Hindi pangkaraniwang mga Item (Kahulugan, Halimbawa) | Mga Kita at Pagkawala

Ano ang mga Hindi pangkaraniwang Mga Item?

Ang mga hindi pangkaraniwang item ay tumutukoy sa mga kaganapang iyon na itinuturing na hindi pangkaraniwan ng kumpanya dahil hindi sila madalas sa likas na katangian at ang mga natamo o pagkalugi na nagmumula sa mga item na ito ay hiwalay na isiniwalat sa pahayag sa pananalapi ng kumpanya sa panahon kung saan pumasok ang naturang item ang pagkakaroon.

Tingnan natin ang Taunang Ulat ng ZTE. Kami ay tandaan na ang Net profit na Nakukuha sa Mga shareholder ay RMB 2,633 milyon. Gayunpaman, kapag tinanggal namin ang mga pambihirang item mula sa Pahayag ng Kita, ang Net Profit ay nabawasan sa RMB 2,072 milyon.

Mga Tampok ng Hindi pangkaraniwang Mga Item

Ang mga pambihirang item ay tumutukoy sa mga natamo at pagkalugi mula sa mga partikular na transaksyon sa negosyo, na kung saan ay hindi karaniwan at bihirang mula sa normal na kurso ng negosyo. Sa madaling salita, nauugnay ang mga ito sa mga transaksyon na hindi nabubuo ng isang bahagi ng pang-araw-araw na pagpapatakbo ng negosyo ng kumpanya.

Ang ilan sa mga kritikal na aspeto ay:

Materyalidad

Ang mga transaksyon na nasa itaas ng materyal na limitasyon ng isang organisasyon ay uuri-uriin sa ilalim ng pambihirang mga item ng kumpanya. Ang materyalidad ay paksa sa laki ng balanse at industriya na kinabibilangan ng kumpanya.

 • Halimbawa 1: Sa kaso ng XYZ Co., kung ito ay kasangkot sa pagbebenta ng scrap ng isang yunit ng negosyo sa Chicago, na humantong sa isang nakuha sa negosyo na $ 10,000 ay hindi magiging sapat na materyal upang maiuri bilang isang pambihirang kita. Ito ay dahil ang halaga ng isang kotse ay magiging higit sa $ 10,000, na hindi isinasaalang-alang sa materyal na ang buong kita ng XYZ Co. ay $ 100 bilyon.
 • Halimbawa 2: Ang isang maliit na tagatingi na nagbebenta ng mga hotdog sa labas ng Central Park ay kumikita ng halagang nagkakahalaga ng $ 5,000 para sa pagbebenta ng kanyang resipe ng hotdog sa isang tindahan ng chain ay inuri ang transaksyong ito bilang isang pambihirang item dahil nasa itaas ng threshold ng materyalidad. Bakit ito materyal sa kasong ito - dahil ang taunang kita ng tingi ay sa paligid ng $ 5,000 mismo.

Upang suriin kung ang transaksyon ay isang materyal para sa pag-uulat nito bilang isang pambihirang item, dapat masuri ang sumusunod na tatlong antas ng materyalidad:

 • Ang partikular na pambihirang item ay materyal na patungkol sa kabuuang kita na naiulat para sa naibigay na tagal ng panahon.
 • Ang partikular na pambihirang item ay materyal na patungkol sa taunang kita ng huling 4-5 taon na isinasaalang-alang.
 • Ang partikular na pambihirang item ay materyal na patungkol sa anumang iba pang pamantayan na tinukoy ng patakaran ng kumpanya, hal., Ang isang humahawak na kumpanya (magulang na kumpanya) ay maaaring mangailangan ng mga subsidiary na kumpanya nito na iulat ang lahat ng mga pambihirang item sa itaas ng isang tiyak na threshold.

Bihira / Hindi karaniwang mga transaksyon

Sila ay magiging bihirang likas na katangian. Ang mga ito ay mga transaksyon na hindi nangyayari sa pang-araw-araw na batayan. Tulad ng nakita natin sa kaso ng XYZ Co., ang pagtigil sa negosyo sa pagmamanupaktura ng kotse ay isang bagay na hindi nangyayari nang regular. Mangyayari ito isang beses sa 5 taon o 10 taon o, sa mga oras, hindi kailanman sa buhay ng kumpanya.

Ang mahalagang punto upang maunawaan dito ay hindi lahat ng mga bihirang / hindi pangkaraniwang / hindi paulit-ulit na mga transaksyon ay kinakailangang tinukoy bilang pambihirang mga item. Maaaring may mga hindi paulit-ulit na transaksyon, ngunit, sa parehong oras, ay hindi pambihira.

