sa mga serbisyo sa pag-install, na ibibigay sa susunod na limang buwan. Ang halagang natanggap ay maitatala bilang hindi nakuha na kita (kasalukuyang pananagutan) sa mga libro. Kasunod, ang pananagutan ng hindi nakuha na kita ay bababa, at ang kita ay makikilala sa bawat buwan.

Ang sumusunod na mga entry sa journal ay maitatala:

Halimbawa # 2

Sa ika-1 ng Marso, ang may-ari ay tumatanggap ng upa para sa 12 buwan na mas maaga, na nagkakahalaga ng $ 12,000. Ang natanggap na renta ay makikilala sa mga libro bilang paunang upa, at ang $ 1,000 ay ituturing bilang kita sa pag-upa bawat buwan. Ang sumusunod na mga entry sa journal ay maitatala:

Halimbawa # 3

Noong ika-31 ng Mayo, isang kontratista ang nakatanggap ng $ 100,000 para sa isang proyekto na naisakatuparan sa loob ng sampung buwan. Ang kabuuang halaga na natanggap ay maitatala bilang hindi nakuha na kita dahil ang proyekto ay hindi pa makukumpleto. Ang kita ng $ 10,000 ay makikilala bilang kita para sa susunod na sampung buwan sa mga libro ng kontratista.

Halimbawa # 4

Noong ika-5 ng Hunyo, isang kumpanya ng seguro ang nakatanggap ng premium na $ 24,000 mula kay G. XYZ sa loob ng 12 buwan. Dahil ang sakop na panahon ay 12 buwan, ang paunang halaga na natanggap ay maitatala bilang isang pananagutan sa mga libro ng mga tagabigay ng seguro. Kasunod, bawat buwan $ 2000 ay makikilala bilang kita. Ang mga sumusunod na talaan ng journal ay maitatala:

Halimbawa # 5

Noong ika-10 ng Hunyo, isang chartered accountant ang nakatanggap ng $ 20,000 para sa pagpuno ng kalahating taunang pagbabalik para sa taon. Dahil ang halaga ay tumutukoy sa dalawang pagbabalik upang mapunan bawat anim na buwan, ang kita ($ 10,000) ay makikilala sa pagtatapos ng bawat anim na buwan sa mga libro. Ang mga sumusunod na talaan ng journal ay maitatala:

Halimbawa # 6

Noong ika-10 ng Agosto, isang negosyante ang nakatanggap ng paunang bayad para sa mga kalakal na nagkakahalaga ng $ 2,000, na ihahatid sa isang susunod na buwan. Ang halagang natanggap ay ituturing bilang hindi nakuha na kita hanggang sa maihatid ang mga paninda. I-post ang paghahatid. Ang halaga ay makikilala bilang kita sa mga libro. Ang mga sumusunod na talaan ng journal ay maitatala:

Ang mga entry sa itaas ay naitala kasunod ng pagkilala sa kita. Ang konsepto ng pagkilala sa kita ay nagsasaad na ang kita ay dapat kilalanin kapag naihatid ang mga kalakal o naibigay na mga serbisyo, at mayroong katiyakan ng pagsasakatuparan ng pagbabayad. Samakatuwid ang anumang hindi nakuha na kita ay hindi dapat kilalanin bilang kita at dapat tratuhin bilang isang pananagutan hanggang matupad ang mga nabanggit na kundisyon.