Tagadala ng Bond (Kahulugan, Mga Halimbawa) | Ano ang mga Bearer Bonds?

Ano ang isang Bearer Bond?

Ang isang nagdala ng bono ay isang uri ng bono na inisyu ng isang kumpanya, isang korporasyon, o gobyerno na kung saan walang mga rekord na pinananatili tungkol sa pagmamay-ari ng instrumento, at ang sinumang mayroong pag-iingat ng instrumento ay ang may-ari ng instrumento.

Mga halimbawa ng isang Bearer Bond

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng isang nagbubuklod na bono.

Halimbawa # 1

Maunawaan natin ang kahulugan ng nagbubuklod na bono sa tulong ng isang simpleng halimbawa:

Ang mga nagbubuklod ng bono ay tulad ng aming mga tala ng pera. Sa oras na hawakan natin ito, pag-aari natin ito. Halimbawa, habang naglalakad sa isang kalsada kung nakakita kami ng isang dolyar, kinukuha namin ito at naging sa amin na walang kinakailangang pagpapatunay. Ang pareho ay sa kaso ng isang bearer bond. Sinumang nagmamay-ari nito, nagmamay-ari nito.

Halimbawa # 2

Ipaunawa sa amin ang pagtatrabaho ng bearer bond sa tulong ng isa pang detalyadong halimbawa:

Sabihin, bumili si G. K ng isang $ 100 na bono ng tagapagdala ng Kumpanya ABC. Ang rate ng kupon sa naturang mga bono ay 8%. Kailangang bayaran ng ABC si G. K, isang interes na 8% ($ 100 X 8%) sa halaga ng mukha ng bono. Para sa pagtanggap ng halagang ito ng interes, kailangang hubaran ni G. K ang partikular na kupon mula sa kanyang instrumento at ipakita ito sa ahente ng kumpanya o sa banker, ayon sa kaso.

Kahit na nakikipagkalakalan ang bono sa halagang mas mataas o mas mababa sa $ 100, mananatiling hindi naaapektuhan ang pagbabayad ng kupon.

Mga kalamangan ng Bond ng Bearer

Ang ilan sa mga pakinabang ay ang mga sumusunod:

 • Tulad ng anumang ibang instrumento na naayos ang kita, ang perang nalikom ng isyu ng mga nagdadala ng bono ay ginagamit upang pondohan ang paglago at pagpapatakbo ng mga negosyo, gobyerno.
 • Pana-panahon ang mga pagbabayad ng interes. Ang mga kupon na isinumite sa ahente o sa banker ay kinikilala kaagad at nagawa ang pagbabayad.
 • Ang punong halaga ng bono ay natatanggap kaagad hanggang sa petsa ng pagkahinog.
 • Madali silang mailipat.
 • Maaaring mapanatili ang pagkawala ng lagda.

Mga Dehadong pakinabang ng Bond ng Tagadala

Ang ilan sa mga kawalan ay ang mga sumusunod:

 • Kapag may pagkawala dahil sa pagnanakaw, pagkasira, atbp. Ng bono, halos imposibleng makuha ito dahil ang mga tunay na may-ari ay hindi nakarehistro ang kanilang pangalan dito. walang magagamit na recourse sa mga ganitong kaso.
 • Sa kaso ng pagkamatay ng may-ari ng mga bono na nag-iingat ng kanilang mga bono sa ilang lihim na lokasyon, hindi matagpuan ng mga ligal na tagapagmana ang pisikal na lokasyon ng mga sertipiko.
 • Ang nasabing mga bono ay ginamit para sa mga iligal na sanhi tulad ng money laundering, hindi nagpapakilala at hindi naitala na mga transaksyon sa negosyo, pag-iwas sa buwis, atbp. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang Tax Equity at Fiscal Responsibility Act, 1982 ay nagtapos sa isyu ng mga instrumento na ito sa Estados Unidos. Sa parehong mga linya, maraming iba pang mga ekonomiya ang pinanghihinaan ng loob ang mga bono na ito dahil sa mga iligal na aktibidad na ginagawa sa tulong ng mga naturang instrumento.

Mga Limitasyon / Panganib na Nauugnay sa Bearer Bond

Ang ilan sa mga limitasyon ay ang mga sumusunod:

 • Pag-iwas sa buwis.
 • Paglabada ng pera.
 • Pagsasamantala ng mga kriminal.
 • Pagtutuli ng batas.
 • Pagtatago ng mga transaksyon sa negosyo.
 • Pagpapanatili ng pagkawala ng lagda.
 • Ang pagsunod sa tamang may-ari ay halos imposible.
 • Ang pagtukoy sa may-ari ay hindi posible.

Mahahalagang Punto

Dahil sa mga limitasyon ng mga nagbubuklod na bono, ang mga security ay inilalabas sa form ng book-entry. Nangangahulugan iyon na ang pangalan ng may-ari ay naitala elektroniko nang walang pisikal na sertipiko na ibinigay. Kinakansela nito ang mga limitasyon sa pagnanakaw at maling paglalagay ng mga bono ng nagdadala na tinitiyak na natatanggap ng tunay na may-ari ang interes at bayad sa dividend.

Ano ang mga Pagkakaiba sa pagitan ng Mga Bond ng Bearer at Mga Rehistradong Bono?

Sr. HindiMga Bond ng MaydalaMga Rehistradong Bono
1Ang pagbabayad ng interes ay ibinibigay sa taong nasa pangangalaga ng bono.Ang interes ay binabayaran sa ayon sa batas na may-ari ng bono.
2Hindi sila nakarehistro sa pangalan ng mga may-ari.Nakarehistro ang mga ito sa pangalan ng mga may-ari.
3Walang ganitong probisyon.Ang mga tala ng mga pagbabayad ay itinatago at sinusubaybayan ng isang ahente.
4Nag-aalok sila ng pagkawala ng lagda sa mga may-ari ng mga bono.Nakatala ang mga pangalan ng mga may-ari.
5May panganib na mawala.Napakalaki o halos walang panganib na mawala.
6Ang isang nagbubuklod ng bono ay inililipat lamang nang walang naglalaman ng anumang pangalan dito.Kapag naibenta ang isang nakarehistrong bono, isang bagong bono ang ibinibigay sa pangalan ng bagong may-ari ng bono.

Konklusyon

Sa kabuuan, ang mga nagdala ng bono ay tinukoy din bilang mga coupon bond o kung minsan ay hindi rehistradong mga bono ay ang mga kabilang sa kasalukuyang may-ari ng mga bono. Wala silang pangalan ng may-ari na nakasulat tulad ng isang tala ng pera. Samakatuwid, ang interes at mga pagbabayad ng kupon ay ginagawa sa maydala ng instrumento. Ang mga instrumentong ito ay naging pangunahing pagtanggi sa mga iligal na aktibidad tulad ng pag-iwas sa buwis, paglalabasan ng salapi, atbp. Dahil dito ay ipinagbabawal sa maraming mga estado. Ang mas mahusay na bersyon ng mga bono tulad ng nakasaad sa itaas ay ang mga nakarehistrong bono na mas laganap ngayon.