 • Halimbawa 1: Nararamdaman ng XYZ Co. na ang kasalukuyang kakayahan ng mga bus sa pagmamanupaktura ay limitado, at maraming saklaw sa merkado para sa pagtaas ng kita. Isinasaalang-alang ito, naaprubahan ng pamamahala na magpatuloy sa pamumuhunan sa isang bagong halaman para sa pagtaas ng kapasidad sa produksyon. Ito ay isang hindi paulit-ulit na transaksyon; gayunpaman, ang pareho ay maaaring kunin ng isang pagtaas sa mga assets ng kapital kaysa sa pag-uuriin ito bilang isang pambihirang pagkawala.
 • Halimbawa 2: Ang pagpapatuloy sa pinakaunang halimbawa ng XYZ Co. Kung saan nilalayon nilang ihinto ang kanilang negosyo sa pagmamanupaktura ng kotse ay isang hindi paulit-ulit na transaksyon at kwalipikado bilang isang pambihirang kita.

Mga uri ng Hindi pangkaraniwang Mga Item

Maaari silang bifurcated sa mga pambihirang mga nadagdag at pambihirang pagkalugi. Ang mga pagkalugi ay nakakasama sa kita ng kumpanya, samantalang ang hindi pangkaraniwang mga nadagdag ay may positibong epekto sa kita ng kumpanya.

Halimbawa ng mga pambihirang natamo

 • Makakuha sa account ng pagbebenta ng mga hindi natuloy na mga segment ng negosyo
 • Makuha mula sa isang kamakailang anunsyo mula sa gobyerno na nag-anunsyo ng nakaraang mga subsidyo na bibigyan ng parusa ngayon

Mga halimbawa ng pambihirang pagkalugi

 • Pagkawala dahil sa hindi mapigil na natural na mga kalamidad tulad ng mga lindol, baha, ulan ng yelo, atbp.
 • Pagkawala sa pagbebenta ng mga hindi natuloy na mga segment ng negosyo
 • Pagkawala sa account ng pagkawala ng isang ligal na kaso na humantong sa napakalaking multa sa buwis
 • Pagkawala dahil sa isang mahabang welga ng mga manggagawa na nagambala sa negosyo nang higit sa isang buwan

Ang mga halimbawa sa itaas ay pangkaraniwan at maaaring magkakaiba-iba sa bawat kaso. Halimbawa, ang pagkawala sa account ng pagbaha ay hindi maaaring iangkin bilang isang pambihirang pagkawala sa kaso ng mga negosyo sa mga lugar na idineklarang mga lugar na madaling mabahaan. Ito ay dahil sa palagay na may kamalayan ang negosyo sa mga klimatiko na kondisyon sa lugar at handa pa ring kunin ang panganib na gawin ang negosyo sa lugar na iyon. Samakatuwid, ito ay isang bahagi ng panganib sa negosyo na dapat isaalang-alang ng samahan.

Ang isa pang halimbawa na maaari naming isaalang-alang ay ang kaso ng isang pribadong equity firm na may pangunahing negosyo na namumuhunan sa mga pagsisimula. Sa kasong ito, ang makakuha o pagkawala mula sa pagbebenta ng isang negosyo ay normal at hindi iregular o bihirang. Samakatuwid, hindi ito maaaring i-claim ang nakuha sa account ng pagbebenta ng mga pangmatagalang pamumuhunan bilang pambihirang mga nadagdag.

Gayundin, isang mahalagang punto ay mayroong pagkalito hinggil sa paggamot sa pag-sulat / pagsulat ng pabalik ng iba't ibang mga pag-aari bilang isang pambihirang pagkawala. Sa kontekstong ito, ang pag-aalis ng mga sumusunod na assets ng negosyo ay nasa normal na kurso ng negosyo. Hindi dapat tratuhin ng isang kumpanya ang mga ito bilang isang pambihirang item:

 • Mga imbentaryo
 • Mga natatanggap na account
 • Amortisasyon ng hindi madaling unawain na mga assets
 • Pagkawala o pagkuha sa account ng foreign foreign exchange at iba pang mga transaksyon
 • Pagbebenta ng mga nakapirming assets

Ito ay sapagkat ang pagsulat / pagsulat ng mga kasalukuyan at nakapirming mga pag-aari ay itinuturing na napaka-normal para sa anumang naibigay na negosyo, at ang sumusunod na paliwanag ay dapat na sapat para sa hindi paggamot nito ay isang pambihirang item:

 • Ang imbentaryo na nakahiga sa bodega ay tatanda at hindi na magamit. Nangyayari ito sa halos lahat ng mga negosyo at bahagi lamang ng pagkawala ng pagpapatakbo.
 • Ang isang tiyak na bahagi ng natanggap na mga account ay inaasahan na magiging masamang utang sa normal na kurso ng negosyo, at ito ay isang pagkawala ng pagpapatakbo.
 • Ang mga hindi mahahalatang assets ay dapat na amortisado taun-taon, sa paraang nasasalanta lamang ng mga nakapirming assets na taun-taon.
 • Mag-iiba-iba ang dayuhang pera araw-araw. Kung mayroong isang kinakailangan sa negosyo na pumasok sa mga transaksyon sa dayuhang pera, ang nakuha o pagkawala mula sa mga transaksyong ito ay itinuturing na normal.
 • Ang pagbili at pagbebenta ng mga nakapirming assets ay isang mahalagang bahagi ng negosyo. Kahit na ang mga transaksyong ito ay bihira, kinakailangan ng mga negosyo ang mga ito mula sa pananaw ng pagpapatakbo. Ang anumang kita na nakuha o pagkawala na nakuha mula sa pagbebenta ng mga nakapirming mga assets ay dapat tratuhin bilang bahagi ng kita sa pagpapatakbo / gastos lamang.

Pagtatanghal (Bago ang Enero 2015)

Ang lahat ng mga pambihirang item ay ipapakita nang magkahiwalay sa mga pahayag sa pananalapi. Kasalukuyang hiwalay na nangangahulugan ito na ang nakuha o pagkawala mula sa hindi pangkaraniwang mga item ay dapat na ihiwalay mula sa kita / pagkawala mula sa ordinaryong operasyon at dapat ipakita bilang isang hiwalay na item sa linya sa pahayag ng kita pagkatapos isaalang-alang ang epekto sa buwis.

Dapat ding ibunyag ng kumpanya ang mga naaangkop na buwis sa mga pambihirang item na ito nang magkahiwalay, at kasama nito, dapat din nilang isiwalat ang mga kita sa bawat pagbabahagi para sa mga naturang item.

Ang sumusunod ay ang Pahayag ng Kita ng XYZ Co. upang maipakita ang pagkakaroon ng mga pambihirang item:

Pahayag ng Kita ng XYZ Co.
Mga detalyeHalagaHalaga
Net Sales (Kita)$ 1,00,000
Mas kaunti: Nabenta ang halaga ng mga bilihin($ 55,000)
Kabuuang kita$ 45,000
Iba pang kita sa pagpapatakbo$ 10,000
Mga gastos sa pagpapatakbo
a) Mga gastos sa pagbebenta at advertising$ 2,000
b) Mga gastos sa pamamahala$ 2,500
c) Gabay ng Auditor$ 2,000
d) Iba pang mga gastos$ 1,000($ 7,500)
Kita sa pagpapatakbo$ 47,500
Iba pang kita (inuri bilang hindi pagpapatakbo tulad ng kita sa interes)$ 500
Iba pang gastos (inuri bilang hindi pagpapatakbo tulad ng gastos sa pananalapi)($ 2,000)
Net na kita / (pagkawala) mula sa mga operasyon$ 46,000
Mas kaunti: Corporate Tax @ 10%($ 4,600)
Kita mula sa mga operasyon pagkatapos ng buwis (A) $ 41,400
Hindi pangkaraniwang mga item
a) Pagkawala dahil sa isang bagyo ng granizo($ 25,000)
b) Makakuha sa account ng pagbebenta ng segment ng negosyo$ 15,000
Pagkawala mula sa pambihirang mga item($ 10,000)
Makatipid sa buwis @ 10%$ 1,000
Net loss mula sa hindi pangkaraniwang mga item (B) ($ 9,000)
Kita sa Net  $ 32,400
Mga kita bawat bahagi mula sa kita sa pagpapatakbo

(Assuming - nagpalabas ang kumpanya ng 1000 pagbabahagi ng equity)

 $ 41.4
Pagkawala sa bawat pagbabahagi sa account ng mga pambihirang item $ 9.0
Mga netong kita sa bawat pagbabahagi $ 32.4

Bakit kinakailangan ang pagtatanghal sa itaas? Ito ay upang makapagbigay ng isang tunay na larawan sa iba't ibang mga gumagamit ng pahayag sa pananalapi.

Pag-aalis (Pagkatapos ng Enero 2015)

Noong Enero 2015, nag-isyu ang FASB ng isang pag-update sa Hindi pangkaraniwang mga item na tinanggal ang pangangailangan na magbigay ng mga Hindi pangkaraniwang Mga Item sa pahayag ng kita. Ang pag-aalis sa konseptong ito ay makatipid ng oras at mabawasan ang mga gastos para sa mga naghahanda sapagkat hindi nila susuriin kung ang isang partikular na kaganapan o kaganapan sa transaksyon ay pambihira.

mapagkukunan: fasb.org

Pangunahin na pinagtatalunan na ang mga gumagamit ay nakakahanap ng impormasyon tungkol sa hindi pangkaraniwan o madalang na mga kaganapan at transaksyon na kapaki-pakinabang. Gayunpaman, hindi nila nahanap ang pambihirang pag-uuri ng item at pagtatanghal na kinakailangan upang makilala ang mga kaganapang iyon at transaksyon. Naisip ng iba na napakabihirang sa kasalukuyang pagsasanay para sa isang transaksyon o kaganapan upang matugunan ang mga kinakailangang maipakita bilang isang pambihirang item.